2009

  • Soteriologiczna funkcja symbolu w kulturze indyjskiej w kontekście problematyki ludzkiej wolności [w:] Kultura bezpieczeństwa i prawa człowieka w początkach XXI wieku, pod red R. Rosa, A. Cudowska, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009, s. 81-87.
  • Rola mandali w życiu człowieka - refleksje wokół książki Mandala G. Tucciego [w:] Drohiczyński Przegląd Naukowy. Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego, Nr 1/2009, Drohiczyn 2009, s. 205-212.

2010

  • System kastowy Indii- bezpieczeństwo czy przekleństwo? Dyskusja wokół starożytnych tekstów indyjskich [w:] Bezpieczeństwo człowieka a wartości. Tom II. Aspekty społeczne i polityczne, pod red. E. Jarmocha, A.W. Świderskiego , I.A. Trzpil, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010, s. 223-232.
  • Dwie kultury-dwa umysły czyli dlaczego ludzie myślą inaczej? Współczesna refleksja psychologii kulturowej na przykładzie Geografii myślenia Richarda E. Nisbetta [w:] Drohiczyński Przegląd Naukowy. Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego, Nr 1/2010, Drohiczyn 2010, s. 79-96.

 

2011

  • Sens życia według Dalajlamy XIV [w:] Etyka i sens życia, red. D. Probucka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011, s. 113-121.
Autor: Piotr Biłgorajski
Ostatnia aktualizacja: 12.08.2013, godz. 19:32 - Piotr Biłgorajski