Nowy numer Wschodniego Rocznika Humanistycznego pod redakcją dr. hab. Tomasz Stępniewskiego, prof. KUL

 

Z radością informujemy, że ukazał się nowy numer kwartalnika naukowego „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, nr 3/2017 pod redakcją dra hab. Tomasza Stępniewskiego, prof. KUL, pt. „Obszar poradziecki 25 lat po upadku ZSRR: polityka, ekonomia i bezpieczeństwo”. W tomie publikują m.in.: Konrad Świder (ISP PAN), Krzysztof Falkowski (SGH), Agata Włodkowska-Bagan (UJK, Kielce), Tomasz Stępniewski (KUL), Aleksandra Kuczyńska-Zonik (IEŚW), Krzysztof Fedorowicz (UAM), Krzysztof Kozłowski (SGH). Artykuły w formacie pdf dostępne są na stronie czasopisma:http://wrh.edu.pl/?page_id=765

 

 


Józef M. Fiszer, Tomasz Stępniewski, Polska i Ukraina w procesie transformacji, integracji i wyzwań dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej,

ISP PAN, Warszawa 2017

 

 

,

 


Dr hab. Tomasz Stępniewski współredaktorem raportu

na temat NATO i Europy Środkowo-Wschodniej

 

Anna Visvizi, Tomasz Stępniewski (eds), Poland, the Czech Republic and NATO in Fragile Security Contexts, IESW Reports, December 2016, 81 ss.

Raport powstał w ramach projektu pt. Polska i Czechy w środowisku (nie)bezpieczeństwa [Poland, the Czech Republic and NATO in Fragile Security Contexts]. Projekt finansowany był przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej [Zadanie publiczne: Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2016, grant nr: BDG-687/2016].  

 


 

Nowy numer Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej pod współredakcją 

dra hab. Tomasza Stępniewskiego

 

Miło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja pod redakcją dra Bartosza Jóźwika i dra hab. Tomasza Stępniewskiego: „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, Rok 14 (2016), zeszyt 5, pt. „Transformacja, integracja i kryzysy w Europie Środkowej i Wschodniej”, Lublin 2016. Zapraszamy do lektury. Link do publikacji

 

 


 

Nowa publikacja pod współredakcją dra hab. Tomasz Stępniewskiego

 

Z radością informujemy, że ukazało się tom czasopisma wydawanego przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego „POLiTeJA”, nr 2 (41), Kraków 2016, pt. Wschodnia granica Unii Europejskiej: polityka, migracje, bezpieczeństwo pod redakcją naukową Magdaleny Lesińskiej i Tomasza Stępniewskiego. W tomie znalazły się artykuły pracowników naszego INPiSM KUL: dra hab. Andrzeja Podrazy, prof. KUL, dra hab. Tomasza Stępniewskiego i dra Andrzeja Szabaciuka. Zapraszamy do lektury

(http://akademicka.pl/ebooks/free/0bf75b00f17df1b75aa46d8b04e9cab1.pdf).

 

 


 

Z radością informujemy, że ukazał się nowy numer „Studiów Europejskich" Uniwersytetu Warszawskiego, nr 4 (76) 2015, dotyczący problemów bezpieczeństwa we wschodnim sąsiedztwie Unii Europejskiej. Redaktorami naukowymi tego numeru są dr hab. Tomasz Stępniewski oraz doc. dr Artur Adamczyk. Zapraszamy do lektury.

 

Link do spisu treści tutaj

 

 

Autor: Barbara Lendzion-Tokarska
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2018, godz. 00:04 - Andrzej Szabaciuk