2012

  • [współred.] Powinowactwa sztuk w kulturze oświecenia i romantyzmu, red. A. Seweryn, M. Kulesza-Gierat, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 444.

         

2011

  • Muzyczny poemat i kompozytorzy. „W Szwajcarii”, [w:] „Poeta przez pryzma przepuszczony”. Juliusz Słowacki w 200. rocznicę urodzin, pod red. E. Nowickiej, M. Piotrowskiej, Poznań 2011, s. 101-114.
  • „Pozwól tam spojrzeć zawróconej głowie…”. W szwajcarskim ogrodzie Słowackiego, [w:] Juliusz Słowacki – interpretacje i reinterpretacje, pod red. E. Skalińskiej, E. Szczeglackiej, Warszawa 2011, s. 137-154.
  • Słowacki’s Chopin, [w:] Interdisciplinary Studies in Musicology, t. 9 (for 2010): 1810-1910-2010: Chopin’s Shadow. Transformations of the composer’s image in culture and the arts, red. M. Gmys, D. Jasińska, A. Lubońska, Poznań 2011, s. 55-68.

 

2010

  •  (współred.) „Poznawać (więc kochać!)”. O Danucie Paluchowskiej, pod red. A. Seweryn, D. Seweryna, Lublin 2010, ss. 434.

         

  • Od redakcji [razem z D. Sewerynem], [w:] „Poznawać (więc kochać!)”. O Danucie Paluchowskiej, pod red. A. Seweryn, D. Seweryna, Lublin 2010, s. 5-7.
  • [bez tytułu], [w:] „Poznawać (więc kochać!)”. O Danucie Paluchowskiej, pod red. A. Seweryn, D. Seweryna, Lublin 2010, s. 17-19.
  • Wiersz jako muzyczny po-tekst (Słowacki - Malawski), [w:] Liryka romantyczna i inne szkice, pod red. B. Kuczery-Chachulskiej, Warszawa 2010, s. 87-99.
  • Henryk Marian Życzyński, por. rez. WP (biogram opublikowany [w:] Prof. Henryk Życzyński (1890-1940), Lublin 14.04.2010, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum, s. 2-6; [ulotka wydana z okazji Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci).

 

2009

  • Muzyka w „Królu Duchu”, [w:] Przez gwiazdy i błękit jestem z Wami. W 200. rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego, pod red. M. Chrostka, T. Pudłockiego i J. Starnawskiego, Przemyśl-Rzeszów 2009, s. 123-134.

Strona 1 z 2 :: Idź do strony: [1] 2

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2014, godz. 09:29 - Agata Poręba