Wyniki naszych badań są przedstawione w publikacjach:

Artykuły i rozdziały 

Wystąpienia na konferencjach międzynarodowych 

Wystąpienia na konferencjach krajowych

Zorganizowane sympozja i konferencje

 

Artykuły i rozdziały 

 • Razmus, W., Laguna, M. (2018). Dimensions of entrepreneurial success: A multilevel study on stakeholders of micro-enterprises. Frontiers in Psychology, 9:791.doi: 10.3389/fpsyg.2018.00791

 • Laguna, M., Mielniczuk, E., Razmus, W. (2018). Test of the bifactor model of job-related affective well-being. Europs’ Journal of Psychology.

 • Łaguna, M., Razmus, W. (2018). Analiza danych: Nowe wyzwania. Polskie Forum Psychologiczne, numer specjalny.
 • Łaguna, M., Razmus, W. (2018). Analiza danych: Nowe wyzwania. Polskie Forum Psychologiczne

 • Łaguna, M. (2018). Wprowadzenie do wielopoziomowej analizy danych. Polskie Forum Psychologiczne.

 • Razmus, W., Mielniczuk, E. (2018). Błąd wspólnej metody w badaniach kwestionariuszowych. Polskie Forum Psychologiczne

 

Wystąpienia na konferencjach międzynarodowych 

 • Laguna, M., Mielniczuk, E. (2017, sierpień). Positive affect and innovative behavior of entrepreneurs and their employees: A multilevel study. 77th Annual Meeting of the Academy of Management, Atlanta, GA.
 • Gorgievski, M., Laguna, M., Verhoeff, A. (2017, sierpień). Motivational job design, employee innovative behavior and subjective business performance. 77th Annual Meeting of the Academy of Management, Atlanta, GA.
 • Mielniczuk, E., Laguna, M., Gorgievski-Duijvesteijn, M., Moriano, J. A. (2017, maj). Entrepreneur’s personal resources foster employees’ innovative behavior. 18th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology Congress (EAWOP), Dublin.
 • Purc, E., Laguna, M., Moriano, J. A., Gorgievski-Duijvesteijn, M. (2017, maj). How entrepreneurs’ personal values are related with employees’ performance? A multilevel study. 18th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology Congress (EAWOP), Dublin.
 • Purc, M., Laguna, M. (2017, maj). Employee’s innovative behavior: Personal values’ perspective. 18th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology Congress (EAWOP), Dublin.
 • Laguna, M., Razmus, W. (2017, luty). Current issues in social personality psychology. International Scientific Seminar “Public Health: Social, Educational and Psychological Dimensions”, Lublin.
 • Laguna, M. (2016, marzec). How research in the field of social personality psychology contributes towards building inclusive communities? Referat zaprezentowany na II Amerykańsko-Polskim Seminarium Naukowym “Building Inclusive Communities”, Lublin.
 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, marzec). Innovative behavior as a prevention against social exclusion. Plakat zaprezentowany na II Amerykańsko-Polskim Seminarium Naukowym "Building Inclusive Communities", Lublin.
 • Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2016, marzec). Personal resources foster innovative behaviour of entrepreneurs and serve as buffers against economic exclusion. Poster zaprezentowany na II Polsko-Amerykańskim Seminarium Naukowym „Building Inclusive Communities”, Lublin.
 • Wałachowska, K., Purc, E., Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2015, grudzień). Innovation in organizations as a remedy against social exclusion. European perspective. Referat wygłoszony na międzynarodwej konferencji naukowej "Building Inclusive Communities: Neighborhoods to Nations Global Conference", Boston, USA.
 • Żaliński, A., Laguna, R., Razmus, W. (2015, grudzień). Entrepreneurship as a form of labor market inclusion: The role of personal resources in entrepreneurial activities. Referat wygłoszony na międzynarodwej konferencji naukowej "Building Inclusive Communities: Neighborhoods to Nations Global Conference", Boston, USA.
 • Żaliński, A., Laguna, R., Razmus, W. (2015, grudzień). Entrepreneurship as a form of labor market inclusion: The role of personal resources in entrepreneurial activities. Referat wygłoszony na konferencji naukowej "Building Inclusive Communities: Neighborhoods to Nations Global Conference", Boston, USA,

 • Laguna, M., Źaliński, A., Razmus, W. (2015, wrzesień). Reciprocal relationships between Self-efficacy, positive affect, and work engagement in Entrepreneurs. Referat wygłoszony na Small Group Meeting European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), Bruksela.

 • Purc, E., Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2015, lipiec). Work-related self-efficacy, positive affect and innovative behaviour at work: evidence from Poland. Plakat zaprezentowany na 14 Europejskim Kongresie Psychologii. Mediolan.

 • Wałachowska, K., Zych, K., Wajda, A., Razmus, W. (2015, lipiec). Polish adaptation of the authentic leadership questionnaire. Plakat zaprezentowany na 14 Europejskim Kongresie Psychologii. Mediolan.

 • Żaliński, A., Razmus, W., Łaguna, M. (2015, lipiec). Self-efficacy, positive affect, and entrepreneurial success: Longitudinal relations. Referat wygłoszony na 14 Europejskim Kongresie Psychologii. Mediolan.

 • Samardakiewicz, E., Gonerski, D., Gorbaniuk, O. (2014, listopad). Dispositional attribution of company success by the external observers. Plakat zaprezentowany na międzynarodowej konferencji What’s Next For Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies, Warszawa.  

 • Ujas, J., Purc, E., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Razmus, W., Łaguna, M. (2014, listopad). Innovation in organisation: The role of self-efficacy and work-related affect in employees. Plakat zaprezentowany na międzynarodowej konferencji What’s Next For Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies, Warszawa.

 • Żaliński, A., Razmus, W., Łaguna, M. (2014, lipiec). Positive beliefs, affects, and engagement: Gain spirals in entrepreneurs. Referat wygłoszony na the 28th International Congress of Applied Psychology, Paryż, Francja.

  

Wystąpienia na konferencjach krajowych

 • Samardakiewicz, E., Gorbaniuk, O. (2016, wrzesień). Społeczna odpowiedzialność biznesu a zachowania innowacyjne pracowników w MŚP. Referat wygłoszony na V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Psychologia-Konsumpcja-Jakość Życia w świecie wartości niedostatku i nadmiaru, Gdańsk.
 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, wrzesień). Wartości cenione przez przedsiębiorców a

  zachowania innowacyjne ich podwładnych. Referat wygłoszony na XIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wrocław.

 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, wrzesień). Polska adaptacja Kwestionariusza
  Zachowań Innowacyjnych.
  Plakat zaprezentowany na XIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wrocław.

 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, wrzesień). W jaki sposób wartości pracowników
  przyczyniają się do ich innowacyjności?
  Plakat zaprezentowany na XIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wrocław.

 • Razmus, W., Łaguna, M., Malec, J., Kostrzewa, P., Banaś, A., Drozdowska, A., Kociuba, J. (2016, wrzesień). Ludzka twarz sukcesu, czyli jak partnerzy biznesowi spostrzegają sukces przedsiębiorcz.y Plakat zaprezentowany na XIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wrocław.

 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, maj). Wartości osobiste a zachowania innowacyjne pracowników. Referat wygłoszony na II Ogólnopolskim Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Sopot.

 • Samardakiewicz, E., Gorbaniuk, O. (2016, maj). Percepcja skuteczności działań CSR przez pracowników i przedsiębiorców małych i średnich przedsiębiorstw. Referat wygłoszony na II Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Sopot.
 • Samardakiewicz, E., Gorbaniuk, O., Plewko, A., Wójcik, M., Wołowiec, M., Śliwka, K., Kowalski, D. (2016, maj). Społeczna odpowiedzialność biznesu z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw. Plakat przedstawiony na X Konferencji Psychologii Ekonomicznej, Katowice.
 • Mielniczuk, E., Razmus, W., Łaguna, M. (2016, Maj).  Afekt w pracy: Porównanie alternatywnych modeli struktury czynnikowej. Prezentacja wygłoszona na II Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Sopot.
 • Mielniczuk, E. Razmus, W., Łaguna M. (2016, Kwiecień). Równoważność kulturowa  czteroczynnikowego modelu afektu w pracy. Prezentacja wygłoszona na IV Zjeździe Sekcji Międzykulturowej PSPS , Lublin.
 • Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2016, Marzec).Personal resources foster innovative behaviour of entrepreneurs and serve as buffers against economic exclusion. Poster zaprezentowany na II polsko-amerykańskim seminarium naukowym „Building Inclusive Communities”, Lublin.

 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, marzec). Innovative behavior as a prevention against social exclusion. Plakat zaprezentowany na II Amerykańsko-Polskim Seminarium Naukowym "Building Inclusive Communities", Lublin

 • Mielniczuk, E., Razmus, W., Łaguna, M. (2015, wrzesień). Afekt w pracy przedsiębiorców – Analiza struktury czynnikowej. Plakat zaprezentowany na XII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Łódź.

 • Łaguna, M. (2015, marzec). Innowacyjność przedsiębiorcza z perspektywy psychologicznej. Referat wygłoszony na konferencji: "Innowacyjny człowiek – firma gospodarka", Lublin.

 • Purc, E., Mielniczuk, E., Razmus, W., Łaguna, M. (2014, grudzień). Czy odniosłeś sukces? Wskaźniki sukcesu przedsiębiorczego. Plakat zaprezentowany na I Ogólnopolskiej Konferencji Innowacje w Praktyce, Lublin.

 • Łaguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K. (2014, grudzień). Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę: Problemy z tłumaczeniem terminów. Referat wygłoszony na Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Warszawa.

 • Łaguna, M. (2014, wrzesień). Zasoby osobiste jako potencjał w realizacji celów. Wykład plenarny wygłoszony na XXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz.

 • Łaguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K. (2014, wrzesień). Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę: Problemy z tłumaczeniem terminów. Referat wygłoszony na XXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz.

  

Zorganizowane sympozja i konferencje


 

Sympozjum podczas Zjazdu PSPS

Sympozjum: Zagadnienia psychologii pracy i organizacji ujmowane z perspektywy psychologii społecznej, przewodnicząca: Mariola Laguna podczas XIII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wrocław, 2016. Program sympozjum:

 • Anna Oleszkiewicz, Kinga Lachowicz-Tabaczek - Forma czy treść przekazu? Przesłanki wnioskowania o sprawczości i wspólnotowości a zaufanie w organizacji
 • Wiktor Razmus, Mariola Łaguna, Jakub Malec, Paulina Kostrzewa, Aneta Banaś, Agata Drozdowska, Justyna Kociuba - Ludzka twarz sukcesu, czyli jak partnerzy biznesowi spostrzegają sukces przedsiębiorczy
 • Ewelina Smoktunowicz, Roman Cieślak - Przeniesienie konfliktu praca–dom/dom–praca oraz przekonań o własnej skuteczności w kontekście wymagań oraz stresu związanych z pracą i domem
 • Ewelina Purc, Mariola Łaguna - Wartości cenione przez przedsiębiorców a zachowania innowacyjne ich podwładnych

 


 

Sympozjum podczas ECP

Sympozjum: Entrepreneurship: Psychological perspective and new findings, przewodnicząca: Mariola Łaguna, podczas 14. European Congress of Psychology, Mediolan, 2015. Program sympozjum:

 • The social perception of the entrepreneur and its effects on entrepreneurial attitudes, intention and support - Garazi Azanza, Leire Gartzia, Deusto Business School, Bilbao (Bizkaia), Spain
 • Entrepreneurs are not risk prone, they are brave - Artur Domurat, University of  Warsaw, Poland
 • The entrepreneurial potential at the team level: A proxy for a longitudinal approach - António Caetano, Susana Correia Santos, Sílvia Fernandes Costa, ISCTE-IUL Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
 • Self-efficacy, positive affect, and entrepreneurial success: Longitudinal relations - Adam Żaliński, Wiktor Razmus, Mariola Laguna, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
 • Dyskutant: Lorraine Uhlaner, EDHEC Business School, Roubaix, France

 


 

Autor: Wiktor Razmus
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2018, godz. 11:18 - Mariola Łaguna