RADA NAUKOWA

abp Juan Ignacio ARRIETA (Uniwersytet Navarra, Hiszpania)

 

Wiesław BAR OFMConv (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

 

Waldemar BEDNARUK (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

 

ks. Krzysztof BURCZAK (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

 

Jean-Paul DURAND OP (Instytut Katolicki w Paryżu, Francja)

 

ks. Jan DYDUCH (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska)

 

ks. Wojciech GÓRALSKI (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)

 

ks. Edward GÓRECKI (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Polska)

 

Marta GRESZATA-TELUSIEWICZ (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

 

Záboj HORÁK (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)

 

ks. Artur KATOLO (Wyższy Instytut Nauk Religijnych Papieskiego Wydziału Teologicznego Południowych Włoch, Włochy)

 

Stanisław KAWA OFMConv (Instytut Teolo­giczny im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie, Ukraina)

 

ks. Janusz Piotr KOWAL (Papieski Uniwersytet Gregoriański, Włochy)

 

ks. Józef KRUKOWSKI – przewodniczący (Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Polska)

 

ks. Józef MARČIN (Uniwersytet Katolicki w Rużomberku, Słowacja)

 

bp Artur MIZIŃSKI (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

 

Alfonsas MOTUZAS (Uniwersytet Witolda Wielkiego, Litwa)

 

ks. Damián NĔMEC (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy)

 

ks. Tomasz ROZKRUT (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska)

 

ks. Mirosław SITARZ (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

 

Bronisław SITEK (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Polska)

 

ks. Piotr STANISZ (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

 

Zbigniew SUCHECKI OFMConv (Papieski Uniwersytet Antonianum, Włochy)

 

Marek ŠMID (Uniwersytet w Trnawie, Słowacja)

 

Jiří Rajmund TRETERA (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)

 

ks. Vytautas Steponas VAIČIŪNAS (Uniwersytet Witolda Wielkiego, Litwa)

 

Autor: Mirosław Sitarz
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2018, godz. 08:58 - Magdalena Sawa