Uprzejmie informujemy, iż został zatwierdzony nowy skład Rady Doktorantów KUL. Z racji na fakt, iż liczba kandydatur była mniejsza niż liczba mandatów na poszczególnych wydziałach, Rektor zatwierdził przyjęcie w skład Rady wszystkich zgłoszonych kandydatów. Wybory uzupłeniające odbędą się w październiku br.

Autor: Natalia Kopeć
Ostatnia aktualizacja: 28.08.2013, godz. 13:29 - Liliana Kycia