W skład Rady Instytutu wchodzą następujący członkowie społeczności akademickiej:

 

prof. dr hab. Andrzej Kuczumow, Dziekan WZPiNoS

 

ks. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL, dyrektor Instytutu

 

prof. dr hab. Tamara Howorun

 

prof. dr hab. Roman Pelczar

 

prof. dr hab. Jan Zimny

 

 

dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL

 

dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL

 

dr hab. Jadwiga Daszykowska

 

dr hab. Danuta Grzesiak-Witek

 

dr hab. Marek Klimek

 

dr hab. Piotr T. Nowakowski, prof. KUL

 

dr Barbara Wolny

 

dr Anna Witkowska-Paleń

 

dr Ewa Sęk

 

dr Magdalena Łuka

 

przedstawiciel studentów

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2017, godz. 16:03 - Rafał Podleśny