STUDIA PRAWNICZE KUL
Kwartalnik Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 
 

RADA NAUKOWA

 

Adam BŁAŚ, Remigio BENEYTO BERENGUER, 

Janina CIECHANOWICZ-McLEAN, František ČITBAJ, Antoni DĘBIŃSKI,

Andrzej DZIĘGA, Giorgio FELICIANI, Mirosław GRANAT, Józef KRUKOWSKI,

 Wojciech ŁĄCZKOWSKI, Barbara MIKOŁAJCZYK,

Henryk MISZTAL, Anna PRZYBOROWSKA-KLIMCZAK

Marek SAFJAN, Stanisław SAGAN, Piotr STANISZ, Marian STASIAK, Adam STRZEMBOSZ,

Hanna SUCHOCKA, Péter SZABÓ

Renata SZAFARZ, Andrzej SZAJKOWSKI,

Stanisław WRZOSEK, Marian ZDYB, Andrzej ZOLL

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2016, godz. 21:05 - Zuzanna Gądzik