Skład Rady Instytutu Matematyki i Informatyki KUL

 

 

Ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL - Dziekan Wydziału

Dr hab. Małgorzata Charytanowicz - Prodziekan Wydziału

Dr hab. Ryszard Smarzewski, prof. KUL - p.o. Dyrektora Instytutu

 

Dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL

Dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL

Prof. dr hab. Witold Jarczyk

Prof. dr hab. Piotr Matus

Prof. dr hab. Anatoliy Melnyk

Dr hab. Siergiej Nowikow, prof. KUL

Dr hab. Dariusz Partyka, prof. KUL

Prof. dr hab. Pavel Urbanovich

Dr hab. August Zapała

Dr hab. Wojciech Zygmunt

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego:

Dr Adam Kiersztyn

Dr Andrzej Michalski

Dr Marcin Płonkowski

 

Przedstawiciele studentów w roku akademickim 2017/2018:

Lic. Angelika Chodas

Kamila Klimczuk

Lic. Małgorzata Leszczuk

Ireneusz Bieniek

 

Autor: Adam Kiersztyn
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2018, godz. 09:47 - Anna Położyńska