Członkowie Rady Instytutu

 1. dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. nadzw. - dziekan WNH
 2. dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. nadzw. - dyrektor IFS
 3. prof. dr hab. Witold Kołbuk
 4. prof. dr hab. Anna Woźniak
 5. dr hab. Beata Siwek, prof. nadzw.
 6. dr hab. Monika Sidor, adiunkt
 7. dr Dagmara Nowacka,  adiunkt (przedstawiciel młodszych pracowników naukowych)
 8. dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak, adiunkt (przedstawiciel młodszych pracowników naukowych)
 9. mgr Joanna Kozieł
 10. Ewelina Parafińska (przedstawiciel studentów)
 11. Katarzyna Szlachta (przedstawiciel studentów studiów I stopnia)

Sekretarz

mgr Marta Łukasik

 

Terminy posiedzeń Rady Instytutu w roku akademickim 2017/18:

5 listopada
6 grudnia
10 stycznia
21 lutego
7 marca
4 kwietnia
9 maja
13 czerwca

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2018, godz. 17:57 - Agnieszka Lenart