Członkowie Rady Instytutu

  1. dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik - dziekan WNH
  2. dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. nadzw. - dyrektor IFS
  3. prof. dr hab. Witold Kołbuk
  4. dr hab. Beata Siwek, prof. nadzw.
  5. prof. dr hab. Anna Woźniak, prof. zw.
  6. dr Dagmara Nowacka,  adiunkt (przedstawiciel młodszych pracowników naukowych)
  7. dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak, asystent (przedstawiciel młodszych pracowników naukowych)
  8. Ewelina Parafińska (przedstawiciel studentów)

Sekretarz

mgr Marta Łukasik

 

Terminy posiedzeń Rady Instytutu w roku akademickim 2017/18:

5 listopada
6 grudnia
10 stycznia
21 lutego
7 marca
4 kwietnia
9 maja
13 czerwca

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2017, godz. 10:43 - Agnieszka Lenart