Skład Rady Instytutu Biotechnologii KUL

 

Prof. dr hab. Ryszard Szyszka - Dziekan Wydziału

dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, prof. KUL - Dyrektor Instytutu


dr hab. Hieronim Golczyk

dr hab. Danuta Kruszewska

dr hab. Anna Rymuszka

dr hab. Anna Sierosławska

prof. dr hab. Piotr Staszczuk

prof. dr hab. Zofia Stępniewska

dr hab. Halina Zaporowska


Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego:

 dr Artur Banach

dr Maciej Masłyk

Przedstawiciele studentów (w roku akad. 2016/2017):

lic. Kinga Podstawka

Paulina Onopiuk

 

Terminy posiedzeń Rady Instytutu: 

8 listopada 2016 r.

 

13 grudnia 2016 r.

10 stycznia 2017 r.

14 marca 2017 r.

9 maja 2017 r.

6 czerwca 2017 r.


Autor: Iwona Kuta-Wysmulska
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2016, godz. 07:50 - Iwona Kuta-Wysmulska