2002-2006

 

 

2006

Fischer Z., Niewinna M., Yasulbutaeva I. 2006. Intensity of organic matter decomposition in various landscapes of Caucasus (Dagestan). Polish Journal of Ecology 54(1): 105-116.

Magomedov M.R.D., Fischer Z. 2006. Tseli i zadachi mezhdunarodnykh sovmestnykh praktik studentov dagestanskogo gosydarstvennogo universiteta (Rossiia) i Katolicheskogo Universiteta Liublinskogo (Polsha) v oblasti landshaftnoj ekologii. Universitetskaia ekologiia. Materialy mezhdunarodnojiublejnoj nauchnoj konferencjii, 20-21 aprelia 2006 goda, Makhachkala. Makhachkala: 263-273.

Wawer W., Mróz I. 2006. Występowanie tygrzyka paskowanego w zbiorowiskach roślinności niskiej Kampinoskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 25(4): 61-70.

 

2005

Fischer Z. 2005. Kaukaz. Przez otwarte drzwi. Werset. Lublin. 106 pp.
Fischer Z., Klich D. 2005. Horyzontalna heterogenność bioenergetyczna wybranego wycinka krajobrazu Bieszczad. W: D. Klich [red.] Zarys bioenergetycznej analizy struktury krajobrazu Bieszczad. Werset. Lublin: 94-96.
Klich D. [red.] 2005. Zarys bioenergetycznej analizy struktury krajobrazu Bieszczad. Werset. Lublin. 103 pp.
Klich D., Ożóg M., Woźniak N. 2005. Próba określenia struktury wycinka krajobrazu Bieszczad. W: D. Klich [red.] Zarys bioenergetycznej analizy struktury krajobrazu Bieszczad. Werset. Lublin: 11-22.
Magomedov M.R.D., Akhmedov E.G., Subbotin A.E., Yarovenko Yu.A., Klich D., Baidavlemov R.J. 2005. Chislennost i populacionnaia struktura arkharov (Ovia ammon L. 1758) v centralnoi Azii. Proceedings of The Institute of Biology, Ulan Bator 25: 146-153.
Magomedov M.R.D., Klich D., Yarovenko Y.A. 2005. Applicability of Conover's method for describing food assimilation in ungulates. Proceedings of The Institute of Biology, Ulan Bator 25: 154-159.
Niewinna M. 2005. Szybkość procesu rozkładu w wybranych płatach leśnych charakterystycznych dla krajobrazu Bieszczad. W: D. Klich [red.] Zarys bioenergetycznej analizy struktury krajobrazu Bieszczad. Werset. Lublin: 23-31.
Niewinna M., Sądel E. 2005. Wpływ temperatury na intensywność metabolizmu ściółki lasu mieszanego i świerkowego. W: D. Klich [red.] Zarys bioenergetycznej analizy struktury krajobrazu Bieszczad. Werset. Lublin: 83-88.
Yasulbutaeva I., Klich D. 2005. Uwagi o możliwości zastosowania różnych metod do określenia struktury troficznej bezkręgowców na przykładzie Bieszczad. W: D. Klich [red.] Zarys bioenergetycznej analizy struktury krajobrazu Bieszczad. Werset. Lublin: 52-58.
 
2004
Andrzejewski R., Baranowska J., Krywko E., Łopucki R., Mróz I., Prasowska M. 2004. Environmental conditioning by rodents'. 9th International Conference Rodens et Spatium on Rodents Biology. Abstract Book. Lublin. 33 pp.
Fischer Z., Magomedov M.R.D. 2004. Ekologia Krajobraz Energia. Towarzystwo Naukowe KUL. Lublin. 250 pp.
Magomedov M.R.D., Akhmedov E., Jarovenko Yu., Omarov K. 2004. Polovaia i vozrastnaia struktura populaciq argali v yjnoi chasti Mongolii. Vestnik DNC PAN. 17 pp.
Mróz I. 2004. Interspecific odour discrimination in bank voles. 9th International Conference Rodens et Spatium on Rodents Biology. Abstract Book. Lublin. 51 pp.
 
2003
Diehl B., Mróz I., Plewka T. 2003. Tygrzyk paskowany w Kampinoskim Parku Narodowym. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 59(2): 105-114.
Fischer Z. [red.] 2003. Zarys analizy struktury krajobrazu tundry arktycznej. WD Sandomierz. Lublin. 48 pp.
Klich. D. 2003. Próba charakterystyki korytarzy krajobrazowych w tundrze arktycznej spistbergeńskiej. W: Z. Fischer [red.] Zarys analizy struktury krajobrazu tundry arktycznej. WD Sandomierz. Lublin: 30-32.
Klich. D., Mikrut K., Ożóg M. 2003. Próba charakterystyki płatów krajobrazowych tundry arktycznej spistbergeńskiej. W: Z. Fischer [red.] Zarys analizy struktury krajobrazu tundry arktycznej. WD Sandomierz. Lublin: 24-29.
Łopucki R., Szemroszczyk P. 2003. Recognition of interspecific familiarversus unfamiliar odours among bank voles and yellow-necked mice. Acta Theriologica 48(2): 167-176.
Magomedov M.R.D. 2003. Unikalhie prirodnie I prirodno-khoziastvennie kompleksi Daghestana // V kn. Nabieva U.N. Kulturnaia geographia Daghestana. M: Rossiskii nauchno-issledovatelckii institut kulturnogo i prirodnogo nasledia imeni D. S. Likhacheva: 1-209.
Magomedov M.R.D., Akhmedov E.G., Wall W.A. 2003. Current status and population structure of argalis (Ovis ammon L. 1758) in Central Asia. Beitrage zur Jagd und Wildforschung 28: 151-163.
Mróz I. 2003. Znakowanie przez nornicę rudą miejsc z zapachem różnych gatunków gryzoni. Ogólnopolska Konferencja Ekologii Behawioralnej Ssaków. Materiały Konferencyjne. Siedlce. 27 pp.
Zasada M. 2003. Specyfika bioenergetyczna systemu glebowego tundry arktycznej. W: Z. Fischer [red.] Zarys analizy struktury krajobrazu tundry arktycznej. WD Sandomierz. Lublin: 37-42.
 
2002
Andrzejewski R., Fischer Z. 2002. A few remarks on the optimisation of sustainable development in uplands. Człowiek i Przyroda 13/14: 5-12.
Fischer Z., Magomedov M.R.D., Ismailova M., Zasada M. 2002. Zarys metodyczny praktycznych zajęć z ekologii krajobrazu. EkoKUL. Lublin. 63 pp.
Magomedov M.R.D., Abaturov B.D., Akhmedov E.G., Yarovenko Y.A., Subbotin A.E. 2002. The status of Pamir arhars populations in the Tajikistan. RAS. Moskov: 70 pp.
Magomedov M.R.D., Akhmedov E.G., Nasrulaev N.I. 2002. Bezoar goat (Capra aegagrus, artiodactyla) population space organization principles in Eastern Caucasus conditions. Russian Journal of Zoology 81(8): 1008-1016.
Magomedov M.R.D., Akhmedov E., Omarov K., Jarovenko Y., Nasrulaev N., Murtuzaliev R. 2002. Anthropogenic effects on dynamics of the mountain landscape of eastern Caucasus. Człowiek i Przyroda 13/14: 39-56.
Magomedov M.R.D., Subbotin A.E., Akhmedov E.G., Yarovenko Y.A., Omarov K.Z. 2002. The present status of argali populations in the southern part of Mongolia. RAS. Moskov. 54 pp.
Autor: Sylwia Gielarek
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2014, godz. 16:10 - Sylwia Gielarek