2007-2009

 

 

2009

Aleksandrowicz K., Perzanowski K., Cătănoiu S., Deju R. 2009. Browse and ground flora supply in selected tree stands of Vanatori Neamt Nature Park. In: S. Cătănoiu, R. Deju, K. Perzanowski [eds.] Studies and Research in Vanatori Neamt Nature Park, vol. II. Vanatori Neamt Nature Park. Piatra Neamt: 40-46.

Cătănoiu S., Deju R., Perzanowski K. [eds.] 2009. Studies and Research in Vanatori Neamt Nature Park, vol. II. Vanatori Neamt Nature Park. Piatra Neamt. 98 pp.

Derwich A., Mróz I. 2009. Rozwój populacji bobra europejskiego Castor fiber nad górnym Sanem (Bieszczadzki Park Narodowy) w latach 1993-2009. Roczniki Bieszczadzkie 17: 283-306.

Fischer Z., Mazur A. 2009. An influence of temperature upon metabolic activity of soils in four different tree stands of Romanian Carpathians (Vanatori Neamt Nature Park). In: S. Cătănoiu, R. Deju, K. Perzanowski [eds.] Studies and Research in Vanatori Neamt Nature Park, vol. II. Vanatori Neamt Nature Park. Piatra Neamt: 28-32.

Klich D. 2009. Analiza uszkodzeń kory spowodowanych przez konika polskiego w warunkach zagrodowych w Bieszczadach. Roczniki Bieszczadzkie 17: 307-317.

Klich D., Deju R. 2009. Effects of a grazing system for a mountain pasture at Vanatori Neamt Nature Park. In: S. Cătănoiu, R. Deju, K. Perzanowski [eds.] Studies and Research in Vanatori Neamt Nature Park, vol. II. Vanatori Neamt Nature Park. Piatra Neamt: 68-72.

Klich D., Kowalczyk E., Wieleba A. 2009. A comparison of ground vegetation microstructure at selected sites in Chitele Region. In: S. Cătănoiu, R. Deju, K. Perzanowski [eds.] Studies and Research in Vanatori Neamt Nature Park, vol. II. Vanatori Neamt Nature Park. Piatra Neamt: 33-39.

Klich D., Majewska K., Cătănoiu S. 2009. Spatial structure of Vanatori Neamt Nature Park. In: S. Cătănoiu, R. Deju, K. Perzanowski [eds.] Studies and Research in Vanatori Neamt Nature Park, vol. II. Vanatori Neamt Nature Park. Piatra Neamt: 7-11.

Klich D., Pop A., Zagórska M. 2009. Influence of a pasture meter plate weight on the precision of vegetation assessments. In: S. Cătănoiu, R. Deju, K. Perzanowski [eds.] Studies and Research in Vanatori Neamt Nature Park, vol. II. Vanatori Neamt Nature Park. Piatra Neamt: 73-77.

Łopucki R. 2009. Daily and spatial variability of temperature and humidity at the ground level within forest and meadow habitats of the mountainous landscape. In: S. Cătănoiu, R. Deju, K. Perzanowski [eds.] Studies and Research in Vanatori Neamt Nature Park, vol. II. Vanatori Neamt Nature Park. Piatra Neamt: 12-16.

Łopucki R., Mróz I. 2009. Application of biocenotic indexes in biotic monitoring. In: S. Cătănoiu, R. Deju, K. Perzanowski [eds.] Studies and Research in Vanatori Neamt Nature Park, vol. II. Vanatori Neamt Nature Park. Piatra Neamt: 91-96.

Łopucki R., Mróz I., Prasowska M. 2009. Faunistyczne konsekwencje wieloletnich deficytów wody w Kampinoskim Parku Narodowym na przykładzie przekształceń zespołu drobnych ssaków w lasach olszowych. W: A. Andrzejewska A. Lubański [red.] Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych. Kampinoski Park Narodowy. Izabelin: 437-441.

Łopucki R., Rogowski K., Skiwski M. 2009. Characteristics of abundance and biomass of invertebrates in three types of habitats in Cracăul Valley (Vanatori Neamt Nature Park, Romania). In: S. Cătănoiu, R. Deju, K. Perzanowski [eds.] Studies and Research in Vanatori Neamt Nature Park, vol. II. Vanatori Neamt Nature Park. Piatra Neamt: 47-53.

Mróz I., Łopucki R. 2009. Methods and techniques for the monitoring of small mammals. In: S. Cătănoiu, R. Deju, K. Perzanowski [eds.] Studies and Research in Vanatori Neamt Nature Park, vol. II. Vanatori Neamt Nature Park. Piatra Neamt: 85-90.

Mróz I., Łopucki R., Antosiewicz M., Najda M. 2009. Diversity of small mammals fauna from Vanatori Neamt Nature Park (Romania). In: S. Cătănoiu, R. Deju, K. Perzanowski [eds.] Studies and Research in Vanatori Neamt Nature Park, vol. II. Vanatori Neamt Nature Park. Piatra Neamt: 60-67.

Mróz I., Łopucki R., Owadowska-Cornil E. 2009. Potencjalne i rzeczywiste miejsca występowania nornika północnego Microtus oeconomus na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w aspekcie postępującego zaniku i fragmentacji zbiorowisk turzycowych. W: A. Andrzejewska A. Lubański [red.] Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych. Kampinoski Park Narodowy. Izabelin: 427-437.

Niewinna M. 2009. A Comparison od Selected Methods for the Estimation of Organic Matter Decomposition Rate. Polish Journal of Soil Science 17(2): 183-192.

Niewinna M., Kwiatoszewska M. 2009. The decomposition rate of organic matter in four various tree stands of Romanian Carpathians (Vanatori Neamt Nature Park). In: S. Cătănoiu, R. Deju, K. Perzanowski [eds.] Studies and Research in Vanatori Neamt Nature Park, vol. II. Vanatori Neamt Nature Park. Piatra Neamt: 23-27.

Walencik A. 2009. In vivo estimation of dry body mass and non-organic matter content in beetles. In: S. Cătănoiu, R. Deju, K. Perzanowski [eds.] Studies and Research in Vanatori Neamt Nature Park, vol. II. Vanatori Neamt Nature Park. Piatra Neamt: 78-84.

Wojtyniak D., Walencik A. 2009. Variability in the biomass of invertebrates, plants and forest litter in forest stands selected within Vanatori Neamt Nature Park, Romania. In: S. Cătănoiu, R. Deju, K. Perzanowski [eds.] Studies and Research in Vanatori Neamt Nature Park, vol. II. Vanatori Neamt Nature Park. Piatra Neamt: 54-59.

 

2008

Derwich A., Mróz I. 2008. Bóbr europejski Castor fiber L. 1758 jako czynnik wspomagający renaturyzację siedlisk nad górnym Sanem. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 2(18): 173-183.
Kuemmerle T., Hostert P., Radeloff V.C., van derLinden S., Perzanowski K., Kruhlov I. 2008. Cross-border Comparison of Post-socialist Farmland Abandonment in the Carpathians. Ecosystems. 11(4): 614-628.
Olech W. [red.], Bielecki W., Bołbot A., Bukowczyk I., Dackiewicz J., Dymnicka M., Hławiczka M., Krasiński Z., Nowak Z., Perzanowski K., Raczyński J., Tęsiorowski W., Wyrobek K. 2008. Hodowla żubrów. Poradnik utrzymania w niewoli. Stowarzyszenie Miłośników Żubrów. Warszawa. 100 pp.
Olech W., Perzanowski K., Nowak Z. 2008. Genetic enrichment of the European bison population in the Carpathians. W: L. Rychlik [red.] Protection of free-living mammal populations in Central and Eastern Europe. Faculty of Biology AMU. Poznań: 18-19.
Perzanowski K., Marszałek E. 2008. Żubr przywrócony górom/The wisent restored to the mountains. RS Druk. Rzeszów. 131 pp.
 
2007
Andrzejewski R., Badaszek M., Łopucki R., Mróz I., Pastucha A., Prasowska M., Wawrzak D. 2007. Artificial tunnels as a method for studying populations of small rodents. Polish Journal of Ecology 55(3): 535-542.
Fischer Z. 2007. Ekologia krajobrazu a bioenergetyka – dotychczasowy kierunek Katedry Ekologii Krajobrazu Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego KUL. W: K. Perzanowski, D. Klich, R. Łopucki, I. Mróz, M. Niewinna [red.] Bioenergetyka Ekologiczna. Koncepcje i zastosowania praktyczne. Werset. Lublin: 9-21.
Fischer Z. 2007. Kaukaz. Wspomnienia. Werset. Lublin.199 pp.
Fischer Z., Belicki P. 2007. Próba zastosowania wskaźnika bionergetycznego do oceny heterogenności wycinka krajobrazu górskiego (Tien-shan). W: K. Perzanowski, D. Klich, R. Łopucki, I. Mróz, M. Niewinna [red.] Bioenergetyka Ekologiczna. Koncepcje i zastosowania praktyczne. Werset. Lublin: 21-25.
Fischer Z., Klekowski R.Z. 2007. Czy bioenergetyka może służyć prognozowaniu ekologiczno-ekonomicznemu? W: K. Perzanowski, D. Klich, R. Łopucki, I. Mróz, M. Niewinna [red.] Bioenergetyka Ekologiczna. Koncepcje i zastosowania praktyczne. Werset. Lublin: 25-35.
Iasulbutaeva I.V., Fischer Z., Magomedov M.R.D. 2007. Destruktivnaia aktivnost razlichnykh tipov pochv Dagestana. Problemy Regionalnoi Ekologii 6(1): 68-79.
Klich D. 2007. Does the visual delimitation of patches correspond to their functional differentiation? Ecological Questions 8: 73-76.
Łopucki R. 2007. Social relationships in a bank vole Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) population: video monitoring under field conditions. Polish Journal of Ecology 55(3): 543-558.
Łopucki R., Mróz I., Prasowska M. 2007. Zmiany składu gatunkowego gryzoni na terenie olsów Kampinoskiego Parku Narodowego wywołane obniżaniem się poziomu wód gruntowych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63(1): 72-82.
Mróz I. 2007. Response of the bank vole Clethrionomys glareolus (Schreber) to the odour and presence of heterospecifics as measured by scent marking behaviour and trapping in double traps in an alder forest. Polish Journal of Ecology 55(3): 559-570.
Niewinna M. 2007. Zróżnicowanie bioenergetyczne wybranych drzewostanów leśnego krajobrazu Bieszczad w oparciu o wskaźnik rozkład/opad. W: K. Perzanowski, D. Klich, R. Łopucki, I. Mróz, M. Niewinna [red.] Bioenergetyka ekologiczna. Koncepcje i zastosowania praktyczne. Werset. Lublin: 161.
Perzanowski K., Klich D., Łopucki R., Mróz I., Niewinna M. [red.] 2007. Bioenergetyka ekologiczna. Koncepcje i zastosowania praktyczne. Werset. Lublin. 168 pp.
 
Pozostałe lata: 2002-2006    
   

 

Autor: Sylwia Gielarek
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2014, godz. 15:28 - Sylwia Gielarek