Publikacje naukowe i aktywny udział w konferencjach:

Rożnowski, B., Trubiłowicz, E. (1995). What the notion of „Europe" means for young people in Germany and Poland? A comparative study. Journal for Mental Changes, 1, 195-205.

Trubiłowicz, E., (2003). Rysunek w diagnozie i terapii zaburzeń snu. Opis przypadku. W: M. Łaguna, B. Lachowska (red.), Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych (s. 219-226). Lublin: TN KUL.

Trubiłowicz, E. (2003). Europa w oczach studentów. Magazyn Międzynarodowy - Obyczaje, 12/13, 20-23.

Trubiłowicz, E. (2006). Studenci i ich świat - od stanu wojennego do Unii Europejskiej. Lublin:
Wydawnictwo KUL.
 
Trubiłowicz,E, (2012), Rysunek w terapii ofiar wykorzystania seksualnego. w: Ulfik-Jaworska I., Gała A. (red.) Dalej w tę samą stronę. Lublin: TN KUL
 
Trubiłowicz, E. (2013) Specjalistyczne poradnie małżeńsko-rodzinne. w: R., Kamiński, G.,Pyźlak, J.,Goleń, Duszpasterstwo rodzin. Reflleksja naukowa i działalność pastoralna. Lublin
 
Trubiłowicz, E. (2013), Program profilaktyczny seksualnych zachowań ryzykownych młodzieży szczególnego ryzyka. Model wczesnej interwencji i adaptacji zawodowej.
Warszawa: ER-ART PLUS
 
Trubiłowicz, E. (2014), Wina - aspekt psychologiczny. w:E,,Gigilewicz (red.), Encyklopedia Katolicka t. 20.Lublin:TN KUL
 
Trubiłowicz, E. (2014), Współczucie - aspekt psychologiczny. w:E,,Gigilewicz (red.), Encyklopedia Katolicka t. 20. Lublin:TN KUL

Rysunek w terapii zaburzeń snu. Opis przypadku - wystąpienie na Ogólnopolskiej Konferencji Psychologicznej „Rysunek projekcyjny w badaniach psychologicznych", Lublin, KUL, maj 2002.

Ja - moja Ojczyzna i Europa; badania empiryczne studentów (1984-87, 1991-92, 2001-02) - referat wygłoszony na XXXI Zjeździe Naukowym PTP, Lublin, wrzesień 2002.

Budowanie pozytywnych relacji pomiędzy rodziną naturalną a zastępczą - warsztat prowadzony na XXXI Zjeździe Naukowym PTP, Lublin, wrzesień 2002.

 

Autor: Tomasz Gosztyła
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2015, godz. 16:22 - Elżbieta Trubiłowicz