Publikacje popularno-naukowe

 

Autor

Rok wydania

Tytuł publikacji

Słowa-klucze

Chmielnicka E., Gajda T.

(2001)

Świat osobistych znaczeń. Charaktery, 12, 44. (recenzja)

 

Chmielnicka-Kuter E., Oleś P.

(2002)

Scenariusze życia. Charaktery, 5, (75), 25-27.

Narracja; autokreacja; tożsamość

Chmielnicka-Kuter E.

(2004)

Gra w świat. Charaktery, 1 (84), 26-28.

Gry fabularne; bohater; funkcje RPG

Fortuna, P., Tarczyński, D.

(2006)

Sens i nonsens komunikacji niewerbalnej. Insajder, 1, 28-32.

 

Fortuna, P.

(2004)

Negocjacyjna obrona ceny. Zarządzanie i Rozwój, 46, 37-39.

 

Wieczorek, D., Fortuna, P.

(2006)

Pomocne studium przypadków minionych. Charaktery, 112, 32-33.

 

Fortuna, P.

(2005)

Zanieczyszczony umysł. Charaktery, 103, 45-46.

 

Fortuna, P.

(2004)

Negocjacyjna obrona ceny. Zarządzanie i Rozwój, 46, 37-39.

 

Fortuna, P., Bałaj, B.

(2005)

Przed oczyma wyobraźni. Charaktery, 107, 24-25.

 

Fortuna, P., Markiewicz, P.

(2005)

Poznaję twój głos. Charaktery, 104, 36-37.

 

Markiewicz, P., Urban, M., Fortuna, P.

(2005

Żonglowanie sprzyja mózgowi. Charaktery, 100, 28-30.

 

Fortuna, P.

(2004)

Negocjacyjne gry wojenne. Jak nie dać się sprowokować? Zarządzanie i Rozwój, 45, 7-9.

 

Fortuna, P.

(2004)

Trudny dialog. Negocjacje pracodawców ze stroną społeczną. Zarządzanie i Rozwój, 47, 16-18.

 

Fortuna, P., Sherstyuk, I

(2004)

Zachodnio- i wschodnioeuropejskie podejście do zarządzania czasem pracy. Zarządzanie i Rozwój, 48, 38-41.

 

Fortuna, P.

(2003)

Spór rozstrzyga się w umyśle. Negocjować znaczy zrozumieć. Edukacja Prawnicza, 6(51), 5-8.

 

Fortuna, P.

(2001)

Osobliwości czasu pracy. Praca i Ty, 7, 5.

 

Fortuna, P.

(2000)

Psychologia systemu ocen pracowniczych. Praca i Ty, 7, 6.

 

Fortuna, P.

(2000)

Jak można stracić na szkoleniach: Nastawienie pracowników do szkolenia. Firma i Rynek, 3(23), 23-24.

 

Fortuna, P.

(2000)

Jak można stracić na szkoleniach: Osoba trenera. Firma i Rynek, 2(22), 25-26.

 

Chmielnicka E., Gajda T.

(2001)

Świat osobistych znaczeń. Charaktery, 12, 44. (recenzja)

 

Gajda, T.

(2001)

Tłumaczenie wywiadu z prof. H. Hermansem. Charaktery, 12, 2001.

 

 

Kornas-Biela, D.

(1985)

Polsk-psykolog: Foster diagnostiken upphor till konflikter. Kyrkpressen, 36: 8 (z dn. 05.09.1985, Finlandia).

 

 

Kornas-Biela, D.

(1994)

Zalety stosowania metod naturalnego planowania rodziny. W: M. Kwiek, I. Nowak (red.), Dorastanie do miłości propozycje działań wychowawczych dla uczniów klas IV-VIII szkól podstawowych i szkół ponad podstawowych (s. 165-168). Wrocław: Oficyna Współczesna. Przedruk z: Zalety stosowania NPR. Naturalne Planowanie Rodziny, 1993, (4): 1,4,13.

 

Kornas-Biela, D.

(1997)

Dynamika rozwoju dziecka przed urodzeniem. W: K. Ostrowska, M. Ryś (red.). Przygotowanie do życia w rodzinie (s. 167-182). Część I. Warszawa: CPPP MEN.

 

Kornas-Biela, D.

(1999)

Rozwój dziecka przed urodzeniem. W: K. Ostrowska, M. Ryś. (red.), Wychowanie do życia w rodzinie. Książka dla nauczycieli, rodziców i wychowawców (s. 223-241). Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.

 

Kornas-Biela, D.

(2002)

Rozwój dziecka w łonie matki. W: T. Król, M. Ryś (red.), Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (s. 143-147, petit), Kraków: Rubikon (Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, nr 270/01).

 

Kornas-Biela, D.

(1999)

Jak rozwija się twoje dziecko. W: B. Chazan (red.), Dziewięć miesięcy – troski i radości. Poradnik dla przyszłych matek (s. 36-42). Poznań, Wydawnictwo Present-Service. Różne wersje powyższego tekstu ukazują się poradniku wydawanym przez Wydawnictwo Present-Service 4 razy do roku w 100 tys. egz., np.

- (2001). Powstaje nowe życie. W: Wokół narodzin.

Poradnik dla rodziców (s. 8-11). Wyd.3/2005: s. 2.

- (2005). Ciąża – I, II, III trymestr. W: Wokół narodzin. Poradnik dla rodziców (s. 4, 7, 11).

 

Kornas-Biela, D.

(2001)

Klimat domu rodzinnego. W: Konkurs szkolny o rodzinie „Mieć taki dom...”. Materiały pomocnicze dla nauczycieli (s. 32-36). Zielona Góra: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli „Warsztaty w Drodze”.

 

Kornas-Biela, D.

(1993)

Zespół poaborcyjny. Wykład z Konferencji „Miłość – życie – rodzina”, Gdynia 1993. Gdańsk, HLI – Europa, 1993.

materiały audiowizualne – edukacyjne

Kornas-Biela, D.

 

Rozwój prenatalny dziecka, Stymulacja prenatalna. Wypowiedzi w filmie: „Dziewięć miesięcy razem”, seria „W rodzinie”, Sand – Ariesfilm, współpraca naukowa IMiDz.

 

materiały audiowizualne – edukacyjne

Walijewska, U., Kornas-Biela, D., Szafraniec, J., Szymański, A.

(1997

Kaseta z audycją nt. Prawne aspekty pornografii, rozprowadzana przez PFROŻ, 1997.

materiały audiowizualne – edukacyjne

Kornas-Biela, D.

(1999)

Człowiek od poczęcia. Opracowanie merytoryczne (przygotowanie tekstu) i prowadzenie wykładu. Film edukacyjny z serii: „Człowiek – Miłość – Rodzina”. Wpisany do wykazu środków dydaktycznych MEN pod numerem 743/1999. Zakład „Wychowawca” Fundacji „Źródło”, Kraków, 1999.

materiały audiowizualne – edukacyjne

Kornas-Biela, D.

(2005)

Zaproszenie od Stwórcy; Dziecko darem dla rodziców; Dar Boga dla świata. Nagranie na płycie CD pt. „Jestem człowiekiem od poczęcia”. Wydana przez PFROŻ i PSOŻCz, Kraków, 2005.

materiały audiowizualne – edukacyjne

Kornas-Biela, D.

(2005)

Życiu zawsze TAK!. Tekst o prenatalnym rozwoju człowieka na płycie CD. Wydana przez PFROŻ i PSOŻCz, Kraków, 2005.

materiały audiowizualne – edukacyjne

Kornas-Biela, D.

(2009)

Kobieta + Mężczyzna, czyli gdzie ci mężczyźni? Wypowiedzi jako ekspert. Widowisko Edukacyjne, vol A. Mistrzowska Akademia Miłości, Warszawa, 2009.

materiały audiowizualne – edukacyjne

Kornas-Biela, D.

(1978)

Nie ma kaleki, jest człowiek, Gość Niedzielny, 3: 4.

 

Kornas-Biela, D.

(1979)

Ekumenizm potrzebą życia, (I Międzynarodowy Kongres Poradnictwa Duszpasterskiego), Gość Niedzielny, 45: 5.

 

Kornas-Biela, D.

(1979)

Prawo do życia i szacunku, Gość Niedzielny, 4: 1, 7.

 

Kornas-Biela, D.

(1979)

Wizyta Ojca w Polsce - wspomnienia i refleksje, Życie i Myśl, 12 (306): 31-34.

 

Kornas-Biela, D.

(1981)

Linia obrony chorego, Gość Niedzielny, 14: 5,7.

 

Kornas-Biela, D.

(1981)

Żywy pomnik, Gość Niedzielny, 36: 7.

 

Kornas-Biela, D.

(1981)

Niepełnosprawni na Tygodniu Eklezjologicznym, Gość Niedzielny, 47: 7.

 

Kornas-Biela, D.

(1983)

Wychowanie do odpowiedzialnego rodzicielstwa, Gość Niedzielny, 30: 3. Przedruk w: Pomost, 1993, 5 (40): 20-21.

 

Kornas-Biela, D.

(1983)

Dlaczego nie chcą urodzić. Gość Niedzielny, 22: 5, 7.

 

Kornas-Biela, D.

(1983)

Przyszedłem, aby życie miały, Gość Niedzielny, 32: 1, 4.

 

Kornas-Biela, D.

(1983)

Gdy dziecka nie ma..., Gość Niedzielny, 46: 5.

 

Kornas-Biela, D.

(1984)

Lahna i Donald z Eugene, Gość Niedzielny, 28: 5.

 

Kornas-Biela, D.

(1984)

Sandra i jej dzieci, Gość Niedzielny, 29: 5.

 

Kornas-Biela, D.

(1984)

Szesnaście szczęść, Gość Niedzielny, 30: 5.

 

Kornas-Biela, D.

(1985)

Tak się zaczęło, Gość Niedzielny, 1985, 1: 5

 

Kornas-Biela, D.

(1985)

Dlaczego właśnie te dzieci, Gość Niedzielny, 18: 1, 5.

 

Kornas-Biela, D.

(1985)

W każdym z nich jest Pan, Gość Niedzielny, 39: 3, 7.

 

Kornas-Biela, D.

(1985)

O prawo do życia dzieci nie narodzonych, Gość Niedzielny, 10: 3.

 

Kornas-Biela, D.

(1988)

Mój kochany płód, Zwierciadło, 28: 2-3.

 

Kornas-Biela, D.

(1989)

Nie starcza im tej miłości, Słowo Narodowe, 3-4: 12-16.

 

Kornas-Biela, D.

(1990)

Aby nie zakopać talentów, Przegląd Uniwersytecki, 6 (8): 4.

 

Kornas-Biela, D.

(1990)

Rozpoznać człowieka w nienarodzonym, Przegląd Uniwersytecki, 5 (7): 12.

 

Kornas-Biela, D.

(1990)

Między poczęciem a porodem. Psychologia prenatalna - nowa dziedzina nauki. Dziennik Lubelski, 15. 10: 6.

 

Kornas-Biela, D.

(1990)

Stanowisko Sekcji Psychologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w sprawie roli psychologa w opiece nad dzieckiem przed narodzeniem i matka w ciąży. Niedziela, 37: 5. Przedruk w: Ład, 1990, 35: 6.

 

Kornas-Biela, D.

(1990)

Aktualne nurty badań w psychologii prenatalnej, Powiernik Rodzin, 4.

 

Kornas-Biela, D.

(1990)

O życiu przed narodzeniem, Powiernik Rodzin, 6 (18): 1-3.

 

Kornas-Biela, D.

(1990)

Poznawanie życia dzieci nienarodzonych, Powiernik Rodzin, 9: 6-7.

 

Kornas-Biela, D.

(1991)

Ślady aborcji w psychice kobiety, Słowo Powszechne, 22.2.1991: 1, 6.

 

Kornas-Biela, D.

(1991)

Przystosowanie do rodzicielstwa, Powiernik Rodzin, 2.

 

Kornas-Biela, D.

(1991)

W obliczu ryzyka urodzenia się dziecka niepełnosprawnego, Powiernik Rodzin, 3: 7-9.

 

Kornas-Biela, D.

(1991)

Rodzicielstwo a personel medyczny, Powiernik Rodzin, 5.

 

Kornas-Biela, D.

(1991)

Stymulacja prenatalna, Twoje Dziecko, 3: 21-22.

 

Kornas-Biela, D.

(1991)

Jeszcze Cię nie widzę a już z tobą rozmawiam, Twoje Dziecko, 4: 29.

 

Kornas-Biela, D.

(1991)

Śpiewanie dziecku. Twoje Dziecko, 1991, 5.

 

Kornas-Biela, D.

(1991)

Chce mu się żyć, skoro jest kochane. Twoje Dziecko, 1991, 6.

 

Kornas-Biela, D.

(1991)

Rodzice i dzieci przed narodzeniem, Twoje Dziecko, 7: 31-32.

 

Kornas-Biela, D.

(1991)

Kiedy dzieci mają dzieci, Twoje Dziecko, 1991, 11: 12-13.

 

Kornas-Biela, D.

(1991)

Opinia. Trzeźwymi Bądźcie, 9-10: 15-16.

 

Kornas-Biela, D.

(1992)

Pierwsze więzi. Twoje Dziecko - Zanim się urodzi, Warszawa, Res Publica: 13-20.

 

Kornas-Biela, D.

(1992)

Kiedy rodzi się ojciec, Twoje Dziecko - Zanim się urodzi: 21-27.

 

Kornas-Biela, D.

(1992)

W trosce o najsłabszych. Pomost, 11 (34): 11. Przedruk w: Głos dla Życia, 1992, 3 (5): 11.

 

Kornas-Biela, D.

(1992)

Nienarodzone dziecko w rodzinie. Głos dla Życia, 2 (4): 6.Kornas-Biela D. (1992). Dziecko też człowiek, Głos dla Życia, 4 (6): 6.

 

Kornas-Biela, D.

(1992)

Pierwszy dom człowieka. Gość Niedzielny, 44: 11.

 

Kornas-Biela, D.

(1992)

Żyjemy w kulturze śmierci. Gość Niedzielny, 45, s.1, 7.

 

Kornas-Biela, D.

(1993)

Cierpienia psychiczne kobiet po aborcji są faktem medycznym. Głos dla Życia, 1 (7): 8.

 

Kornas-Biela, D.

(1993)

Wady wrodzone u płodu i noworodka - relacja z Ogólnopolskiego Sympozjum, Powiernik Rodzin, 1 (49): 22-23.

 

Kornas-Biela, D.

(1993)

Z psychologii życia płodowego. Powiernik Rodzin, 2 (50): 2-3.

 

Kornas-Biela, D.

(1993)

Zaangażowanie ojca w okresie oczekiwania na urodzenie dziecka. Powiernik Rodzin, 6 (54): 16-17.

 

Kornas-Biela, D.

(1993)

Zagubiony ojciec. Powiernik Rodzin, 8 (56): 8-9.

 

Kornas-Biela, D.

(1993)

Pornografia a wychowanie do odpowiedzialnego rodzicielstwa. Zeszyty Dokumentacyjne Stowarzyszenia PAX „Z pomocą rodzinie”, 1993.

 

Kornas-Biela, D.

(1993)

Psychologia prenatalna. Pomost, 4 (39): 19.

 

Kornas-Biela, D.

(1993)

Cierpienia psychiczne po aborcji. Pomost, 4 (39): 19. Przedruk: Cierpienia psychiczne kobiet po aborcji są faktem medycznym, Głos dla Życia, 1 (7): 8.

 

Kornas-Biela, D.

(1993)

Wychowanie do odpowiedzialnego rodzicielstwa, Pomost, 5 (40): 20-21.

 

Kornas-Biela, D.

(1993)

Zawiłe ścieżki prokreacji, Głos dla Życia, 2 (8): 11.

 

Kornas-Biela, D.

(1993)

Wokół początków życia ludzkiego, Głos dla Życia, 2 (8): 5.

 

Kornas-Biela, D.

(1993)

Sprawozdanie z XXVIII Zjazdu Naukowego PTP, Sympozjum "Psychologia Prenatalna”, Głos dla Życia, 3 (9): 4.

 

Kornas-Biela, D.

(1993)

Po poronieniu, Twoje Dziecko, 8: 48.

 

Kornas-Biela, D.

(1993)

Po poronieniu, Twoje Dziecko, 10: 46-47.

 

Kornas-Biela, D.

(1993)

Zalety stosowania NPR. Naturalne Planowanie Rodziny, (4): 1,4,13.

 

Kornas-Biela, D.

(1994)

Nasza miłość, nasz dom, Powiernik Rodzin, 1: 3-7.

 

Kornas-Biela, D.

(1994)

Co myślą studenci o antykoncepcji, Powiernik Rodzin, 3: 27.

 

Kornas-Biela, D.

(1994)

Kocham mojego męża, Powienik Rodzin, 4: 9.

 

Kornas-Biela, D.

(1994)

Kontakty seksualne małżonków w czasie oczekiwania na urodzenie dziecka, Powiernik Rodzin, 5: 12-13.

 

Kornas-Biela, D.

(1994)

Tak niewiele potrzeba, Powiernik Rodzin, 6: 13-14.12. 14.

 

Kornas-Biela, D.

(1994)

Skazani na AIDS? Gość Niedzielny, 15: 11.

 

Kornas-Biela, D.

(1994)

Seksoholizm a AIDS, Gość Niedzielny, 17: 27.

 

Kornas-Biela, D.

(1994)

Kochać czy unikać, Gość Niedzielny, 25: 11.

 

Kornas-Biela, D.

(1994)

Prosto z Kairu. Gość Niedzielny, 39: 12.

 

Kornas-Biela, D.

(1994)

Edukacja seksualna w szkole, Wychowawca, 10: 7-8.

 

Kornas-Biela, D.

(1994)

W czasie podróży dzieci się nudzą, Powiernik Rodzin, 6: 25.

 

Kornas-Biela, D.

(1994)

Syn, Powiernik Rodzin, 12: 7-8.

 

Kornas-Biela, D.

(1994)

Jaka pogoda dla rodziny, Nowe Miasto, 5: 14-15.

 

Kornas-Biela, D.

(1994)

Być rodzicem. Biuletyn Informacyjny Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Ośrodek Rehabilitacyjny w Jarosławiu, nr.1.

 

Kornas-Biela, D.

(1995)

Żyją wśród nas. Społeczne wymiary kalectwa (cz. I). Pomost,: 2: 16-17.

 

Kornas-Biela, D.

(1995)

Być jak inni. Społeczne wymiary kalectwa (cz. II). Pomost, 3: 10.

 

Kornas-Biela, D.

(1995)

Seks radosny. Powiernik Rodzin, 3: 34-35.

 

Kornas-Biela, D.

(1995)

Mogą żyć pełnią życia. Powiernik Rodzin, 5: 10-11.

 

Kornas-Biela, D.

(1995)

Feministyczny obłęd. Niedziela, 21: 3, 12.

 

Kornas-Biela, D.

(1995)

Psychologiczne problemy kalectwa. Pomost, 5: 6, 23.

 

Kornas-Biela, D.

(1995)

Wychowanie nie tylko seksualne. Królowa Apostołów, 9: 6-7.

 

Kornas-Biela, D.

(1995)

To zależy od ciebie. Powiernik Rodzin. 7: 32-34.

 

Kornas-Biela, D.

(1995)

Smutne świętowanie. Nowe Miasto, 5: 9-10.

 

Kornas-Biela, D.

(1995)

W Ameryce zawrzało. Niedziela, 46: 19.

 

Kornas-Biela, D.

(1995)

Bandana... . Powiernik Rodzin, 7: 32-34.

 

Kornas-Biela, D.

(1995)

Kanibalizm w Chinach, Miłujcie się, 21 (11-12): 13-15.

 

Kornas-Biela, D.

(1996)

Ekologia prokreacji. Przegląd Uniwersytecki, 2: 16-17.

 

Kornas-Biela, D.

(1996)

Rola kobiety we współczesnym świecie w świetle katolickiej nauki społecznej. Rodzina Radia Maryja, 1:13-14.

 

Kornas-Biela, D.

(1996)

Klimat życia rodzinnego, Ku Świętej Rodzinie, 1: 8.

 

Kornas-Biela, D.

(1997)

Panie, wyrwij z mego serca cierń. Niedziela, 10: 19.

 

Kornas-Biela, D.

(1997)

Bądźcie czujni. Niedziela, 11: 9.

 

Kornas-Biela, D.

(1997)

Fragmenty wywiadu, W: Takie będą Rzeczpospolite..., Nowe Miasto, 2: 8 - 13.

 

Kornas-Biela, D.

(1997)

Pierwsze więzi. Twoje Dziecko, 8: 12, 14.

 

Kornas-Biela, D.

(1997)

Wychowanie do życia w rodzinie. Niedziela. Wyd. Lubelskie, 37: 1-2.

 

Kornas-Biela, D.

(1997)

Powakacyjne refleksje. Ku Świętej Rodzinie, 3: 4, 7, 10.

 

Kornas-Biela, D.

(1997)

Podstawy programowe. Wychowawca, 9: 22-25.

 

Kornas-Biela, D.

(1998)

Melomani przed urodzeniem. Twoje Dziecko. 2: 12-13.

 

Kornas-Biela, D.

(1998)

Istota czująca. Dziecko, 5: 14-15.

 

Kornas-Biela, D.

(1998)

Popatrz, jak ssę. Dziecko, 6: 16-17.

 

Kornas-Biela, D.

(1998)

Czuwam i śpię. Dziecko, 7: 14-15.

 

Kornas-Biela, D.

(1998)

Silna więź. Dziecko, 8: 14-15.

 

Kornas-Biela, D.

(1998)

Pamiętam to z brzucha. Dziecko, 9: 14-15.

 

Kornas-Biela, D.

(1998)

Kim jestem? Dziecko, 10: 16-17.

 

Kornas-Biela, D.

(1998)

Rodzę się. Dziecko, 11: 16-17.

 

Kornas-Biela, D.

(1998)

Oto jestem. Niedziela, 33: 24.

 

Kornas-Biela, D.

(1998)

Skąd się biorą dzieci. Gość Niedzielny, 36: 17.

 

Kornas-Biela, D.

(1999)

Psychospołeczne konsekwencje aborcji dla personelu medycznego. Służba Życiu, Zeszyty Problemowe, 4, s. 18-19.

 

Kornas-Biela, D.

(1999)

Psychospołeczne konsekwencje aborcji u ojców. Głos dla Życia, 6 (41), s. 16-19.

 

Kornas-Biela, D.

(1999)

Rozwój człowieka od poczęcia do narodzin. Służba Życiu, Zeszyty Problemowe, 6: 8-19.

 

Kornas-Biela, D.

(2000)

Rozmowa bez słów. Czy matka może nawiązać kontakt ze swoim nienarodzonym dzieckiem? Twoje Dziecko, 9: 8, 9.

 

Kornas-Biela, D.

(2000)

Pornografia krzywdą wyrządzaną rodzinie. Służba Życiu, Zeszyty Problemowe, 1-2: 4-10.

 

Kornas-Biela, D.

(2000)

Dar życia. Rodzina Radia Maryja, 12: 10-11.

 

Kornas-Biela, D.

(2000)

Rozwój człowieka od poczęcia do narodzin. Nasz Dziennik, cz.. (1): 24.07., s.12; cz. (2): 31.07. s. 11, cz. (3): 7.08. s. 11., cz. (4): 28.08., s. 12 – 13 (przedruk ze: Służba Życiu, Zeszyty Problemowe, 1999, nr 6).

 

Kornas-Biela, D.

(2001)

Kochać dziecko i towarzyszyć mu od poczęcia. (2001). Głos dla Życia, 4 (51): 12-15.

 

Kornas-Biela, D.

(2001)

Klimat domu rodzinnego – świętowanie. Materiały MEN.

 

Kornas-Biela, D.

(2002)

Pornografia elementem destrukcji rodziny. Głos dla Życia, 18/19, s. 24-25.

 

Kornas-Biela, D.

(2003)

Jestem od poczęcia. Niedziela, 4:

 

Kornas-Biela, D.

(2003)

W kosmicznej kapsule. Dziecko. 4 (kwiecień): 14-16.

 

Kornas-Biela, D.

(2003)

Mały ssak. Dziecko. 5 (maj): 12-14.

 

Kornas-Biela, D.

(2003)

We wspólnym rytmie. Dziecko, 6 (czerwiec): 14-15.

 

Kornas-Biela, D.

(2003)

W półmroku. Dziecko, 2003, nr 7 (lipiec), s.11-12.

 

Kornas-Biela, D.

(2003)

Już niedługo. Dziecko. 2003, nr 8 (sierpień), s. 66-68.

 

Kornas-Biela, D.

(2003)

Jedyny taki ktoś. Dziecko, nr 9 (wrzesień), s. 68-70.

 

Kornas-Biela, D.

(2003)

Naznaczeni zabijaniem. Nasz Dziennik, 2003, nr 155, s. 20.

 

Kornas-Biela, D.

(2003)

Zespół poaborcyjny. Nasz Dziennik, 2003, nr 164, s.11.

 

Kornas-Biela, D.

(2003)

Psychologiczne następstwa tzw. aborcji dla kobiety. Nasz Dziennik, 2003, nr 170, s. 9.

 

Kornas-Biela, D.

(2003)

Psychologiczne konsekwencje aborcji u ojców (cz.I). Nasz Dziennik, 2003, nr…, s.

 

Kornas-Biela, D.

(2003)

Psychologiczne konsekwencje aborcji u ojców (cz.II). Nasz Dziennik, 2003, nr …, s. 10.

 

Kornas-Biela, D.

(2004)

Wychowanie prenatalne. Strona internetowa RM, 23.03.2004.

 

Kornas-Biela, D.

(2004)

Każde dziecko darem. Rodzina Radia Maryja, 2004, nr 6.

 

Kornas-Biela, D.

(2004)

Odkrywać duchową sylwetkę kobiety. List do Pani, 2004, nr 5, s. 10.

 

Kornas-Biela, D.

(2004)

Wielkoduszne otwarcie się na życie. Wywiad – prow. Beata Andrzejewska, Nasz Dziennik, nr 156, 6.07.2004, s. 12.

 

Kornas-Biela, D.

(2004)

Wypowiedź nt. decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odmawiającej poczętym dzieciom prawa do życia „Legislacyjny skandal”, Nasz Dziennik, nr 159, 09.07. 2004. s.1.

 

Kornas-Biela, D.

(2004)

Pod sercem matki. Wywiad – prow. Maria Rutkowska, Nasz Dziennik, nr …, 24-25.07.2004 s. 14.

 

Kornas-Biela, D.

(2004)

Prymitywizm organizatorów. Wywiad – prow. Robert Popielewicz. Nasz Dziennik, nr. 177, 30.07.2004, s.3.

 

Kornas-Biela, D.

(2005)

Człowiek od poczęcia. Nasz Dziennik, nr 40 (2145), 17.02.2005, s. 8-9.

 

Kornas-Biela, D.

(2005)

Czas uświęcony. Nasz Dziennik, nr …, 25-26.05.2005., s. 16.

 

Kornas-Biela, D.

(2005)

Mit o nieszkodliwości środków wczesnoporonnych i ich antykoncepcyjnym działaniu: kontekst psychospołeczny. Służba Życiu, Zeszyty Problemowe, 1: 15-19.

 

Biela, A., Kornas-Biela, D.

(2005)

Relacje społeczne i braterstwo. Nowa propozycja dla nauk społecznych przedstawiona na I Międzynarodowym Kongresie Socjologii, promowanym przez Social – One Rzeczywistość Ruchu Focolari, Castelgandolfo, 11-13.02.2005). Nowe Miasto, 2005, nr 2 (68), s. 14-16.

 

Kornas-Biela, D.

(2005)

Dziecko prenatalne czuje i reaguje. Wywiad autoryzowany przeprowadziła Jolanta Tomczak. Nasz Dziennik, 2.12.2005., s.5.

 

Kornas-Biela, D.

(2006)

Upaństwowione dzieciństwo. Wypowiedź, Nasz Dziennik, 03.01.2006, s.6.

 

Kornas-Biela, D.

(2006)

Niszczący wpływ pornografii. Wychowawca, 2006, nr 5 (161), s. 12-15 (zmodyfikowany przedruk).

 

Kornas-Biela, D.

(2006)

Pornografia krzywdą wyrządzaną rodzinie. Służba Życiu, Zeszyty Problemowe, 2006, 1, s. 4-7 (zmodyfikowany przedruk z 2000 nr. 1-2).

 

Kornas-Biela, D.

(2006)

Wypowiedź, s. 17. W: I. Świerdzewska, Prawda o antykoncepcji. Idziemy, 2006, 51 (67), z dn. 17.12.2006, s. 14-17.

 

Kornas-Biela, D.

(2007)

Antykoncepcja, NPR, psychologia. Nasz Dziennik, 25.09.2007: 12-13.

 

Kornas-Biela, D.

(2007)

By odejście nie bolało. Nasz Dziennik, nr 275, 24-25.11.2007: 16.

 

Kornas-Biela, D.

(2008)

Antagonizm płci – bezdroża in vitro. Nasz Dziennik, Dodatek „Rodzina”, 23.01.2008.

 

Kornas-Biela, D.

(2008)

Mama, tata i ja. Mały Przewodnik Katolicki, 9: 15.

 

Kornas-Biela, D.

(2008)

Jak ziarenko grochu – pierwszy miesiąc życia dziecka. Mały Przewodnik Katolicki, 10: 15.

 

Kornas-Biela, D.

(2008)

Ucho jak u mamy – drugi miesiąc życia dziecka. Mały Przewodnik Katolicki, 11: 15.

 

Kornas-Biela, D.

(2008)

Mój statek kosmiczny – trzeci miesiąc życia dziecka. Mały Przewodnik Katolicki, 12: 15.

 

Kornas-Biela, D.

(2009)

Niezwykła fotografia – czwarty miesiąc życia dziecka. Mały Przewodnik Katolicki, 2009, 1: 15.

 

Kornas-Biela, D.

(2009)

Hallo, hallo. Słyszycie mnie? Mały Przewodnik Katolicki, 2009, 2: 15.

 

Kornas-Biela, D.

(2009)

Jak wiewiórka. Mały Przewodnik Katolicki, 2009, 3: 15.

 

Kornas-Biela, D.

(2009)

Mój grubasku. Mały Przewodnik Katolicki, 2009, 4: 15.

 

Kornas-Biela, D.

(2009)

Tak jest, kapitanie! Mały Przewodnik Katolicki, 2009, 5: 15.

 

Kornas-Biela, D.

(2009)

Czas na mnie! Mały Przewodnik Katolicki, 2009, 6: 15.

 

Kornas-Biela, D.

(2009)

Przedwieczny zamysł Ojca. List do Pani, 2009, 10 (178): 11. (cz.I.).

 

Kornas-Biela, D.

(2009)

Przedwieczny zamysł Ojca. List do Pani, 2009, 11 (179): 10. (cz.II.).

 

Kornas-Biela, D.

(2010)

Powierzenie matki i dziecka ojcu. Durodzicielstwo. List do Pani, 2010:2 (181): 9.

 

Sobol, M.

(2002).

Czas uchwycony tu i teraz. Charaktery, 5, 44-45.

carpe diem,

psychologia czasu, prezentystyczna orientacja temporalna

Oleś, P.

(1999)

Jerzy Strojnowski - profesor, lekarz, psycholog, psychoterapeuta, historyk medycyny, myśliciel, polityk... Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, Suplement 6, 3-12.

Strojnowski

Oleś, P.

(1990)

O konfliktach. Informator Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego i Komitetów Obywatelskich "Solidarność", nr 13, 13-18.

konflikt

Oleś, P.

(1991)

Konflikty. Problemy, nr 5, 20-27.

Konflikt

Oleś, P.

(1992)

Kryzysy psychiczne. Problemy, nr 5, 27-35.

kryzys

Oleś, P.

(1997)

Połowa życia. Charaktery, nr 2, 12-18. (Przedruk: Oleś P. (2002). Połowa życia. W: D. Krzemionka-Brózda, Jerzy Siuta, Bogdan Białek (red.), Czym jest psychologia (s. 80-87). Kielce: Charaktery Sp. z o.o.)

Kryzys połowy żcyia

Oleś, M. A., Oleś, P. K.

(2007)

Spotkaniem wszystko się zaczyna. Charaktery, 9 (5 (124)), 10-15.

spotkanie

Przybyłko, K.

(2004)

Wychowanie dzieci i młodzieży w rodzinie w świetle sentencji, aforyzmów i przysłów. Poradnik dla rodziców. Lublin 2004. GRAMMA.

wychowanie rodzina

Przybyłko, K.

(2005)

Jak żyć roztropnie – drogi i drogowskazy. Wydawnictwo Diecezjalne. Sandomierz 2005.

poradnik życie

Przybyłko, K.

(1996)

Jubileusz Chóru Akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Akcent. Kultura i Sztuka, 4.

Chór_Akademicki_KUL

Przybyłko, K.

(2002)

Wspomnienie o Księdzu prałacie Stanisławie Wiśniowskim (1932-1999). Zeszyty Społeczne, 10.

wspomnienia Stanisław_Wiśniowski

Przybyłko, K.

(2007)

Ksiądz profesor Władysław Smereka – człowiek wielkiego serca i umysłu – duszpasterz, pedagog, społecznik, naukowiec, biblista. Cracovia Leopolis, 4.

wspomnienia Władysław_Smereka

Przybyłko, K.

(2006)

Działalność pedagogiczna, bibliotekarska i społeczna Zofii Marczyńskiej- (1897-1989). Bibliotekarz Lubelski, t.XLIX.

Zofia_Marczyńska

Przybyłko, K.

(2004)

Polityka szkolna w Generalnym Gubernatorstwie i jej uwarunkowania. Wiadomości Lipnickie, 14.

szkoła polityka Generalne_Gubernatorstwo

Przybyłko, K.

(2004)

Rodak – Ks. Tadeusz Cabała i Tajne Komplety. Wiadomości Lipnickie, 15.

Tadeusz_Cabała Tajne_Komplety

Przybyłko, K.

(2003)

Z dziejów tajnego nauczania w Lipnicy Murowanej podczas okupacji niemieckiej. Część I. Wiadomości Lipnickie, 11.

tajne_nauczanie Lipnica_Murowana okupacja_niemiecka

Przybyłko, K.

(2003)

Ksiądz prof. dr Tadeusz Matras. Wiadomości Bocheńskie.

Tadeusz_Matras

Przybyłko, K.

(2008)

Władysław Boruch (1915-2005). Przegląd Uniwersytecki, 1.

Władysław Boruch

Przybyłko, K.

(2010)

Krystyna Marszałek (1930-2007). Przegląd Uniwersytecki, 1.

Krystyna_Marszałek

Przybyłko, K.

(1997)

75 lat Chóru Akademickiego KUL. Na przykład (kultura i ekologia).

Chór_Akademicki_KUL

Przybyłko, K.

(2006)

Bolesław Ignacy Traczewski (1902-1986) Nauczyciel z Lipnicy i Łazów. Wiadomości Bocheńskie, 3.

Bolesław_Ignacy_Traczewski

Przybyłko, K., Przybyłko- Głodkowska, B.

(1988 -1999)

Rola mediów w procesie wychowania (prasa, radio, telewizja). Mikrus dziennikarski- Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, 5-6.

media wychowanie

Przybyłko, K.

(1997)

Choroba sieroca - diagnoza i terapia. MEDICUS, 4. (przedruk za zgodą autora w Warszawskiej Izbie Lekarskiej).

choroba_sieroca

Przybyłko, K. (red.)

(2001)

Jan Dobrzański – Profesor, Mistrz i Przyjaciel. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Dobrzański wspomnienia

Sękowski, A.

(1983)

Międzynarodowy Program dla Specjalistów z Zakresu Pracy z Młodzieżą i Pracy Socjalne.(Internationales Studienprogramm für Fachkräfte der Jugend und Sozialarbeit Bundesrepublick Deutschland). Psychologia Wychowawcza, 4, 461- 464.

 

Sękowski, A.

(2000)

Selected Forms of Psychological Assistance to Gifted Pupils in Poland. ECHA News, 1.

 

Sękowski, A.

(1984)

Bericht über Teilnahme an ISP. Forum Jugendhilfe, Bonn, 3, 11-13.

 

Sękowski, A.

(2002)

XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: Psychologia w perspektywie XXI wieku. Przegląd Uniwersytecki, 5 (79), 15.

 

Sękowski, A.

(2001)

Impression of Visiting Scholar. PACE Bulletin. New Haven.

 

Sękowski, A.

(2003)

Międzynarodowe programy naukowe. 6 Program Ramowy Unii Europejskiej. Przegląd Uniwersytecki, 3 (83), 4-5.

 

Sękowski, A.

 

Postawa twórcza – źródło szczęścia czy kula u nogi? (2005). Wywiad. Zeszyty Szkolne, 5, 1 (15), 8-15.

 

Sękowski, A.

(2005)

Wydział Nauk Społecznych KUL. Przegląd Uniwersytecki, 15-16.

 

Sękowski, A.

(2005)

Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych. Przegląd Uniwersytecki, 51-52.

 

Sękowski, A., Otrębski, W.

(2005)

Katedra Psychologii Rehabilitacji. Przegląd Uniwersytecki, 50-51.

 

Klinkosz, W.

(2004)

Motywacja osiągnięć studentów teologii. Badania z zastosowaniem Inwentarza LMI. W: S. C. Napiórkowski (red.). Lignium Vitae. Rocznik Teologiczny WSD OO. Franciszkanów. Łódź-Łagiewniki, 7, 163-178.

 

Klinkosz, W.

(2000)

Wybrane konflikty psychologiczne w sytuacji wyboru stanu kapłańskiego.” W: S. C. Napiórkowski (red.). Lignium Vitae. Rocznik Teologiczny WSD OO. Franciszkanów. Łódź- Łagiewniki, 1, 111-133.

 

Klinkosz, W.

(2000)

Pojęcie świata u Tomasza z Celano i w Legendach Św. Bonawentury. W: S. C. Napiórkowski, J. Łopat (red.), Świat, w którym żył św. Franciszek (s. 113-156). Niepokalanów: Wydawnictwo Franciszkanów.

 

Błachnio, A., Przepiórka, A.

(2009)

Użytkowanie Internetu. Jakie są zagrożenia i jak się przed nimi bronić? Porady dla rodziców i wychowawców. In R. Podpora (Ed.), Second life i Internet. Media w służbie człowiekowi (pp. 121 – 132). Lublin: Gaudium.,

uzależnienie od Internetu

Talik, E.

(2009)

Czarno to widzę...Depresja młodzieńcza. Biuletyn Salezjańskich Wspólnot Ewangelizacyjnych, 18 (68), 20-21.

depresja, okres dorastania (adolescencja)

Talik, E

(2008)

Psychomanipulacja w sektach. Biuletyn Salezjańskich Wspólnot Ewangelizacyjnych, 15 (65), 20.

manipulacja, sekty

Śliwak, J., Matuszewski, A.

(1998)

Postawa religijna słuchaczy „Radia Maryja”. Miesięcznik Diecezji Pelplińskiej, 6,71,421-435.

Postawa, religijność, relacje

Śliwak, J.

(1998)

Dlaczego agresja? LOS- Czasopismo Samopomocy Społecznej, 5, 28, 3-5.

Agresja, teorie agresji, agresja wyuczona

Śliwak, J.

(1999)

Zachowania asertywne. Czym są zachowania asertywne oraz kilka uwag krytycznych. LOS- Czasopismo Samopomocy Społecznej, 6, 41, 20-22.

Asertywność, wartości, własne prawa

Tatala, M.

(2000)

Jeszcze o uczuciach religijnych. Niedziela Lubelska, 22, 347, II.

Uczucia religijne

Tatala, M.

(2000)

Uczucia religijne dziecka. Niedziela Lubelska, 12, 337, III.

Uczucia religijne

Tatala, M.

(2000)

W ludzkim rozwoju staje się człowiek. Niedziela Lubelska, 24, 349, III.

Rozwój człowieka

Tatala, M.

(2001)

Babcia na wagę złota. Niedziela Lubelska, 3, 381, III.

Babcia

Puchalska-Wasyl, M.

(2010)

Wiele głosów we mnie – teoria dialogowego Ja. Charaktery, 1, (8), 34-37.

Dialogowe ja; wewnętrzne dialogi;

Zarzycka, B.

(2003)

Psychologiczne komponenty formacji zakonnej. Życie Konsekrowane, 5, 89-100.

Formacja zakonna

Zarzycka, B.

(2004)

Psychologiczne aspekty formacji do przeżywania ubóstwa konsekrowanego. Życie Konsekrowane, 5, 49, 44-52.

Formacja zakonna, ubóstwo

Zarzycka, B.

(2005)

Umiłowanie ojczyzny u św. Brata Alberta. Życie Konsekrowane, 5, 55, 35-40.

Patriotyzm, św. Brat Albert

Zarzycka, B.

(2006)

Psychologiczne aspekty kierownictwa duchowego kobiet konsekrowanych. Życie Konsekrowane, 1, 57, 8-22.

Życie zakonne, kierownictwo duchowe

Zarzycka, B.

(2008)

Wspólnota zakonna – procesy psychologiczne. Biuletyn Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, 31, 36-42.

Życie zakonne, wspólnota

Zarzycka, B.

(2008)

Przełożona we wspólnocie – procesy psychologiczne. Biuletyn Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, 31, 42-46.

Życie zakonne, przełożona, posłuszeństwo

Zarzycka, B.

(2009)

Wspólnota zakonna – procesy psychologiczne. Via Consecrata, 1, 124, 20-30.

Życie zakonne, wspólnota

Zarzycka, B.

(2009)

Przełożona we wspólnocie – procesy psychologiczne. Via Consecrata, 1, 124, 31-39.

Życie zakonne, przełożona, posłuszeństwo

Zarzycka, B.

(2009)

Posłuszeństwo wyborowi, wartościom, uczuciom. Życie Konsekrowane, 6, 80, 36-54.

Życie zakonne, posłuszeństwo

Zarzycka, B.

(2009)

Psychopatia – choroba czy mroczna strona człowieka? Biuletyn Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, 33, 50-55.

Psychopatia, zaburzenie osobowości

Zarzycka, B.

(2009)

Opętanie – kategoria psychopatologiczna. Biuletyn Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, 33, 55-58.

Opętanie

Zarzycka, B.

(2010)

Płaszczyzny wierności w życiu konsekrowanym. Życie Konsekrowane, 2, 82, 43-51.

Życie zakonne, wierność

Kulik, A.

(1997)

Potrzeby osób z upośledzeniem umysłowym – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. W: W.Otrębski (red.), Między nami. Materiały szkoleniowe dla pracowników instytucji i organizacji aktywizujących osoby z upośledzeniem umysłowym (s.74-82). Lublin: Fundacja Między Nami, FŚCEDS.

 

Żurawska-Żyła Renata

(2004)

Człowiek – zwierzę dialogowe. Psychologia w teatrze życia, 4 (45), 4-5, Warszawa: SWPS

 

Żurawska-Żyła Renata

(2008)

O potrzebie rozwijania narracyjnego myślenia. Nowa Polszczyzna, 2 (56), 32-42.

narracyjne myślenie, edukacja

Wątorska, M.

(1997)

Upośledzenie umysłowe a problematyka rozwoju człowieka. W: W. Otrębski (red.), Między nami. Materiały szkoleniowe dla pracowników instytucji i organizacji aktywizujących osoby z upośledzeniem umysłowym (s.61-73). Lublin: Między Nami, FSCEDS.

 

Autor: Łukasz Cięgotura
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2011, godz. 01:19 - Łukasz Cięgotura