Publikacje naukowe i ważniejsze konferencje:

Wprowadzenie do Inwentarza Preferencji Zawodów (VPI) Johna L. Hollanda (wraz z R. Pomianowskim), Summarium, 9 (29), 1980, s. 230-238.

Oddziaływania wychowawcze a poziom rozwoju społecznego upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, Roczniki Nauk Społecznych, tom XI, z. 2, 1983, s. 32-45.

M.L. Hoffmana koncepcja rozwoju motywacji altruistycznej, Roczniki Nauk Społecznych, tom XII, z. 2, 1984, s. 58-64.

Trudności wychowawcze wieku dorastania, /w:/ R. Murawski (red.), Teoretyczne założenia katechezy młodzieżowej, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1989, s. 95-100.

Hasła w Encyklopedii Katolickiej:
Enwiromentalizm;
Eksperyment pedagogiczny;
Rozwój moralny (wraz z Cz. Walesą).

Czynniki aktualnie warunkujące efekty wychowawcze pracy szkoły, Materiały konferencyjne z I seminarium wychowania, IKN,ODN, Opole 1989, s. 4-13.

Uwarunkowania wychowawcze dojrzałej moralności, Oficyna Wydawnicza „Lew", Lublin - Wrocław 1992.

Przekaz norm i wartości w rodzinie, /w:/ J. Komorowska (red.), Dziecko we współczesnej Polsce, Ośrodek Badań Społecznych, Warszawa 1991, s. 123-139.

Wychowanie ku wolności od nałogów, Studia koszalińsko - kołobrzeskie, nr 2, 1993, s. 46-47.

Redakcja książki Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej, Wydawnictwo św. Antoniego, Wrocław 1994.

Wspomaganie rozwoju moralnego /w:/ A. Gała (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej, Wydawnictwo św. Antoniego, Wrocław 1994, s.31-41.

Redakcja książki (wraz z I. Ulfik), Oddziaływanie „agresywnych" gier komputerowych na psychikę dzieci, Wydawnictwo ARTOM, Lublin 2000.

„Agresywne" gry komputerowe a kontakty społeczne, /w:/ A. Gała, I. Ulfik (red.), Oddziaływanie „agresywnych" gier komputerowych na psychikę dzieci, Wydawnictwo ARTOM, Lublin 2000, s.25-37.

Napomahanie moralnemu rozwoju /w:/ Diet'a v ohrozeni Ochrana rodiny v meniacom sa svete (materiały z interdyscyplinarnej konferencji), IUVENTA, Bratislava 1993, s. 293-303.

Wychowywać przez baśń /w:/ B. Lachowska, M. Grygielski (red.), W świecie dziecka, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1999, s. 117-122.

Family determinations of school problems, 4th Conference of the International Academy of Family Psychology, Heidelberg, 7-10.04.2002 (plakat).

Redakcja książki Kręgi wychowania, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003.

Komputerowi chłopcy, Edukacja i Dialog 6(149) 2003, s. 39 - 44.

Trzydzieści agresywnych scen w jednym zwiastunie (wraz z M. Braun-Gałkowską, I. Ulfik-Jaworską i R. Dąbrowską), jw., s. 25 - 32.

Family determinations of school problems, 2nd ESFR international Congress, 30.09 - 2.10.2004, Fribourg, Szwajcaria (referat).

A tentative synthesis of a qualitative investigation of family systems, jw. (plakat).

A. Gała, B. Lachowska, Sprawozdanie z „The European Society of Family Relations (ESFR) International Congress, Przegląd Psychologiczny, nr 3, 2005.

Redakcja książki (wraz z I. Ulfik-Jaworską) Czas pusty. Analiza treści programów telewizyjnych czterech nadawców polskich, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.

Sceny konstruktywne i destruktywne prezentowane w telewizji polskiej, /w:/ A. Gala, I. Ulfik-Jaworska (red.), Czas pusty. Analiza treści programów telewizyjnych czterech nadawców polskich, Wydawnictwo KUL JP II, Lublin 2006, s.57-84.

Autor: Tomasz Gosztyła
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2009, godz. 16:37 - Tomasz Gosztyła