PUBLIKACJE

Oblicze stylistyczne wizygockiej rzeźby figuralnej na tle sztuki europejskiej i bliskowschodniej VI-VIII wieku, „Roczniki Humanistyczne” 53, 2005, s.185-206.

Skarb z Guarrazar i zagadnienie późnoantycznych koron wotywnych, w: A. Bender, M. Kierczuk-Macieszko (red.), Ars omnia vincit: studia z dziejów sztuki i kultury artystycznej, Lublin 2012, s. 95-106.

Wyznaczanie granic świętości w kościołach wizygockich, w: B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak, A. Głowa (red.), Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, t. VIII: Granice świętości w świecie starożytnym i wczesnochrześcijańskim, Lublin 2013, s. 161-174.

Spolia – starożytna „appropriation art”, w: A. Skrabek (red.), „Cytat – powtórzenie – zawłaszczenie”, Lublin 2014, s. 9-19.

Remarks on the relationship between architectonic decoration and goldsmithery in Late Antiquity, Series Byzantina. Studies on Byzantine and Postbyzantine” (oddane do druku)

Portugalia. Sztuka sakralna. A. wczesnochrześcijańska, w: „Encyklopedia Katolicka”, t. 16, Lublin 2012, kol. 23-24.

Sargossa. Zabytki, w: „Encyklopedia Katolicka”, t. 17, Lublin 2012, kol. 1106-1107.

Taragona. Zabytki, w: „Encyklopedia Katolicka” (oddane do druku).

Wieniec, w: „Encyklopedia Katolicka” (oddane do druku).UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

Relacje Hispanii wizygockiej z Konstantynopolem, Studencka Konferencja Starożytnicza, Kraków 6-8.05.2010

Motywy sasanidzkie w dekoracji kościoła w Quintanilla de las Viñas (prow. Burgos, Hiszpania), konferencja naukowa „Pogranicza chrześcijaństwa”, Kraków 10-12.05.2010

Wyznaczanie granic świętości w kościołach wizygockich, X Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, Kazimierz Dolny 1-3.10.2010

Kontynuacja i zmiana w procesie chrystianizacji starożytnego świata – zarys problematyki, X Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, Kazimierz Dolny 28-30.09.2012

Spolia – starożytna „appropriation art” i jej postmodernistyczne interpretacje, „Cytat – powtórzenie – zawłaszczenie”, Galeria Labirynt, Lublin 11-12.10.2013

Rzemiosło artystyczne a dekoracja architektoniczna w epoce późnego antyku, "Rzemiosło artystyczne na przestrzeni wieków", Instytut Historii Sztuki UKSW, Warszawa 21-22.05.2014Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2015, godz. 12:35 - Ireneusz Marciszuk