Prof. dr hab. Bazyli Degórski OSPPE, Pontificia Università S.Tommaso d'Aquino, Roma.


Prof. dr hab. Romualdas Dulskis, Vytauto Didžiojo Universitetas, Kaunas.


Prof. KUL, dr hab. Teresa Paszkowska, Lublin.


Ks. Prof. KUL, dr hab. Jarosław M. Popławski, Lublin.


Dr hab. Aleksander Posacki SI, Ignatianum, Kraków.


Ks. Prof. Dr hab. Henryk Wejman, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2013, godz. 17:59 - Ewa Zięba