Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z kilkoma publikacjami książkowymi

 

 

 

H. Żukowska, Stabilność i czynniki destabilizujące system bankowy.Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.

 

Tutaj możesz otworzyć fragment książki PDF

 

Dostęp do pełnej treści monografii po kontakcie z Autorem

 

 

H. Żukowska, W. Janik, Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa.Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

 

Tutaj możesz otworzyć książkę PDF

 
 

H. Żukowska, B. Sawicka, Zawartość informacyjna polityki rachunkowości. Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

 

Tutaj możesz otworzyć książkę PDF

 
 

D. A. Mikulska, Polityka rachunkowości jednostki a jakość sprawozdania finansowego. Wydawnictwo KUL. Lublin 2012.

 

Tutaj możesz otworzyć książkę PDF

 
 

M. Wrona, W. Janik, Polityka rachunkowości w teorii i praktyce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

 

Tutaj możesz otworzyć książkę PDF

 

 

Autor: Helena Żukowska
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2014, godz. 10:52 - Agnieszka Pajdowska