Proszę uprzejmie o wyjaśnienie jak poprawnie napisać: różnookresowy czy różno okresowy, czy może z łącznikiem różno-okresowy?

 

Wyraz ten zapisujemy łącznie: różnookresowy (‘występujący w różnych okresach’), podobnie jak inne wyrazy rozpoczynające się członem różno-, np. różnobarwny, różnojęzyczny, różnokolorowy itd. Przymiotniki te są zbudowane z członów nierównorzędnych (przymiotnik różny jest członem podrzędnym, zaś rzeczownik okres jest członem nadrzędnym), a takie wyrazy zapisujemy łącznie.

 

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2017, godz. 19:12 - Natalia Sosnowska