Ważniejsze publikacje:

1. Ukradzione macierzyństwo - obraz kobiety i macierzyństwa w wybranych mediach, W: Kornas-Biela D. (red.), Oblicza macierzyństwa, RW KUL, Lublin 1999, s. 269-280.

2. Preferowanie przez dzieci audycji telewizyjnych z elementami przemocy a techniki wychowawcze ich rodziców, W: Gała A.E. (red.), Kręgi wychowania, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, s. 125-138.

3. Ukradzione ojcostwo - obraz mężczyzny w reklamie telewizyjnej, W: Kornas- Biela D. (red.), Oblicza Ojcostwa, TN KUL, Lublin 2001, s. 603-612.

4. The Application of a Draw-a-Family Test in Psychoterapy, W: Lachowska B., Łaguna M. (red.), Psychological Research, TN KUL, Lublin 2002, s. 131-137.

5. Manipulacja reklam telewizyjnych W: Edukacja i Dialog, Nr 149 / 2003 ISSN 0866-952-X, s. 17-24.

6. Wykorzystanie rysunku drzewa i rysunku problemu jako pomoc w diagnostycznej fazie terapii. Analiza przypadku pacjentki depresyjnej, W: Kostrubiec B., Mirucka, B.  (red.), Rysunek projekcyjny w badaniach obrazu siebie, TN KUL, Lublin 2004, s. 97-107.

7. Reklamy i zwiastuny audycji w reklamach telewizyjnych, W: Gała, A., Ulfik-Jaworska, I. (red.), Czas pusty. Analiza treści programów telewizyjnych czterech nadawców polskich, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.

8. Oddziaływanie reklam telewizyjnych na emocje dzieci przedszkolnych, W: Izdebska J. (red.), Media elektroniczne w życiu dziecka, Trans Humana, Białystok 2008, s. 104-115.

9. Reklamy telewizyjne i ich oddziaływanie na emocje dzieci w wieku przedszkolnym, RW KUL, Lublin 2008.

Autor: Tomasz Gosztyła
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2009, godz. 10:36 - Tomasz Gosztyła