PUBLIKACJE

KATEDRY BIOGRAFISTYKI PEDAGOGICZNEJ 

 

 

U podstaw tożsamości pedagogiki - tom 1

 

 

Biografie nauczycieli i pedagogów - tom 2

 

 

Wzory i wzorce osobowe w biografistyce pedagogicznej - tom 3

 

 

Biografia w literaturze i sztuce - tom 4

 

 

Badanie biografii - źródła, metody, konteksty - tom 5

 

 

Biografia w edukacji etnoregionalnej

 

 

Kanonicy Grobu Bożego

i ich religijny, społeczny, edukacyjny i kulturowy wkład

w rozwój mieszkańców ziem polskich w średniowieczu

 

 

W służbie nauki, wychowania i wartości.

Szkice biograficzne o lubelskim środowisku naukowym

 

 

Przedmiot, źródła i metody badań w biografii

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2016, godz. 21:22 - Katarzyna Sabat