Publikacje zwarte:

 

 

 

Kornas-Biela D. (1988). Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, s. 149.  Kornas-Biela D. (1992). Z zagadnień psychologii prokreacyjnej. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, s. 165 (z: E. Bielawską-Batorowicz). Kornas-Biela D., Wokół początków życia ludzkiego, Warszawa 1993.

Kornas-Biela D. (1993). Wokół początku życia ludzkiego, Warszawa, Nasza Księgarnia; wyd. II zmienione, Warszawa: IW PAX, 2002. Wyd. III. Warszawa: IW PAX, 2004, s. 283.

 

 

Kornas-Biela D.

(1996). Psychologiczne problemy poradnictwa genetycznego i diagnostyki prenatalnej.

Lublin: TN KUL,s. 233. 

Kornas-Biela D. (1998). Jak powstałem. Gdańsk: Wyd. HLI-Europa. Przewodnik metodyczny zatwierdzony przez MEN jako pomoc naukowa nr. 0534/1998, s. 48.  Kornas-Biela D. (1999). Oblicza macierzyństwa. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, s. 342.

Kornas-Biela D.,

(2000). Rodzina: źródło życia i szkoła miłości. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, s. 520.

 

 

Kornas-Biela D.,  

(2001). Oblicza ojcostwa. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, s. 623.

 Kornas-Biela D., 

(2001). Oblicza dzieciństwa. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, s. 600.

Kornas-Biela D.  (2003). (red.) Włodzimierz Fijałkowski. Szkoła rodzenia w programie prokreacji ekologicznej. Laudacja z okazji wręczenia nagrody im. Ks. I. Radziszewskiego

Kornas-Biela D. (2007). Ojcostwo wobec wyzwań współczesności. Lublin: Fundacja Tato-Net, s. 149. (II wyd. 2011)

 

 

 

Kornas-Biela D., (2009). Pedagogika prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu. Lublin, Wydawnictwo KUL, s. 552.

Kornas-Biela D., (2013). Świadek Prawdy Włodzimierz Fijałkowski. Lublin, Wydawnictwo Gaudium, s. 458.

Kornas-Biela D. (2014).
(red.). Ojcostwo dzisiaj.
Lublin, Fundacja Cyryla i Metodego – Inicjatywa Tato.Net (książka polsko-rosyjsko-angielska).  

 

 

 

Świdrak E., (2013), Świadomość wychowawcza we współczesnej rodzinie, Lublin.

  

 

 

 

Kornas-Biela, (2003). (red.) Włodzimierz Fijałkowski. Szkoła rodzenia w programie prokreacji ekologicznej. Laudacja z okazji wręczenia nagrody im. Ks. I. Radziszewskiego (Wielki uczony, lekarz, świadek wierny i odważny. s. 19-38). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL (przygotowanie książki do druku).

 

 

Autor: Jan Dzionek
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2014, godz. 15:55 - Jan Dzionek