Najważniejsze publikacje:

 

prof. dr hab. W. Chudy

  • Filozofia  kłamstwa. Kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób i społeczeństw, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2003, ss. 558,

  • Esej o społeczeństwie i kłamstwie, tom I: Społeczeństwo zakłamane, Oficyna Naukowa Terminus, Warszawa 2007, ss. 465,

  • Tom II: Kłamstwo jako metoda, Oficyna Naukowa Terminus, Warszawa 2007, ss. 609.

  • Pedagogia godności. Elementy etyki pedagogicznej, red. A. Szudra, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2009

 

Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania

  • Filozofia wychowania w praktyce pedagogicznej, pod red. A. Szudry-Barszcz i S. Sztobryna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
  • A. Szudra-Barszcz, Elementy pedeutologii scholastycznej, czyli o Tomasza z Akwinu rozumieniu nauczyciela i nauczania, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011
  • K. Uzar, Wychowanie w perspektywie starości. Personalistyczne podstawy geragogiki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011
  • Personalistyczny wymiar filozofii wychowania, pod. red. , A. Szudry, K. Uzar, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009
Autor: Anna Szudra-Barszcz
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2016, godz. 22:37 - Anna Szudra-Barszcz