Publikacje naukowe:

 

Osobowościowa i społeczna charakterystyka funkcjonowania pacjentów uczestniczących w programach substytucyjnych realizowanych na terenie Białorusi. Raport z badań. Warszawa 2014. Wyd. Polska Pomoc
 
Rodzinne uwarunkowania życzliwości u młodzieży. Lublin 2014. Wydawnictwo KUL
 
Rodzinny kontekst rozwoju postaw społecznych. W: B.Soiński (red.), Edukacja. Teologia i Dialog, tom 9, Katecheza i Caritas w parafii w świetle psychologii pastoralnej. ss. 159-176. Poznań, 2013, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
 
Dynamika zmian w strukturze osobowości bezdomnych alkoholików leczonych w placówkach odwykowych. Analiza przypadku w oparciu o badanie testem Rorschacha i SCL-90. W:J.Chodkiewicz, K. Gąsior (red.), Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu. ss. 134-161. Warszawa, 2013, Wydawnictwo Difin SA
 
Międzypokoleniowa transmisja wartości w rodzinie. Studia z psychologii w KUL, tom 18, Lublin, 2012, s. 97-114
 
Znaczenie rodzicielskich technik wychowawczych w rozwoju postaw społecznych. W: T. Rostowska, A. Lewandowska Walter (red.), Małżeństwo i rodzicielstwo a zdrowie. ss. 479-493, Toruń, 2012, Wydawnictwo: Adam Marszałek
 
Skala Powodzenia Małżeństwa w badaniach prowadzonych pod kierunkiem Profesor Marii Braun-Gałkowskiej. W: I.Ulfik-Jaworska, A. Gała (red.),Dalej w tę samą stronę. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Marii Braun-Gałkowskiej. ss. 61-87. Lublin, 2012, Wyd.KUL
 
Wybrane aspekty funkcjonowania dzieci z rodzin psychologów. Badania testem projekcyjnym Rorschacha, w:  T. Rostowska, A. Jarmołowska (red.) Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego. ss. 272-284, Warszawa 2010, wyd.Difin SA.

 

Analiza wartości występujących w programach telewizyjnych, W: Gała, A., Ulfik-Jaworska, I. (red.), Czas pusty. Analiza treści programów telewizyjnych czterech nadawców polskich, ss. 85-102, Lublin 2006. Wydawnictwo KUL

 

Porównanie wartości prezentowanych w programach telewizyjnych w 2001 i 2003 roku, W: Izdebska, J., Sosnowski, T. (red.), Dziecko i media elektroniczne - nowy wymiar dzieciństwa, ss. 124-132, Białystok 2005, Trans Humana

 

Wolontariat hospicyjny - analiza psychologiczna na przykładzie Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci, W: Makselon, J. (red.), Człowiek wobec śmierci. Aspekty psychologiczno-pastoralne, ss. 279-300, Kraków 2005, Wydawnictwo Naukowe PAT

 

Osobowość wolontariuszy Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, W: Opalach, C. (red.), Wolontariusze Hospicjum Małego Księcia w Lublinie, ss. 35-56, Lublin 2004, Wydawnictwo Naukowe Gabriel Borowski

 

Wolontariat w służbie potrzebującym, W: Opalach, C. (red.), Wolontariusze Hospicjum Małego Księcia w Lublinie, ss. 7-18, Lublin 2004, Wydawnictwo Naukowe Gabriel Borowski

Autor: Tomasz Gosztyła
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2015, godz. 09:23 - Hanna Elżanowska