Małgorzata Wideł-Ignaszczak, Przekaz leksyki religijnej z języka polskiego na język rosyjski, wydawnictwo KUL, Lublin 2017. 

 

Więcej informacji

 

 

Ludmiła Pawliczenko, Pani śmierć. Najsłynniejsza snajperka frontu wschodniego w przekładzie, opracowaniu i z posłowiem M. Cybulskiego, Wydawnictwo RM, Warszawa 2018.

 

 

 

 

 

Marcin CybulskiProszę przyjść jutro. Satyra antybiurokratyczna  w komediach filmowych okresu ZSRR i PRL, Wydawnictwo Werset, Lublin 2017

 

 

 

 

Więcej informacji

 

Monika Sidor, Próba literackiej summy. Pisarz – prawda – historia w „Czerwonym Kole” Aleksandra Sołżenicyna, Wyd. KUL, Lublin 2017   

 

 

Kliknij, aby zamknąć...

 

Więcej informacji

 

Monika Grygiel, Gra w wartości – aksjologiczna strategia prozy Vladimira Nabokova, Lublin: Wyd. KUL 2016 

 

 

 

 

 

Więcej informacji

 

Anna Woźniak, Aleksy Riemizow na rozdrożu literatury. Studia i szkice

o twórczości pisarza, Wyd. KUL, Lublin 2015 

 

 

 

Więcej informacji

 

„Światła masz tyle w sobie...” Ze studiów wschodniosłowiańskich. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Barszczewskiemu w 85. rocznicę urodzin, red. Marta Kaczmarczyk, Albert Nowacki, Monika Sidor, Beata Siwek, Wyd. KUL, Lublin 2015

 

Więcej informacji

 

 

 

 

Witold Kołbuk, Cerkiew prawosławna w Polsce międzywojennej, Wyd. KUL, Lublin 2013

 

 

 

Więcej informacji

 

 

Albert Nowacki, "Myśli pod prąd". Twórczość Mykoły Chwylowego w kontekście ukraińskiej dyskusji literackiej lat 1925-1928, Wyd. KUL, Lublin 2013

 

 

 

 

Więcej informacji

 

 

 

Autor: Agnieszka Lenart
Ostatnia aktualizacja: 07.09.2018, godz. 10:54 - Agnieszka Lenart