Rada Mieszkańców jest reprezentacją samorządu Księży Studentów i stanowi organ doradczy kierownictwa Konwiktu. W skład Rady Mieszkańców wchodzą: Senior (przewodniczący), Wicesenior, dwaj Sacelani oraz po jednym przedstawicielu z poszczególnych Ugrupowań.

  

Autor: Jan Dzionek
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2016, godz. 21:43 - Jan Dzionek