Artykuły i rozdziały

 • Laguna, M., Razmus, W., Żaliński, A. (2017). Dynamic relationships between personal resources and work engagement in entrepreneurs, Journal of Occupational and Organizational Psychology, w druku. doi: 10.1111/joop.12170

 • Gorgievski, M., Stephan, U., Laguna, M., Moriano, J. A. (2017). Predicting entrepreneurial career intentions: Values and the theory of planned behavior. Journal of Career Assessment, w druku.

 • Laguna, M., Mielniczuk, E., Razmus, W., Moriano, J. A., Gorgievski, M. (2017). Cross-cultural and gender invariance of the Warr (1990) job-related well-being measure. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 90 (1),117-125  doi: 10.1111/joop.12166
 • Łaguna, M. (2016). Zrozumieć przedsiębiorczość – perspektywa psychologiczna. Przegląd Uniwersytecki, 2(160),  33-35.
 • Laguna, M., Alessandri, G., Caprara, G. V. (2016, w druku). Personal goal realization in entrepreneurs: A multilevel analysis of the role of affect and positive orientation. Applied Psychology: An International Review.
 • Purc, E., Wałachowska, K., Żaliński, A., Mielniczuk, E., Patynowska, E., Łaguna, M. (2015). Innowacja w organizacji - Sposoby ujmowania i przegląd uwarunkowań. Zagadnienia Naukoznawstwa, 4, 425-445.

 • Laguna, M., Żaliński, A., Razmus, W. (2015). Reciprocal relationships between self-efficacy, positive affect, and work engagement in entrepreneurs. W: Y. Griep, T. Vantilborgh, J. Hofmans, S. De Gieter, R. Pepermans (red.) Small Group Meeting European Association of Work and Organizational Psychology, s. 37. Bruksela: Vrije Universiteit Brussel.

 • Łaguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K. (2015). Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę: Koncepcje teoretyczne i problemy terminologiczne. Medycyna Pracy, 66(2), 277-284.

 • Łaguna, M. (2015). Zasoby osobiste jako potencjał w realizacji celów. Polskie Forum Psychologiczne, 1, 5-15.

 • Żaliński, A., Łaguna, M. (2014). Sukces przedsiębiorczy: Sposoby ujmowania i modele teoretyczne. W: Z. Ratajczak (red.) Przedsiębiorczość, czyli pochwała kryzysu (s. 41-54). Katowice: Wydawnictwo GWSH.

 

Wystąpienia na konferencjach międzynarodowych

 • Żaliński, A., Laguna, R., Razmus, W. (2015, grudzień). Entrepreneurship as a form of labor market inclusion: The role of personal resources in entrepreneurial activities. Referat wygłoszony na konferencji naukowej "Building Inclusive Communities: Neighborhoods to Nations Global Conference", Boston, USA,

 • Laguna, M., Źaliński, A., Razmus, W. (2015, wrzesień). Reciprocal relationships between Self-efficacy, positive affect, and work engagement in Entrepreneurs. Referat wygłoszony na Small Group Meeting European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), Bruksela.

 • Purc, E., Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2015, lipiec). Work-related self-efficacy, positive affect and innovative behaviour at work: evidence from Poland. Plakat zaprezentowany na 14 Europejskim Kongresie Psychologii. Mediolan.

 • Wałachowska, K., Zych, K., Wajda, A., Razmus, W. (2015, lipiec). Polish adaptation of the authentic leadership questionnaire. Plakat zaprezentowany na 14 Europejskim Kongresie Psychologii. Mediolan.

 • Żaliński, A., Razmus, W., Łaguna, M. (2015, lipiec). Self-efficacy, positive affect, and entrepreneurial success: Longitudinal relations. Referat wygłoszony na 14 Europejskim Kongresie Psychologii. Mediolan.

 • Samardakiewicz, E., Gonerski, D., Gorbaniuk, O. (2014, listopad). Dispositional attribution of company success by the external observers. Plakat zaprezentowany na międzynarodowej konferencji What’s Next For Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies, Warszawa.  

 • Ujas, J., Purc, E., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Razmus, W., Łaguna, M. (2014, listopad). Innovation in organisation: The role of self-efficacy and work-related affect in employees. Plakat zaprezentowany na międzynarodowej konferencji What’s Next For Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies, Warszawa.

 • Żaliński, A., Razmus, W., Łaguna, M. (2014, lipiec). Positive beliefs, affects, and engagement: Gain spirals in entrepreneurs. Referat wygłoszony na the 28th International Congress of Applied Psychology, Paryż, Francja.

 

Wystąpienia na konferencjach krajowych

 • Samardakiewicz, E., Gorbaniuk, O. (2016, wrzesień). Społeczna odpowiedzialność biznesu a zachowania innowacyjne pracowników w MŚP. Referat wygłoszony na V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Psychologia-Konsumpcja-Jakość Życia w świecie wartości niedostatku i nadmiaru, Gdańsk.
 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, wrzesień). Wartości cenione przez przedsiębiorców a

  zachowania innowacyjne ich podwładnych. Referat wygłoszony na XIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wrocław.

 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, wrzesień). Polska adaptacja Kwestionariusza
  Zachowań Innowacyjnych.
  Plakat zaprezentowany na XIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wrocław.

 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, wrzesień). W jaki sposób wartości pracowników
  przyczyniają się do ich innowacyjności?
  Plakat zaprezentowany na XIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wrocław.

 • Razmus, W., Łaguna, M., Malec, J., Kostrzewa, P., Banaś, A., Drozdowska, A., Kociuba, J. (2016, wrzesień). Ludzka twarz sukcesu, czyli jak partnerzy biznesowi spostrzegają sukces przedsiębiorcz.y Plakat zaprezentowany na XIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wrocław.

 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, maj). Wartości osobiste a zachowania innowacyjne pracowników. Referat wygłoszony na II Ogólnopolskim Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Sopot.

 • Samardakiewicz, E., Gorbaniuk, O. (2016, maj). Percepcja skuteczności działań CSR przez pracowników i przedsiębiorców małych i średnich przedsiębiorstw. Referat wygłoszony na II Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Sopot.
 • Samardakiewicz, E., Gorbaniuk, O., Plewko, A., Wójcik, M., Wołowiec, M., Śliwka, K., Kowalski, D. (2016, maj). Społeczna odpowiedzialność biznesu z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw. Plakat przedstawiony na X Konferencji Psychologii Ekonomicznej, Katowice.
 • Mielniczuk, E., Razmus, W., Łaguna, M. (2016, Maj).  Afekt w pracy: Porównanie alternatywnych modeli struktury czynnikowej. Prezentacja wygłoszona na II Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Sopot.
 • Mielniczuk, E. Razmus, W., Łaguna M. (2016, Kwiecień). Równoważność kulturowa  czteroczynnikowego modelu afektu w pracy. Prezentacja wygłoszona na IV Zjeździe Sekcji Międzykulturowej PSPS , Lublin.
 • Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2016, Marzec).Personal resources foster innovative behaviour of entrepreneurs and serve as buffers against economic exclusion. Poster zaprezentowany na II polsko-amerykańskim seminarium naukowym „Building Inclusive Communities”, Lublin.

 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, marzec). Innovative behavior as a prevention against social exclusion. Plakat zaprezentowany na II Amerykańsko-Polskim Seminarium Naukowym "Building Inclusive Communities", Lublin

 • Mielniczuk, E., Razmus, W., Łaguna, M. (2015, wrzesień). Afekt w pracy przedsiębiorców – Analiza struktury czynnikowej. Plakat zaprezentowany na XII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Łódź.

 • Łaguna, M. (2015, marzec). Innowacyjność przedsiębiorcza z perspektywy psychologicznej. Referat wygłoszony na konferencji: "Innowacyjny człowiek – firma gospodarka", Lublin.

 • Purc, E., Mielniczuk, E., Razmus, W., Łaguna, M. (2014, grudzień). Czy odniosłeś sukces? Wskaźniki sukcesu przedsiębiorczego. Plakat zaprezentowany na I Ogólnopolskiej Konferencji Innowacje w Praktyce, Lublin.

 • Łaguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K. (2014, grudzień). Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę: Problemy z tłumaczeniem terminów. Referat wygłoszony na Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Warszawa.

 • Łaguna, M. (2014, wrzesień). Zasoby osobiste jako potencjał w realizacji celów. Wykład plenarny wygłoszony na XXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz.

 • Łaguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K. (2014, wrzesień). Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę: Problemy z tłumaczeniem terminów. Referat wygłoszony na XXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz.

Autor: Wiktor Razmus
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2017, godz. 11:47 - Emilia Mielniczuk