Ks. dr hab. Andrzej Anderwald, (Uniwersytet Opolski – Opole Univeristy, Poland)

Ks. prof. dr hab. Jerzy Cuda (Uniwersytet Śląski, Katowice – Univeristy of Silesia in Katowice, Poland)

Ks. prof. dr Pietro Coda (Istituto Universitario Sophia Loppiano, Włochy – University Istitute Sophia, Italy)

Ks. prof. dr Cesar Izquierdo (Universidad de Navarra, Hiszpania – University of Navara, Spain)

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola (Uniwersytet Opolski – Opole Univeristy, Poland)

Ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków – The Pontifical University of John Paul II in Kraków, Poland)

Ks. prof. dr hab. Wolfgang Klausnitzer (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Niemcy - The University of Würzburg, Germany)

Ks. prof. dr hab. Elmar Koziel (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Niemcy - The University of Würzburg, Germany)

Ks. prof. dr hab. Józef Krasiński (emeryt. prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland, profesor emeritus)

Ks. dr hab. Andrzej Michalik (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków – The Pontifical University of John Paul II in Kraków, Poland)

prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków – The Pontifical University of John Paul II in Kraków, Poland)

Ks. prof. dr hab. Jan Perszon (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń – Nicolaus Copernicus University, Poland)

Bp prof. dr hab. Tadeusz Pikus (emeryt. prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland, profesor emeritus)

Ks. prof. dr hab. Hermann Josef Pottmeyer (Ruhr-Universität, Bochum – Ruhr University of Bochum, Germany)

Ks. dr hab. Sławomir Zieliński (Uniwersytet Śląski, Katowice – Univeristy of Silesia in Katowice, Poland)

prof. dr hab. Henryk Zimoń SVD (emeryt. prof. KUL, Polska – The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland, professor emeritus)

 

Powrót
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2014, godz. 09:28 - Stanisław Grodź