Algorytm podziału środków przewiduje przypisanie wagi określonym elementom. Czy prawidłowe jest użycie punkty ważone czy punkty wagowane?

 

Obie formy są w użyciu, jednak, jak pokazuje wyszukiwarka internetowa Google, formą częstszą są punkty ważone. Mamy tu do czynienia z terminem matematycznym, który oznacza ‘nadawanie wagi’ określonym zmiennym (od rzeczownika waga) albo inaczej ich ważenie od czasownika ważyć ‘mieć pewną wartość’.

Zatem oba wyrażenia punkty ważone i punkty wagowane mają uzasadnienie słowotwórcze, ponieważ albo wywodzimy je od czasownika ważyć (ważone), albo od rzeczownika waga (wagowane).

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2018, godz. 10:33 - Natalia Sosnowska