Publikacje pracowników Katedry Botaniki i Hydrobiologii

2014

 • Lenard, T., Ejankowski, W., Wojciechowska W., Solis M. 2014. Cyanophytes and chlorophytes versus raphidophytes in humic lakes with different catchment basins. Biologia, 69 (6): 735-741. DOI: 10.2478/s11756-014-0363-y.
 • Wojciechowska W., Lenard T., 2014. Effect of extremely severe winters on under-ice phytoplankton development in a mesotrophic lake (Eastern Poland). Oceanol. Hydrobiol. Stud., 43(2):147-153. DOI:10.2478/s13545-014-0127-X.
 • Poniewozik M. 2014. The euglenoid genera Astasia and Menoidium (Euglenozoa) from eastern Poland. Nova Hedwigia, 99(1-2): 193-212. DOI: 10.1127/0029-5035/2014/0187
 • Wołowski K., Poniewozik M. 2014. Euglenophyta. [In:] Key to identification of phytoplankton species in lakes and rivers. Guide for laboratory classes and field research. Burchardt L. (ed.), Kraków, pp. 93-111.
 • Pęczuła W., Szczurowska A., Poniewozik M. 2014. Phytoplankton community in early stages of reservoir development - a case study from tje newly formed, colored, and episodic lake of mining-subsidence genesis. Pol. J. Environ. Stud. Vol. 23, No. 2, 585-591.

2013

 • Lenard, T., Wojciechowska, W. 2013. Phytoplankton diversity and biomass during winter with and without ice cover in the context of climate change. Pol. J. of Ecol., 61(4): 739-748.
 • Lenard, T. 2013. Effect of environmental conditions on the structure of phytoplankton community of Lake Piaseczno during two different winter periods. Teka Kom. Ochr. i Kszt. Środ. Przyr. – OLPAN, Lublin, 10: 223-231.
 • Mencfel R. 2013. Relationship among biomass of algae and concentration of chlorophyll a, against the taxonomic structure of phytoplankton in three lakes on Lublin Polesie Region. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego vol. X
 • Pęczuła W., Mencfel R., Kowalczyk-Pecka D. 2013. Among-lake variation in vertical distribution of invasive, bloom-forming algal species Gonyostomumsemen (Raphidophyceae) in stratified humic lakes ofeastern Poland. International Review of Hydrobiology, 98, 1–9
 • Wojciechowska W., Solis M., Artemiuk A. 2013. The effect of increasing tourism pressure on the stability of physicochemical and biological parameters in Lake Rotcze.TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego vol. X: 498-503
 • Solis, M., Wojciechowska, W., Lenard, T. 2013. Vertical distribution of phytoplankton in two mesotrophic lakes. Annales UMCS, Sec. C, 68 (2): 73-82. DOI: 10.2478/v10067-012-0035-7.
 • Pęczuła W., Poniewozik M., Szczurowska A. 2013. Gonyostomum semen (Ehr.) Diesing bloom formation in nine lakes of Polesie region (Central–Eastern Poland). Annales de Limnologie - International Journal of Limnology, 49: 301-308. doi:10.1051/limn/2013059
 • Pasztaleniec A., Poniewozik M. 2013. The impact of free-floating plant cover on phytoplankton assemblages of oxbow lakes (The Bug River Valley, Poland). Biologia, 68/1: 18-29, DOI:10.2478/s11756-012-0129-3
 • Wołowski K., Poniewozik M., Walne P.L. 2013. Pigmented euglenophytes of thegenera EuglenaEuglenariaLepocinclisPhacus and Monomorphina from the southeastern United States. Polish Bot. J. 58(2): 659–685. DOI: 10.2478/pbj-2013-0071
 • Poniewozik M., Płaska W. 2013. Composition of selected phyto- and zoocenozis in small, astatic water bodies. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego vol. X: 360-369.

2012

 • Solis, M. 2012. Wpływ Kanału Wieprz-Krzna na właściwości fizyczno-chemiczne i biologiczne wód w wybranych zbiornikach retencyjnych. Inżynieria Ekologiczna, 29, 182-191.
 • Wojciechowska W., Solis M., Mencfel R. 2012. Phytoplankton as an ecological criterion for differentiation of mid-forest lakes in Sobibór Landscape Park. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego vol. IX w druku
 • Mencfel R. 2012. Relationship among biomass of algae and concentration of chlorophyll a, against the taxonomic structure of phytoplankton in three lakes on Lublin Polesie Region. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego vol. IX w druku
 • Pęczuła W., Poniewozik M., Szczurowska A. 2012. Which habitats offer favourable conditions for the high biomass of Gonyostomum semen (Ehr.) Diesing - records from freshwaters in a new area of the species spreading (Western Polesye, CE Poland) – przyjęty do Annales de Limnologie
 • Pasztaleniec A., Poniewozik M. 2012. The impact of free-floating plant cover on phytoplankton assemblages of oxbow lakes (The Bug River Valley, Poland) Biologia, Bratislava, 67/6:1-12.
 • Poniewozik M. 2012. Colourless euglenophytes - new and rare species for Polish flora. Fragm. Flor. Geobot. Pol., 19(1): 161-176
 • Poniewozik M. 2012. Trachelomonas diversity in a forest pond of Poleski National Park (E Poland) [In:] K. Wołowski et al. (eds) Current advances in algal taxonomy and its applications. Phylogenetic, ecological and applied perspective. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences. Kraków, p. 165-174
 • Ejankowski W., Sojka S. 2012. Diversity and distribution of the vegetation in Lake Czarne near Uścimów – the water body surrounded by earth dyke. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. IX, w druku.
 • Ejankowski W., Lenard T. 2012. Some aspects of primary producers functioning in macrophyte dominate lake. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, recenzowana.
 • Lenard T., Ejankowski W. 2012. The frequency of sampling as a factor of lake trophy estimation. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, recenzowana.
 • Lenard T. 2012. Effect of environmental conditions on the structure of phytoplankton community of Lake Piaseczno during two different winter periods. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. IX, w druku.
 • Artemiuk A., Klich D. 2012. Charakterystyka gniazdowania bociana czarnego Ciconia nigra w Parku Krajobrazowym "Lasy Janowskie". Sylwan 156 (3):225-232.

2011

 • Poniewozik M., Wojciechowska W., Solis M. 2011. Dystrophy or eutrophy: phytoplankton and physical-chemical parameters in the functioning of humic lakes. Oceanol. Hydrobiol. Stud. 40:22-29.
 • Mencfel, R. 2011. Relationship among range of the euphotic zone and visibility of Secchi disc in three lakes of Leczna-Wlodawa Lake District TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego vol. VIII:97-104.
 • Wojciechowska W., Mencfel R. 2011. The influence of environmental parameters on quantity and structure of the fitoplankton in eutrophic lake Glebokie Uścimowskie TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego vol. VIII: 232-238.
 • Ejankowski W., Małysz B. 2011. Morphological variability of water lily (Nymphaea) in the Polesie Zachodnie region, Eastern Poland. Biologia, 66/4:604-609.
 • Artemiuk A., Łopucki R. 2011. Rola rezerwatów florystycznych w zachowaniu różnorodności fauny motyli dziennych (Lepidoptera: Rhopalocera)na przykładzie południowo-wschodniej Polski. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fasnachta w Brzozowie. Brzozów. 99-117.
 • Artemiuk A., Łopucki R. 2011. Fauna motyli dziennych (Lepidoptera: Rhopalocera) zbiorowisk łąkowych Obwodu ochronnego Huta Krempska. Roczniki Bieszczadzkie 19:247-259. 

2010

 • Ejankowski W. 2010. Seedling recruitment of woody species in peat bogs in contrasting hydrologic conditions. Dendrobiology, 64:13-18.
 • Ejankowski W., 2010. Demographic variation of dwarf birch (Betula nana) in communities dominated by Ledum palustre and Vaccinium uliginosum. Biologia 65: 248-253.
 • Wołowski K., Poniewozik M. 2010. Euglenophyta. [W:] Klucz do oznaczania gatunków fitoplanktonu rzek i jezior. Burchardt L. (red.), 97-117.
 • Pasztaleniec A., Poniewozik M. 2010. Phytoplankton based assessment of the ecological status of four shallow lakes (Łęczna-WłodawaLakeland, Eastern Poland) – a comparison of approaches. Limnologica, 40: 251-259
 • Solis M., Poniewozik M., Wojciechowska W. 2010. The assessment of water fertility based on biodiversity of planktonic algae community in six lakes located on the Biosphere Reserve “Polesie Zachodnie”.[W:] Chmielewski T. J. & Piasecki D. (eds) The future of hydrogenic landscapes in european biosphere reserves. Lublin: 321-340.
 • Artemiuk A., Łopucki R. 2010. Obszary Natura 2000 - nowa forma ochrony przyrody w świadomości turystów odwiedzających parki narodowe. W: J.R. Rak [red.] Walory ekologiczne i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fasnachta w Brzozowie. Brzozów: 271-279.

2009

 • Lenard T., Solis M. 2009. Trophic diversity of three deep lakes – Piaseczno, Rogóźno and Krasne – in the years 2006-2007 (Łęczna-Włodawa Lake District). Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego vol.VI:162-169.
 • Poniewozik M. 2009. Taxonomical diversity within Trachelomonas genus in a former, small clay-pit. Fragm. Flor. Geobot. Polonica, 16(2): 415-424.
 • Rutkowski L., Załuski T., Paszek I., Ejankowski W., 2009. Transformation of flora of the „Bielinek” nature reserve. In: J. Holeksa, B. Babczyńska-Sendek, S. Wika (red.), The role of geobotany in biodiversity conservation. University of Silesia, Katowice: 233-238.
 • Solis M., Poniewozik M., Mencfel R. 2009. Bloom-forming cyanobacteria and other algae in selected anthropogenic reservoirs of Łęczna-Włodawa Lakeland. Oceanol. Hydrobiol. Stud., 38: 71-78.
 • Lenard T. 2009. Metalimnetic bloom of Planktothrix rubescens in relation to environmental conditions. Oceanol. Hydrobiol. Stud., 38 (Supl. 2): 45-53
 • Wojciechowska W., Solis M. 2009. Glony pro- i eukariotyczne jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Monografia. Wyd. KUL, Lublin, 86 ss.
 • Wojciechowska W., Solis M., Lenard T. 2009. Abundance and species composition of phytoplankton in lake Piaseczno submitting tourist pressure of over 30-year period. [In:] Nature and landscape monitoring system in the West Polesie Region. T. J. Chmielewski, C. Słowiński (eds.), Univ. of Life Sciences in Lublin, Inst. of Agrophisics  Pol. Acad. of Sciences. Lublin: 207-213.
 • Wojciechowska W., Solis. M. 2009. Evaluation of ecological states of the lakes in the Łęczna-Włodawa Lakeland in the basis of abundance and community structure of phytoplankton. [W:] Nature and landscape monitoring system in West Polesie region. (eds. T. Chmielewski, C. Sławiński). University of Lifie Science, Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences, Wyd. PZN, pp. 200-206.

2008

 • Ejankowski W., 2008. Species richness and floristic composition of vegetation after environmental disturbance in peat bogs. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. 5A: 23-30.
 • Ejankowski W., 2008. Seedling recruitment of cotton-grass (Eriophorum vaginatum L.): importance of canopy gaps and vegetation cover. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. 5A: 31-37.
 • Ejankowski W., 2008. Effect of waterlogging on regeneration in dwarf birch (Betula nana). Biologia 63: 670-676.
 • Pasztaleniec A.,  Lenard T. 2008. Winter phytoplankton communities in different depths of three mesotrophic lakes (Łęczna-Włodawa Lakeland, Eastern Poland). Biologia, Section Botany, 63/3: 1-8

 

Autor: Agnieszka Artemiuk
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2014, godz. 11:05 - Agnieszka Artemiuk