Publikacje naukowe:

Rodzicielstwo adopcyjne. Wybrane aspekty funkcjonowania rodzin adopcyjnych, Lublin 2008.

Zastosowanie Testu Rysunku Rodziny w pracy z narzeczonymi, W: B. Lachowska, M. Łaguna (red.), Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych, Lublin 2003.

Jawność adopcji jako centralny problem rodziny adopcyjnej. W: A. Gała (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej, Lublin 2003.

Darowane macierzyństwo: problemy psychologiczne matek oddających dzieci do adopcji. W: D. Kornas-Biela (red.), Oblicza macierzyństwa, Lublin 1999.

W tę samą stronę. Antologia tekstów dla nauczycieli i uczniów do lekcji wychowawczych (redakcja wraz z M. Braun-Gałkowską), Warszawa 1999.

Trójkąt adopcyjny. Psychologiczne aspekty adopcji w świetle literatury amerykańskiej, Studia z Psychologii w KUL, t. 9, Lublin 1998.

Prasa młodzieżowa a wychowanie. W: Wolny rynek mediów a wychowanie, Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu RP (OT-143), marzec 1995.

Konferencje naukowe:

XXXII Ogólnopolski Zjazd PTP, Kraków 2005: „Rodzicielstwo adopcyjne - trud i piękno odmienności."


Autor: Tomasz Gosztyła
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2009, godz. 14:54 - Tomasz Gosztyła