2014

  • Teoria krytyczna a postęp techniczny, w: „Scripta Philosophica”, 3(2014) – numer w druku

  • Człowiek i technika. Postęp techniczny a bezpieczeństwo, w: Człowiek – kultura – bezpieczeństwo, red. P. Gondek, Lublin 2014, s. 59-68.

 

2013

  • Człowiek wobec wyzwań współczesnego świata, red. Maria Białonoga-Gosik, Tomasz Łach, Ewelina Bal, Konrad Zaborowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013 ss.149. (Redakcja monografii)

 

2012

  • „Strach przed postępem – kilka uwag o nurtach antytechnicznych”, w: Kultura i Wartości, 4/2012, s. 33-43.
  • „Problem oceny postępu technicznego”, w: Bezpieczeństwo Człowieka a rozwój naukowo-techniczny, tom I, red. E. Jarmoch, A. W. Świderski, I. A. Trzpil, Siedlce 2012, s. 59-65.

 

2011

  • „Ksiądz Profesor Stanisław Kamiński (1919­‍‑1986) Osoba – czasy – idee”, Zeszyty Naukowe KUL, 2011, nr 4, s. 85-87.
  •  „Wykłady imienia Księdza Stanisława Kamińskiego”, Przegląd Uniwersytecki, Rok XXIII, Nr 4 (132). [wraz z mgr Łukasz Cięgotura]

 

2010

  • „Filozofia szczęścia LII Tydzień Filozoficzny, KUL, Lublin 8-11 III 2010”, w: Ethos 2-3 (90-91), 2010, 341-347.

 

2009

  • „Społeczeństwo oparte na wiedzy”, w: Słownik terminów naukoznawczych, Lublin 2009, 58-59.
  • „Eutrapelia – wieczór humoru na Wydziale Filozofii KUL”, w: Cywilizacja 29/2009, 119-125.

 

Autor: Piotr Biłgorajski
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2015, godz. 21:05 - Piotr Biłgorajski