Członkowie Rady Instytutu

  1. dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik - dziekan WNH
  2. dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. nadzw. - dyrektor IFS
  3. prof. dr hab. Witold Kołbuk
  4. dr hab. Beata Siwek, adiunkt
  5. dr hab. Oleg Tiszczenko, prof. nadzw. 
  6. prof. dr hab. Anna Woźniak, prof. zw.
  7. dr Dagmara Nowacka,  adiunkt (przedstawiciel młodszych pracowników naukowych)
  8. dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak, asystent (przedstawiciel młodszych pracowników naukowych)
  9. mgr Joanna Kozieł (przedstawiciel doktorantów)
  10. Wioleta Ciepła (przedstawiciel studentów)

Sekretarz

mgr Marta Łukasik

 

Terminy posiedzeń Rady Instytutu zaplanowane na rok akad. 2016/17:

26.10.2016
30.11.2016
25.01.2017
08.03.2017
26.04.2017
07.06.2017

 

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2016, godz. 07:52 - Monika Grygiel