Skład Rady Instytutu Matematyki i Informatyki KUL

 

 

Ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL - Dziekan Wydziału

 

Dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL

Dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL

Prof. dr hab. Witold Jarczyk

Dr hab. Ihor Korol, prof. KUL

Prof. dr hab. Piotr Matus

Prof. dr hab. Anatoliy Melnyk

Dr hab. Dariusz Partyka, prof. KUL

Dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL

Prof. dr hab. Pavel Urbanovich

Dr hab. August Zapała

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego:

Mgr Sara Jurczyk

Dr Andrzej Michalski

Dr Marcin Płonkowski - p.o. Dyrektor Instytutu Matematyki i Informatyki KUL

 

Przedstawiciele studentów w roku akademickim 2018/2019:

Jakub Czarko

Ewelina Pałka

Joanna Rawiak

 

Autor: Adam Kiersztyn
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2018, godz. 13:38 - Anna Położyńska