KSIĄŻKI WYDANE PRZEZ PRACOWNIKÓW KATEDRY

 

prusnowoczesny3_1210

Bolesław Prus: pisarz nowoczesny, red. Jakub A. Malik, Lublin 2009, ss. 260.

 

[Zawartość]

pozytywista2_320

Stanisław Fita, "Pozytywista ewangeliczny". Studia o Bolesławie Prusie, Lublin 2008, ss. 396.

 

[O książce]

nieobaamucona_282

Beata K. Obsulewicz-Niewińska, "Nieobałamucona" wrażliwość. Pisarze okresu pozytywizmu o filantropii i miłosierdziu, Lublin 2008, ss. 500.


[O książce]

pkniety_pomie_400_01

Paweł Próchniak, Pęknięty płomień. O pisarstwie Tadeusza Micińskiego, Lublin 2006, ss. 457.

willa_bianki_400

Władysław Panas, Willa Bianki. Mały przewodnik drohobycki dla przyjaciół (fragmenty), przygotowanie do druku i nota Paweł Próchniak, Lublin 2006, ss. 103.

lalka_historie_400

Jakub. A. Malik,"Lalka". Historie z różnych światów, Lublin 2005, ss. 243.

wiat_lalki_400

Świat "Lalki". 15 studiów, redakcja Jakub A. Malik, Lublin 2005, ss. 348.

literatura_i_sztuka_400

Literatura i sztuka drugiej połowy XIX wieku. Światopoglady - postawy- tradycje, pod redakcją B. Bobrowskiej, S. Fity i J. A. Malika, Lublin 2005, ss.504.

leopold_staff_400

Poezja Leopolda Staffa. Interpretacje, pod redakcją A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, Kraków 2005, ss. 545.

tadeusz_micinski_400

Poezja Tadeusza Micińskiego. Interpretacje, pod redakcją A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, Kraków 2004, ss. 518.

kazimierz_przerwa_tetmajer_400

Poezja Kazimierza Tetmajera. Interpretacje, pod redakcją A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, Kraków 2003, ss. 357.

prus_i_inni_400

Prus i inni.Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Ficie, pod redakcją J. A. Malika i E. Paczoskiej, Lublin 2003, ss. 792.

bohaterowie_orzeszkowej_400_01

Beata Obsulewicz-Niewińska, Rzymscy bohaterowie Elizy Orzeszkowej, Lublin 2003, ss. 483.

adolf_nowaczyski_400

Jakub. A. Malik, Adolf Nowaczyński. Między modernizmem a pozytywizmem, Lublin 2002, ss. 428.

sen_nozownika_400_02

Paweł Próchniak, Sen nożownika. O twórczości Ludwika Stanisław Licińskiego, Lublin 2001, ss. 254.

studia_mlodopolskie_400

Wśród tułaczy i wędrowców. Studia młodopolskie, pod redakcją S. Fity i J.A. Malika, Lublin 2001, ss. 249.

adolf_nowaczynski_400

Adolf Nowaczyński, Najpiękniejszy człowiek mojego pokolenia. Brat Albert, wstęp, opracowanie i komentarze J.A. Malik, Lublin 1999, ss. 96.

Autor: Małgorzata Zwolińska
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2009, godz. 21:32 - Jakub Malik