RADA NAUKOWA

abp Juan Ignacio ARRIETA (Universidad de Navarra, Spain)

 

Wiesław BAR OFMConv (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

 

ks. Krzysztof BURCZAK (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

 

Jean-Paul DURAND OP (Institut Catholique de Paris, France)

 

ks. Jan DYDUCH (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska)

 

ks. Wojciech GÓRALSKI (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)

 

ks. Edward GÓRECKI (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Polska)

 

Marta GRESZATA-TELUSIEWICZ (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

 

Záboj HORÁK (Charles University in Prague, Czech Republic)

 

ks. Artur KATOLO (Uniwersytet Calabria, Italy)

 

ks. Janusz Piotr KOWAL (Pontifical Gregorian University, Italy)

 

ks. Józef KRUKOWSKI – przewodniczący (Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Polska)

 

bp Artur MIZIŃSKI (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

 

Alfonsas MOTUZAS (Vytautas Magnus University, Lithuania)

 

ks. Damián NĔMEC (Palacký University Olomouc, Czech Republic)

 

ks. Tomasz ROZKRUT (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska)

 

ks. Mirosław SITARZ (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

 

Bronisław SITEK (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Polska)

 

ks. Piotr STANISZ (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

 

Zbigniew SUCHECKI OFMConv (Papieski Uniwersytet Antonianum, Włochy)

 

Marek ŠMID (Trnava University in Trnava, Slovakia)

 

Jiří Rajmund TRETERA (Charles University in Prague, Czech Republic)

 

ks. Vytautas Steponas VAIČIŪNAS (Vytautas Magnus University, Lithuania)

 

Autor: Mirosław Sitarz
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2018, godz. 20:41 - Magdalena Sawa