Artykuły w recenzowanych czasopismach naukowych / Journal Articles

 • Perinelli, E., Alessandri, G., Donnellan, M. B., Łaguna, M. (2017, in press). State-trait decomposition of Name Letter Test scores and relationships with general self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology. http://dx.doi.org/10.1037/pspp0000125

 • Gorgievski, M., Stephan, U., Laguna, M., Moriano, J. A. (2017, in press). Predicting entrepreneurial career intentions: Values and the theory of planned behavior. Journal of Career Assessment.
 • Razmus, W., Laguna, M. (2017, in press). Brand Engagement in Self-Concept: Scale properties and the global nature of the construct. Current Psychology. doi: 10.1007/s12144-017-9584-x
 • Laguna, M., Razmus, W., Żaliński, A. (2017, in press). Dynamic relationships between personal resources and work engagement in entrepreneurs. Journal of Occupational and Organizational Psychology, in press. doi: 10.1111/joop.12170
 • Laguna, M., Mielniczuk, E., Razmus, W., Moriano, J. A., Gorgievski, M. (2017, in press). Cross-cultural and gender invariance of the Warr (1990) job-related well-being measure. Journal of Occupational and Organizational Psychology. doi: 10.1111/joop.12166
 • Mielniczuk, E., Laguna, M. (2017, in press). Motivation and training initiation: Evidence from Poland. Journal of Workplace Learning, 29(1), in press. doi: 10.1108/JWL-01-2016-0002

 • Laguna, M., Alessandri, G., Caprara G.V. (2017, in press). How do you feel about this goal? Goal-related affect, positive orientation, and personal goal realization in the family domain. Journal of Happiness Studies, 18, 1-16. doi: 10.1007/s10902-016-9750-0

 • Mazur, Z., Łaguna, M. (2016). Osiągnięcia muzyczne w grze na instrumencie: sposoby ujmowania, kryteria oceny, narzędzia pomiaru, Edukacja, 4(139), 100–114.
 • Orłowska, A., Łaguna, M. (2016). Upodmiotowienie strukturalne a dopasowanie sfery rodzinnej i zawodowej u pielęgniarek. Medycyna Pracy, 67(6), 787-800. doi: 10.13075/mp.5893.00483

 • Jaklik, A., Łaguna, M. (2016). Zaufanie: sposoby ujmowania zjawiska i jego typologie, Przegląd Psychologiczny, 59(3), 263-284.

 • Laguna, M., Purc, E. (2016). Personality traits and training initiation process: Intention, planning, and action initiation. Frontiers in Psychology, 7:1767. doi: 10.3389/fpsyg.2016.01767

 • Laguna, M., Alessandri, G., Caprara, G.V. (2016). Personal goal realization in entrepreneurs: A multilevel analysis of the role of affect and positive orientation. Applied Psychology: An International Review, 65(3), 587-604. doi: 10.1111/apps.12061

 • Mielniczuk, E., Łaguna, M., Januszewski, A., Artymiak, M. (2016). Kwestionariusz Motywacji do Podejmowania Szkoleń. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2(109), 101-112.
 • Jaklik, A., Łaguna, M. (2015). Zaufanie w organizacji: Analiza sposobów ujęcia i modeli teoretycznych. Psychologia Społeczna, 4(35), 369–382. doi: 10.7366/1896180020153501

 • Purc, E., Wałachowska, K., Żaliński, A., Mielniczuk, E., Patynowska, E., Łaguna, M. (2015). Innowacja w organizacji: Sposoby ujmowania i przegląd uwarunkowań. Zagadnienia Naukoznawstwa, 4, 425-445.

 • Alessandri, G., Vecchione, M., Eisenberg, N., Łaguna, M. (2015). On the factor structure of the Rosenberg (1965) General Self-Esteem Scale. Psychological Assessment, 27(2), 621-635. DOI: 10.1037/pas0000073
 • Łaguna, M., W., Purc, E., Razmus, W., Błaszczyk, M., Gawrońska, K. (2015). Podejmowanie szkoleń a kultura i klimat organizacyjny. Organizacja i Kierowanie, 167(2), 141-154.

 • Łaguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K. (2015). Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę – Koncepcje teoretyczne i problemy terminologiczne. Medycyna Pracy, 66(2), 277–284. DOI: 10.13075/mp.5893.00169
 • Bąk, W., Łaguna, M., Bondyra-Łuczka, E. (2015). Kwestionariuszowe metody pomiaru ukierunkowań regulacyjnych. Polskie adaptacje kwestionariuszy RFQ i RFS. Psychologia Społeczna, 10(1), 84–99. DOI: 10.7366/1896180020153206
 • Łaguna, M. (2015). Zasoby osobiste jako potencjał w realizacji celów. Polskie Forum Psychologiczne, 20 (1), 5-15. DOI: 10.14656/PFP20150101
 • Łaguna, M., Mielniczuk, E., Wuszt, E. (2015). Rola trzech wymiarów przywiązania do organizacji na różnych etapach procesu podejmowanie szkoleń. Polskie Forum Psychologiczne, 20 (1), 47-61. DOI 10.14565/PFP20150104
 • Heikamp, T., Alessandri, G., Laguna, M., Petrovic, V., Caprara, M. G., Trommsdorff, G. (2014). Cross-cultural validation of the positivity-scale in five European countries. Personality and Individual Differences, 71, 140-145. doi: 0.1016/j.paid.2014.07.012 
 • Cieciuch, J., Łaguna, M. (2014). The Big Five and beyond: Personality traits and their measurement. Roczniki Psychologiczne, 17 (2), 237-245.

 • Łaguna, M., Bąk, W., Purc, E., Mielniczuk, E., Oleś, P. (2014). Short measure of personality TIPI-P in a Polish sample. Roczniki Psychologiczne, 17(2), 421-437.

 • Razmus, W., Łaguna, M. (2014). Heineken czy Żubr? Znaczenie popazproduktowych właściwości marek produktów spożywczych. Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 11(60), 195-203.
 • Łaguna, M., Oleś, P. (2013). The structure of prosocial behavior: A comment on Richaud, Mesurado, and Cortada (2013). Psychological Reports: Mental and Physical Health, 113 (2), 586-589. doi: 10.2466/07.08.PR0.113x24z8
 • Łaguna, M., Rozwalka, K., Migoń, A., Radkiewicz, A. (2013). Struktura kompetencji coachów: Wyniki badań empirycznych. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1, 63-74.
 • Oleś, P. K., Alessandri, G.,  Oleś, M., Bak, W., Jankowski, T., Laguna, M., Caprara, G. V. (2013). Positive orientation and generalized self-efficacy. Studia Psychologica, 1 (55), 47-59.
 • Laguna, M. (2013). Self-efficacy, self-esteem, and entrepreneurship among the unemployed. Journal of Applied Social Psychology, 43, 253–262. doi: 10.1111/j.1559-1816.2012.00994.x 
 • Łaguna, M. (2012). Satysfakcja z życia i satysfakcja z pracy a motywacja do podejmowania szkoleń: Doniesienie z badań. Psychologia Jakości Życia, 12 (2), 163-172.
 • Łaguna, M. (2012). Cechy osobowości a podejmowanie działań rozwojowych przez pracowników. Czasopismo Psychologiczne, 18 (2), 277-285.
 • pdf.jpg Laguna, M., Wiechetek, M., Talik, W. (2012). The competencies of managers and their business success. Central European Business Review, 1 (3), 7-13.
 • pdf.jpg Talik, E., Laguna, M., Wawrzenczyk-Kulik, M., Talik, W., Wiacek, G., Vingoe, G., Huyghe, P. (2012). The Astra-Manager tool: A method of measuring competencies of micro firm's managers. Human Resource Management Research, 2, 9-14. doi: 10.5923/j.hrmr.20120203.01
 • Łaguna, M., Stemplewska-Żakowicz, K. (2012). Możliwości łączenia  podejścia ilościowego i jakościowego w badaniach nad osobowością. Przegląd Psychologiczny, 55 (2), 103-112.
 • Moriano, J. A., Gorgievski, M., Laguna, M., Stephan, U., Zarafshani, K. (2012). A cross cultural approach to understanding entrepreneurial intention. Journal of Career Development, 39(2), 162-185. doi: 10.1177/0894845310384481
 • pdf.jpg Łaguna, M., Oleś, P. K., Filipiuk, D. (2011). Orientacja pozytywna i jej pomiar: Polska adaptacja Skali Orientacji Pozytywnej. Studia Psychologiczne, 49 (4), 47-54. doi: 10.2478/v10167-010-0035-7
 • Łaguna, M., Talik, W., Wiechetek, M. (2011). Pomiar kompetencji menedżerów małych i średnich firm: Metoda M-Astra. Organizacja i Kierowanie, 4, 157-175.
 • Kawecka, K., Łaguna, M., Tabor, K. (2010). Gotowości do podejmowania szkoleń i dalszego kształcenia. Propozycja ujęcia teoretycznego i skal pomiaru. Organizacja i Kierowanie, 2, 43-56.
 • pdf.jpg  Łaguna, M. (2009). Rola przekonań o sobie w planowaniu podjęcia pracy za granicą. Psychologia Społeczna, 4, 228-238.
 • Laguna, M. (2008). Positive psychological capital and process of business start-up. International Journal of Psychology, 43, 3-4, 390-391.
 • Talik, W., Łaguna, M., Talik, E. (2008). Kompetencje managerskie a zadowolenie z osiągnięć firmy Organizacja i Kierowanie, 4, 67-81.
 • Łaguna, M., Moriano, J.A., Rożnowski, B., Gómez, A.  (2008).  Przedsiębiorczość studentów polskich i hiszpańskich w świetle Teorii Planowanego Zachowania. Studia Psychologiczne, 47, 27-39.
 • Łaguna, M. (2007). Czy postawy wobec pieniędzy mogą sprzyjać przedsiębiorczości? Polskie Forum Psychologiczne, 12, 135-150.
 • pdf.jpg  Łaguna, M., Lachowicz-Tabaczek, K., Dzwonkowska, I.  (2007). Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga – polska adaptacja metody. Psychologia Społeczna, 2, 164-176.
 • pdf.jpg  Łaguna, M. (2006). Nadzieja i optymizm a intencja założenia własnej firmy. Przegląd Psychologiczny, 49, 193-217.
 • Łaguna, M., Wawrzeńczyk-Kulik, M., Talik, E., Talik W.,  Huyghe, P., Wiącek, G., Vingoe, G., Tarkowski, K. (2006). Competences of starter entrepreneurs´ and the measurement method “ASTRA – STARTER”. Perspectives on Economic, Political and Social Integration. Journal of Mental Changes, 7, 9-31.
 • Łaguna, M., Weinmüller, E., Wawrzeńczyk, M., Talik, W., Wiącek, G., Iwanek-Chachaj, E., Tarkowski, K. (2006). Metoda do pomiaru kompetencji osób zamierzających założyć  własną firmę  „ASTRA – STARTER”. Organizacja i Kierowanie, 2, 67-83.
 • Łaguna, M. (2006). Ogólna samoocena czy przekonanie o skuteczności?  Badania nad intencją przedsiębiorczą. Przegląd Psychologiczny, 49, 259-274.
 • pdf.jpg  Łaguna, M. (2006). Skala Skuteczności Przedsiębiorczej. Roczniki Psychologiczne, 9, 107-128.
 • Łaguna, M. (2005). Od czego zależy sukces w podejmowaniu działalności gospodarczej? Przegląd propozycji teoretycznych. Czasopismo Psychologiczne, 11, 143-155.
 • Łaguna, M. (2005). Spostrzeganie własnej skuteczności i koncepcja Ja u osób bezrobotnych. Możliwości modyfikacji poprzez działania edukacyjne. Psychologia Rozwojowa, 10, 69-78.
 • Łaguna, M. (1996). Zmiany obrazu siebie pod wpływem oddziaływań o charakterze edukacyjnym. Psychologia Wychowawcza, 5, 402-407.
 • Łaguna, M. (1993). Uczenie się poprzez aktywne uczestnictwo. Kwartalnik Pedagogiczny, suplement Kształcenie Nauczycieli, 2, 15-27.
 • Łaguna, M. (1992). Psychologiczna analiza sytuacji rodziców (teściów) w rodzinach osób zadowolonych i niezadowolonych ze swoich małżeństw. Problemy Rodziny, 5, 31-35.

 

Książki / Books

 • Laguna M., Wiechetek M., Talik W., Dhaenens Ch. (2011). M-Astra. Competency assessment method for the managers of small to medium sized enterprises. Lublin: Innovatio Press. Książka tłumaczona na pięć języków, m.in.: Łaguna M., Wiechetek M., Talik W., Dhaenens Ch. (2011). M-Astra. Metoda do pomiaru kompetencji menedżerów małych i średnich firm. Lublin: Innovatio Press.
 • Łaguna M. (2010). Przekonania na własny temat i aktywność celowa. Badania nad przedsiębiorczością. Gdańsk: GWP.
 • Kozak A., Łaguna M. (2009, 2014). Metody prowadzenia szkoleń. Gdańsk: GWP.
 • Łaguna M., Fortuna P. (2009, 2014). Przygotowanie szkolenia. Gdańsk: GWP.
 • Dzwonkowska I., Lachowicz-Tabaczek K., Łaguna M. (2008). Samoocena i jej pomiar. Skala samooceny SES M. Rosenberga. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 • Łaguna M., Trzebiński J., Zięba M. (2005). KNS - Kwestionariusz Nadziei na Sukces. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Łaguna M. (2004, 2008). Szkolenia. Gdańsk: GWP.
 • Łaguna M. (1997). Budować obraz siebie. Badania nad obrazem siebie studentów kształconych metodami aktywizującymi. Lublin: RW KUL.

 

Redakcja książek i prac zbiorowych / Edited Books

 

Rozdziały w książkach / Book Chapters

 • Żaliński, A., Łaguna, M. (2014). Sukces przedsiębiorczy: Sposoby ujmowania i modele teoretyczne. W: Z. Ratajczak (red.) Przedsiębiorczość, czyli pochwała kryzysu (s. 41-54). Katowice: Wydawnictwo GWSH.

 • Krysa M., Łaguna M., Kistelska H. (2014). Positive orientation and training motivation. W: V. Dermol, M. Smrkolj, G. Ðaković (red.), Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life. Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference (s. 943-948). Bangkok, Celje, Lublin: ToKnowPress International Academic Publisher.

 • Łagowska, K., Łaguna, M. (2014). Konflikt i facylitacja między rolami rodzinnymi i zawodowymi - przegląd badań. W: A. Wudarski (red.), W poszukiwaniu jakości życia. Studium interdyscyplinarne (s. 259-271). Frankfurt nad Odrą-Częstochowa-Osnabruck: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

 • Łaguna M. (2012). Rysunek "Ja wśród ludzi" jako pomoc w przygotowaniu wywiadu diagnostycznego. W: I. Ulfik-Jaworska, A. Gała (red.), Dalej w tę samą stronę. Księga jubileuszowa M. Braun-Gałkowskiej (s. 375-385). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Lachowska B., Łaguna M. (2011). Życie osobiste i praca zawodowa – nie tylko konflikt ról. W: B. Rożnowski, M. Łaguna (red.), Człowiek w pracy i w organizacji: Perspektywa psychologiczna (s. 185-205). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Łaguna M. (2011). Osobowościowe uwarunkowania podejmowania działalności przedsiębiorczej. W: A. Strzałecki, A. Lizurej (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość: Teorie, badania, zastosowania praktyczne. Perspektywa psychologiczna (s. 245-258). Warszawa: Wydawnictwo Academica.
 • Łaguna M. (2010). Bariery i czynniki wspierające przedsiębiorczość w wypowiedziach osób, które odniosły sukces. W: M. Straś-Romanowska, B. Bartosz, M. Żurko (red.), Psychologia wobec wielkich i małych narracji (s. 193-200). Warszawa: Eneteia.
 • Laguna M. (2010). Positive psychology inspirations for entrepreneurship research. W: M. Lukes, M. Laguna (red.) Entrepreneurship: A psychological approach (s. 73-88). Prague: Oeconomica.
 • Łaguna M. (2010). Nowe tendencje w podejściu do szkoleń w organizacji. W: A. M. Zawadzka (red.). Psychologia zarządzania w organizacji (s. 115-139). Warszawa: PWN.
 • Talik W., Łaguna M., Czyż A.  (2010). Cechy osobowości a otwartość na karierę międzynarodową u pielęgniarek. W: H. Grzymała-Moszczyńska, A. Kwiatkowska, J. Roszak (red.), Drogi i bezdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna (s. 344-350). Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 • Łaguna M. (2008). Metoda Projektów Osobistych w doradztwie karier. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia (t. 2, s. 35-36). Gdańsk: GWP.
 • Moriano J.A., Gómez A., Laguna M.,  Roznowski B. (2008). Validación de un cuestionario para medir la intención emprendedora. Una aplicación en España y Polonia. W: J. F. Morales, C. Huici, A. Gómez, E. Gaviria (red.), Metodo, teoria e investigación en psicologia social (s. 101-121). Madrid, Mexico: Pearson Prentice Hall.
 • Gorgievski M., Laguna M. (2008). More than money: Gain and loss spirals in entrepreneurship. W: J. A. Moriano Leon, M. Gorgievski, M. Lukes (red.), Teaching psychology of entrepreneurship. Perspectives from six European countries (s. 159-177). Madrid: UNED.
 • Łaguna M. (2008). Żal i marzenia w wypowiedziach potencjalnych przedsiębiorców. W: B. Janusz, K. Gdowska, B. de Barbaro (red.), Narracja: teoria i praktyka (s. 397-405). Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Łaguna M. (2007). Pozytywne przekonania na temat Ja u managerów i przedsiębiorców. W: S. Banaszak, K. Doktór (red.). Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (s. 169-181). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania.
 • Łaguna M. (2007). Szkolenia i rozwój pracowników. W: B. Rożnowski (red.), Zarządzanie projektami społecznymi (s. 103-113). Lublin: Instytut Rynku Pracy.
 • Łaguna M. (2007). Entrepreneurship and perceived social support in the unemployed. W: A. Bokszczanin (red.), Social change in solidarity: Community psychology perspectives and approaches (s. 165-176). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Gałkowska A., Łaguna M. (2007). Struktura powiązań między kategoriami interpretacyjnymi w rysunku „Ja wśród ludzi”. W: B. Kostrubiec, B. Mirucka (red.), Rysunek projekcyjny w badaniu relacji społecznych. Problemy wychowawcze i kliniczne (s. 21-35). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Talik E., Wiącek G., Talik W., Łaguna M. (2007). Metody pomiaru kompetencji przedsiębiorczych i ich wykorzystanie w doradztwie dla osób niepełnosprawnych. W: A. Biela (red.), Nauka pracy, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość młodzieży (s. 107-117). Warszawa: Kancelaria Senatu.
 • Laguna M. (2007). Positive psychological capital and entrepreneurship. W: J. A. Moriano Leon, M. Gorgievski (red.), Psychology of entrepreneurship: Research and education (s. 135-141). Madrid: UNED.
 • Łaguna M., Bąk W. (2007). Emocje i przekonania na temat ja. Dwa kierunki wyjaśniania ich wzajemnych relacji. W: A. Błachnio, A. Gózik (red.), Bliżej emocji (s. 205-217). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Łaguna M. (2006). Zmiany przekonań dotyczących Ja u osób bezrobotnych a podejmowane przez nich działania. W: B. Rożnowski, A. Biela, A. Bańka (red.), Praca i organizacja w procesie zmian (s. 185-206). Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.
 • Łaguna M. (2003). Trzy poziomy wyjaśniania zjawisk uczenia się według Gordona W. Allporta. W: A. Gała (red.), Kręgi wychowania (s. 93-96). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Łaguna M., Gałkowska A. (2003). Społeczne aspekty obrazu siebie w rysunku projekcyjnym „Ja wśród ludzi”. W: M. Łaguna, B. Lachowska (red.), Rysunek projekcyjny w badaniach psychologicznych (s. 125-148). Lublin: TN KUL.
 • Łaguna M. (2002). Draw-a-Family Test in psychological research – review of research. W: B. Lachowska, M. Łaguna (red.), Draw-a-Family Test in psychological research (s. 139-149). Lublin: TN KUL.
 • Łaguna M. (2002). Training and its impact on personality of participants. W: J. P. Grodzicki (red.), Labor market in the new millennium (s. 140-156). Chicago-Gdańsk: Polish-American Center for Resolution of Labor Management Disputes.
 • Łaguna M. (2001). Problemy pomiaru zmian osobowości pod wpływem oddziaływań edukacyjnych. W: W. Mikołajewicz (red.), Kształcenie i doskonalenie nauczycieli (dla) edukacji alternatywnej (s. 239-245). Kraków: OW Impuls.
 • Łaguna M. (1999). Zmiana i rozwój obrazu siebie według C. Rogersa, W: B. Lachowska, M. Grygielski (red.), W świecie dziecka. Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej i rodziny (s. 109-116). Lublin: TN KUL.
 • Łaguna M. (1997).  O procesie uczenia się i nauczania inaczej, W: W. Otrębski (red.), Między nami. Materiały szkoleniowe dla pracowników instytucji i organizacji aktywizujących osoby z upośledzeniem umysłowym (s. 278-294). Lublin: Między nami, FSCEDS.
 • Łaguna M. (1996). Program kształcenia nauczycieli z zastosowaniem metod aktywizujących: założenia, realizacja oraz doświadczenia i opinie studentów. W: W. Pilecka, J. Kossewska (red.), Dziecko – Społeczeństwo – Edukacja: Dylematy Psychologiczne (s. 20-27). Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.
 • Łaguna M., Gałkowska A. (1994). Umiejętności społeczne i ich znaczenie w pracy nauczyciela. W: A. Gała (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej (s. 73-82). Wrocław:  Wyd. Św. Antoniego.
 • Łaguna M. (1993). Powodzenie małżeństwa a rodziny pochodzenia małżonków. W: A. Bańka, R. Derbis (red.), Myśl pedagogiczna w Polsce odrodzonej. Efektywność działań człowieka (s. 127-133). Poznań – Częstochowa: Wydawnictwo Gemini.
 • Gałkowska A., Łaguna M., Margasiński A., Szóstek J. (1993). Społeczne aspekty osobowości przyszłych nauczycieli. W: A. Bańka, R. Derbis (red.), Myśl pedagogiczna w Polsce odrodzonej. Efektywność działań człowieka (s. 95-103). Poznań – Częstochowa: Wydawnictwo Gemini.
 • Gałkowska A., Gałkowski S., Łaguna M., Dakowicz A. (1991). Wychowanie do demokracji realizowane na Pedagogice Społecznej WSP w Częstochowie. W: Wychowanie dla demokracji (s. 171-178). Kraków: Centrum młodzieży im. H. Jordana.

 

Sprawozdania, recenzje, raporty z badań i inne publikacje / Reports, Reviews and Other

 • Laguna, M., Żaliński, A., Razmus, W. (2015). Reciprocal relationships between self-efficacy, positive affect, and work engagement in entrepreneurs. W: Y. Griep, T. Vantilborgh, J. Hofmans, S. De Gieter, R. Pepermans (red.) Small Group Meeting European Association of Work and Organizational Psychology, s. 37. Bruksela: Vrije Universiteit Brussel.

 • Łaguna M. (2013). Szczęście; hasło encyklopedyczne. Encyklopedia Katolicka, t. 18. Lublin: TN KUL.

 • Borek-Chudek, D., Łaguna, M. (2013). Recenzja książki: Aleksandra Łuszczyńska, Psychologia sportu i aktywności fizycznej. Zagadnienia kliniczne. Przegląd Psychologiczny, 56(1), 117-119.
 • Łaguna M. (2012). Psychologia pozytywna; hasło encyklopedyczne. Encyklopedia Katolicka, t. 16. Lublin: TN KUL.
 • pdf.jpg  Łaguna M. (2011). Recenzja książki: Maria Mańkowska, Wprowadzenie do psychometrii. Roczniki Psychologiczne, 14(2), 207-208.
 • Rożnowski B., Łaguna M. (2011). Wprowadzenie. W: B. Rożnowski, M. Łaguna (red.), Człowiek w pracy i w organizacji: Perspektywa psychologiczna (s. 9-13). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Lukes M., Laguna M. (2010). Preface. W: M. Lukes, M. Laguna (red.) Entrepreneurship: A psychological approach (s. ii-iv). Prague: Oeconomica.
 • Talik E., Łaguna M., Talik W., Wiącek G., Wawrzeńczyk-Kulik M. (2008) Metoda do pomiaru kompetencji przedsiębiorców „Astra-Manager”, Personel i Zarządzanie, 4, 52-56.
 • Łaguna M. (2007). Bardziej optymistyczne spojrzenie na rozwój psychologii (Polemika). Roczniki Psychologiczne, 10, 185-187.
 • Łaguna M., Kulesza W. (2007). Sprawozdanie z dwudziestego szóstego Międzynarodowego Kongresu Psychologii Stosowanej, Ateny 16-21 lipca 2006. Przegląd Psychologiczny, 50, 141-144.
 • Łaguna M. (2007). Gotowość do podejmowania aktywnych zachowań na rynku pracy przez osoby bezrobotne. Raport z badań osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubelskiego. W: Ocena rynku pracy województwa lubelskiego. Raporty z badań (s. 9-39). Lublin: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Łaguna M. (2006). Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Narracyjnej. Roczniki Psychologiczne, 9, 278-281.
 • Łaguna M., Wiącek G., Kaszycki R. (2005). Gotowość do zatrudnienia osób karanych: Raport z badań przedsiębiorców. Rynek Pracy, 4, 87-102.
 • Starzyńska M., Łaguna M. (2004). Projekt pilotażowy „Przedsiębiorczość sposobem na sukces”. Rynek Pracy, 3, 96-111.
 • Łaguna M., Lachowska B. (2003). Wstęp. W: M. Łaguna, B. Lachowska (red.), Rysunek projekcyjny w badaniach psychologicznych (s. 7-10). Lublin: TN KUL.
 • Lachowska B., Łaguna M. (2002). Introduction. W: B. Lachowska, M. Łaguna (red.), Draw-a-Family Test in psychological research (s. 7-10). Lublin: TN KUL.
 • Łaguna M. (1992). Książka dla ciebie: U czy Ó. Pomoce do ćwiczeń ortograficznych. Edukacja i Dialog, 34, 37-38.

 

Artykuły popularno-naukowe / Articles for Practitioners

 • Łaguna, M. (2016). Zrozumieć przedsiębiorczość – perspektywa psychologiczna, Przegląd Uniwersytecki, 2(160), 33-35.
 • Łaguna M. (2010). Schwytać siebie jak wiatr. Charaktery, Wydanie specjalne, 1, 63-65.
 • Łaguna M. (2009). Metody aktywizujące. Szkolna dydaktyka i praca z grupą. Wychowawca, 11, 5-8.
 • Łaguna M. (2003). Szkolenia jako forma rozwoju firmy i jej pracowników. Przegląd Uniwersytecki, 2, 10-11.
 • Łaguna M. (1996). Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna. Edukacja i Dialog, 1, 29-32.
 • Łaguna M. (1996). Szkoła tradycyjna a aktywne uczestnictwo. Edukacja i Dialog, 4, 54-60.
 • Łaguna M. (1996). Kryzys edukacji jako odbicie kryzysu wartości. Koncepcja A. Avirama. Nowa Szkoła, 6, 7-8.
 • Łaguna M. (1996). Uczenie się w grupie, Edukacja i Dialog, 3, 50-52
 • Łaguna M. (1996). Tradycyjne i aktywizujące podejście do nauczania. Summarium, 24-25, 105-111.
 • Łaguna M. (1994). Flexible learning - elastyczne nauczanie, Edukacja i Dialog, 3, 54-58.
 • Łaguna M. (1991). Charakterystyka dziecka. Edukacja i Dialog, 31, 25-27.

 

Wystąpienia na konferencjach międzynarodowych / International Conferences

 • 2012, Sheffield,  European Association of Work and Organizational Psychology Small Group Meeting “Advances in the Psychology of Entrepreneurship“, referat: Affect and goal engagement in entrepreneurs: The moderating role of positive orientation, razem z G. Alessandri i G. V. Caprara, 29 czerwca-1 lipca.
 • 2011, Lublin, Człowiek w pracy i w organizacji: Perspektywa psychologiczna, plakat: razem z  D. Filipiuk: Spostrzegane wsparcie społeczne a podejmowanie szkoleń, 24-25 listopada.
 • 2011, Maastricht, Holandia, Konferencja European Association of Work and Organizational Psychology, poster: Personal characteristics related to training motivation, 25-28 maja.
 • 2011, Lublin, Międzynarodowa konferencja „Kompetencje menedżerów małych i średnich firm”, referat: Pomiar i rozwijanie kompetencji menedżerskich, 10 lutego.
 • 2009, Lublin, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek i jego decyzje”, referat: Self-referent beliefs and the decision of new firm creation, 16-17 listopada.
 • 2009, Warszawa, Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Psychospołeczne uwarunkowania radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych”, referat: Psychologiczne wyznaczniki aktywnego radzenia sobie w sytuacji bezrobocia, 29 maja.
 • 2009, Lublin, Symposium on Scholarship of Teaching and Learning, referat: Adult education and training: Supporting entrepreneurs, 18-19 marca.
 • 2008, Rotterdam, Holandia, Small Group INPERE Meeting, referat: Entrepreneur’s quality of Life, 30 listopada –1 grudnia.
 • 2008, Berlin, International Congress of Psychology, referat: Positive psychological capital and process of business start-up, 20-25 lipca.
 • 2007, Praga, Czechy, X th European Congress of Psychology, referat: Entrepreneurship among the unemployed: A longitudinal study, 3-6 lipca.
 • 2007, Praga, Czechy, X th European Congress of Psychology, plakat razem z K. Lachowicz-Tabaczek i I. Dzwonkowską: Confirmatory factor analysis of the Rosenberg Self-Esteem Scale in a Polish sample, 3-6 lipca.
 • 2007, Lublin, Astra International Conference, Kompetencje menedżerskie w zarządzaniu firmą, referat, razem z G. Wiąckiem i M. Wawrzeńczyk-Kulik: Metoda ASTRA-STARTER jako narzędzie oceny kompetencji osób podejmujących działalność gospodarczą, 27 lutego.
 • 2006, Kamień Śląski, 6th European Conference on Community Psychology, referat: Entrepreneurship and perceived social support in the unemployed, 06-08 października.
 • 2006, Ateny, Grecja, 26th International Congress of Applied Psychology, plakat: Hope, optimism and new venture creation, 16-21 lipca.
 • 2006, Ateny, Grecja, 13th European Conference on Personality, plakat: Self-esteem or domain-specific self-efficacy? Predictors of entrepreneur intention and new venture creation, 22-26 lipca.
 • 2002, Gdańsk, Second Annual Conference on Labour Market, referat:  Training and its impact on personality of participants. 13-14 kwietnia.
 • 1996, Kazimierz Dolny, Reflective Practitioner, referat: The methodology adequate for school practice research, kwiecień.
 • 1995, Warszawa, TEMPUS-ADEPT International Conference, referat: Prezentacja programu warsztatu metod pracy grupowej dla nauczycieli.
 • 1994, Warszawa, TEMPUS-ADEPT International Conference, referat: Metody aktywizujące - ich zastosowanie w kształceniu nauczycieli i efekty.
 • 1993, Sulejówek, TFMPUS-ADEPT International Conference, referat: Uczenie się poprzez aktywne uczestnictwo.
 • 1991, Kraków,  Międzynarodowa Sesja Pedagogiczna „Wychowania dla Demokracji”, referat: Wychowanie dla demokracji realizowane na Pedagogice Społecznej WSP w Częstochowie.

 

Wystąpienia na konferencjach krajowych / National Conferences

 • 2012, Zawady k. Częstochowy, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Jakość życia w pracy i poza nią", Akademia im. Jana Długosza, wykład plenarny: Afekt i pozytywne przekonania jako wymiary jakości życia w kontekście rodzinnym i zawodowym, 11 - 12 października.
 • 2012, Zawady k. Częstochowy, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Jakość życia w pracy i poza nią", Akademia im. Jana Długosza, plakat razem z E. Bondyra-Łuczka: Satysfakcja z życia i satysfakcja z pracy w procesie podejmowania szkoleń, 11 - 12 października.
 • 2012, Sopot, IX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, plakat razem z W. Razmusem: Psychologiczne uwarunkowania konstruowanie siebie przez marki, 12-14 września.
 • 2012, Sopot, IX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, plakat razem z D. Filipiuk: Znaczenie wsparcia społecznego w podejmowaniu zachowań celowych (na przykładzie podejmowania szkoleń), 12-14 września.
 • 2012, Ustroń, XXI Kolokwia Psychologiczne PAN, referat: Analiza celów osobistych: Perspektywy i problemy kwantyfikacji danych jakościowych, 21-23 czerwca.
 • 2011, Katowice, XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, referat: Cele osobiste jako jednostki analizy: Problemy metodologiczne, 18-21 września.
 • 2011, Katowice, XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, referat razem z K. Stemplewską-Żakowicz: Między podejściem ilościowym a jakościowym w badaniach nad osobowością, 18-21 września.
 • 2011, Katowice, XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, referat razem z K. Stemplewską-Żakowicz: Zamiast podsumowania: Metodologia w kontekście odkrycia i  kontekście uzasadnienia, 18-21 września.
 • 2011, Katowice, XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, plakat: Osobowościowe uwarunkowania podejmowania szkoleń, 18-21 września.
 • 2011, Poznań, VIII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, referat: Doświadczane emocje a realizacja celów zawodowych i rodzinnych, 8-10 września.
 • 2011, Lublin, Obserwatorium Lubelskiego Rynku Pracy, referat: Rola pozytywnych przekonań w aktywnym radzeniu sobie z bezrobociem, 14 stycznia.
 • 2010, Nowy Sącz, VI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, referat: W poszukiwaniu uniwersalności teorii psychologicznych: Testowanie równoważności kulturowej konstruktów, 9-11 września.
 • 2010, Mądralin, XIX Kolokwia Psychologiczne PAN, plakat: Uwarunkowania intencji przedsiębiorczej - badania międzykulturowe, 19 czerwca.
 • 2010, Gdańsk, IV Konferencja Akademickiego Stowarzyszenia Psychologów Ekonomicznych, referat: Teoria Planowanego Zachowania w wyjaśnianiu intencji przedsiębiorczej: Badania międzykulturowe, 23-24 kwietnia.
 • 2009, Lublin, V Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, referat: Od przekonań do działania. Badania nad procesem realizacji celów zawodowych, 14-16 września.
 • 2009, Lublin, V Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, plakat razem z W. Bąkiem: Metody pomiaru ukierunkowań regulacyjnych, 14-16 września.
 • 2009, Kazimierz Dolny, III Międzyśrodowiskowe Forum Dyskusyjne, referat: Od czego zależy gotowość do podejmowania szkoleń?, 4-7 czerwca.
 • 2009, Lublin, Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych Aktualia 2009, referat: Przedsiębiorczość jako proces realizacji celu, 23 kwietnia.
 • 2009, Kazimierz Dolny, Współczesne Trendy w Psychologii Społecznej, referat: Drogi i rozdroża badań nad przedsiębiorczością, 08 kwietnia.
 • 2008, Poznań, XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, referat: Formułowanie intencji i planów działania - regulacyjna funkcja przekonań na temat Ja, 24-27 września.
 • 2008, Poznań, XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, referat razem z G. Wiąckiem: Poszukiwanie pracy jako proces realizacji celu i jego uwarunkowania, 24-27 września.
 • 2008, Białystok, V Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, plakat razem z Z. Butkiewicz-Wakuluk, A. Patyrą i E. Pawłowską: Uwarunkowania tendencji do rezygnacji z nieosiągalnych celów i ponownego zaangażowania, 14-17 września.
 • 2008, Warszawa, Migracje po wejściu Polski do Unii Europejskiej: Perspektywa psychologiczna i socjologiczna, poster razem z W. Talikiem i A. Czyż: Cechy osobowości a otwartość na karierę międzynarodową u pielęgniarek, 29-30 maja.
 • 2008, Kazimierz Dolny, II Międzyśrodowiskowe Forum Dyskusyjne, referat: Zastosowanie analizy równań strukturalnych w wyjaśnianiu relacji między przekonaniami a procesem realizacji celu. 15-18 maja.
 • 2008, Warszawa, Rola uczenia się przez całe życie w rozwoju przedsiębiorczości na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy, referat: Diagnoza kompetencji przedsiębiorczych i menedżerskich, 18 kwietnia.
 • 2008, Lublin, III Konferencja Bliżej emocji, referat: Czy emocje mogą sprzyjać przedsiębiorczości?, 10-12 kwietnia.
 • 2007, Lublin, Problemy rynku pracy w województwie lubelskim, referat: Badania bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubelskiego, 12 grudnia.
 • 2007, Warszawa, Przekonania a jakość życia, plakat: Przekonania a proces przedsiębiorczy, 16-18 listopada.
 • 2007, Polanica Zdrój, V Ogólnopolska Konferencja Narracyjna „Życie Człowieka w Wielkich i Małych Narracjach”, plakat: Bariery i czynniki wspierające przedsiębiorczość w narracjach osób, które osiągnęły sukces, 27-29 września.
 • 2007, Kazimierz Dolny, I Międzyśrodowiskowe Forum Dyskusyjne, referat: Przekonania na temat Ja a proces realizacji celu. Badania nad przedsiębiorczością. 10-13 maja.
 • 2006, Gdańsk, III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, plakat: Czy powodzenie w działaniu zależy od przekonań na własny temat. Uwarunkowania procesu przedsiębiorczego. 24-26 września.
 • 2006, Ustroń, XV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Bieg życia – między uniwersalnością a wyjątkowością zmian w rozwoju”, referat: Zmiany przekonań dotyczących ja u osób bezrobotnych a podejmowane przez nich działania.
 • 2006, Lublin, II Konferencja Bliżej emocji, referat razem z W. Bąkiem: Co myślimy o sobie i jak się z tym czujemy?
 • 2005, Kraków, XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, referat: Optymizm i nadzieja a intencja założenia własnej firmy.
 • 2005, Kraków, XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, referat: Ogólna samoocena czy przekonanie o skuteczności?  Badania nad intencją przedsiębiorczą.
 • 2005, Kraków, IV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Narracyjnej, referat: Czego żałują i o czym marzą  potencjalni przedsiębiorcy.
 • 2004, Białystok-Augustów, XIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Człowiek w świecie – świat w człowieku”, referat: Poczucie własnej skuteczności u osób bezrobotnych. Możliwości modyfikacji poprzez działania edukacyjne.
 • 2003, Lublin, X Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych Aktualia 2003, warsztaty: Gry symulacyjne jako metody prowadzenia szkoleń.
 • 2003, Święta Katarzyna, III Ogólnopolska Konferencja Psychologii Narracyjnej, plakat: Narracja w badaniach doświadczeń edukacyjnych.
 • 2002, Lublin, Ogólnopolska Konferencja Rysunek projekcyjny w badaniach psychologicznych, referat razem z A. Gałkowską: Społeczne aspekty obrazu siebie w rysunku „Ja wśród ludzi”.
 • 2002, Lublin, XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, „Psychologia w perspektywie XXI wieku”, referat: W jaki sposób szkolenia mogą oddziaływać na osobowość uczestników.
 • 2001, Lublin, VIII Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych Aktualia 2001, referat: Metody aktywizujące w procesie prowadzenia szkoleń.
 • 2001, Łódź, Edukacja Alternatywna, referat: Problemy pomiaru zmian osobowości pod wpływem oddziaływań edukacyjnych.
 • 2000, Lublin, VII Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych Aktualia 2000, warsztaty: Wprowadzenie do negocjacji.
 • 2000, Tarnów, IX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, referat: Architektura open plan schools i niektóre jej psychologiczne konsekwencje.
 • 1999, Warszawa, XXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, „Psychologia u progu XXI wieku”, referat: Psychologiczne efekty różnych metod nauczania.
 • 1996, Kraków, Dziecko- Społeczeństwo-Edukacja: Dylematy psychologiczne, referat: Program kształcenia nauczycieli z zastosowaniem metod aktywizujących: założenia, realizacja doświadczenia i opinie studentów.
 • 1994, Lublin, Rodzina i wychowanie, referat: Obraz siebie studentów kształconych metodami aktywizującymi.
 • 1992, Częstochowa, Myśl pedagogiczna i psychologiczna w Polsce odrodzonej, referat: Powodzenie małżeństwa a rodziny pochodzenia małżonków - przegląd badań.
 • 1992, Częstochowa, Myśl pedagogiczna i psychologiczna w Polsce odrodzonej, referat: Społeczne aspekty osobowości przyszłych nauczycieli.
 • 1992, Kazimierz Dolny, Konferencja Katedry Psychologii Rodziny KUL, referat: Umiejętności społeczne i ich znaczenie w pracy nauczyciela.

 

Wykłady zaproszone / Invited Lectures

 • 2012, Lublin, Międzynarodowa Konferencja „Potencjał dojrzałych pracowników”, temat wystąpienia: Ocena „Metodologii wydłużania aktywności zawodowej osób w wieku powyżej pięćdziesięciu lat” w kontekście rozwoju człowieka dorosłego, 16 października.
 • 2012, Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Seminarium Naukowe „Metody jakościowe w edukacji”, temat wystąpienia: Łączenie podejścia jakościowego i ilościowego w badaniach nad osobowością: Analiza celów osobistych, 23 maja.
 • 2010, Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, temat wystąpienia: Jak zaplanować efektywną sesję szkoleniową?, 22 kwietnia.
 • 2009, Warszawa, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, V Targi Pracy dla Humanistów, temat wystąpienia: Od czego zależą decyzje dotyczące wyboru kariery zawodowej, 21 października.
 • 2009, Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, temat wystąpienia: Przygotowanie szkolenia, czyli jak dobry początek prowadzi do sukcesu, 16 października.
 • 2009, Sopot, organizator: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Naukowe Forum Psychologiczne pod kierunkiem J. Strelaua, temat wystąpienia: Przekonania na temat Ja i aktywność celowa. Pamiętnik moich badań, 20 kwietnia.

 

Organizacja konferencji i sympozjów naukowych / Conferences Organization

 • 2012, członek komitetu naukowego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Jakość życia w pracy i poza nią", Akademia im. Jana Długosza, Zawady k. Częstochowy, 11 - 12 października.
 • 2012, członek komitetu naukowego the First International Congress ACIDE i the Third International Summer School of Entrepreneurship (ISSE), Salamanca, Hiszpania, 18-20 lipca.
 • 2011, współorganizacja międzynarodowej konferencji naukowej „Człowiek w pracy i w organizacji: Perspektywa psychologiczna”, Lublin, 24-25 listopada.
 • 2011, organizacja sympozjum „Między podejściem ilościowym a jakościowym w badaniach nad osobowością” w ramach XXXIV Zjazdu PTP (razem z K. Stemplewską-Żakowicz), Katowice, 18-21 września.
 • 2011, organizacja warsztatów metodologicznych w ramach Zjazdu PSPS, Poznań, 8-10 września.
 • 2011, członek Komitetu Naukowego IV Ogólnopolskiej Konferencji „Bliżej emocji”, Lublin, 7-8 kwietnia.
 • 2010, członek Komitetu Naukowego VII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Nowy Sącz, 9-11 września.
 • 2009, członek Komitetu Naukowego i współorganizator VI Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Lublin, 14-16 września.
 • 2009, organizacja sympozjum „Jak prowadzić badania w psychologii społecznej”, V Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Lublin, 14-16 września.
 • 2009, organizacja Warsztatów Analitycznych, V Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Lublin, 14-16 września.
 • 2009, organizacja sympozjum studenckiego „Osobowościowe uwarunkowania gotowości do podejmowania szkoleń”, Lublin, 23 maja.
 • 2008, organizacja sympozjum „Procesy samoregulacji” w ramach XXXIII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Poznań, 24-27 września.
 • 2008, członek komitetu naukowego International Congress of Entrepreneurship, Salamanca, Hiszpania, 9-11 kwietnia.
 • 2007, prowadzenie sympozjum „Unemployment” w ramach X th European Congress of Psychology, Praga, Czechy, 3-6 lipca.
 • 2006, organizacja sympozjum „Człowiek dorosły wobec wyzwań zawodowych” w ramach XV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej „Bieg życia – między uniwersalnością a wyjątkowością zmian w rozwoju”, Ustroń, wspólnie z S. Retowskim.
 • 2002, przewodnicząca komitetu organizacyjnego ogólnopolskiej konferencji psychologicznej „Rysunek projekcyjny w badaniach psychologicznych”, Lublin, wspólnie z B. Lachowską.

 

Niepublikowane metody diagnostyczne / Unpublished Measures

 • Łaguna M., Zięba M. (2008). Metoda Analizy Projektów Osobistych B. Little’a. Maszynopis nieopublikowany. Instytut Psychologii KUL, Lublin; SWPS, Warszawa.
 • Łaguna M. (2005). Skala spostrzeganej własnej skuteczności w poszukiwaniu pracy. Maszynopis nieopublikowany. Instytut Psychologii KUL, Lublin.
 • Łaguna M. (2006). Skala spostrzeganego wsparcia społecznego w sytuacji zakładania własnej firmy. Maszynopis nieopublikowany. Instytut Psychologii KUL, Lublin.
 • Łaguna M., Butkiewicz-Wakuluk Z., Patyra A., Pawłowska E. (2007). Kwestionariusz rezygnacji z celu. Maszynopis nieopublikowany. SWPS, Warszawa.
 • Łaguna M., Kiwerska M., Marczak-Czajka A., Wojnowska-Flis N. (2007). Skala intencji podjęcia pracy za granicą. Maszynopis niepublikowany. SWPS, Warszawa.

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2017, godz. 12:00 - Mariola Łaguna