Prof. dr hab. Wiesław Caban,

Ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski,

Dr hab. Mariusz Korzeniowski, prof. UMCS

Ks. prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk,

Prof. dr hab. Władysław Stanisław Kucharski,

Prof. dr hab. Jan Mazur,

Prof. dr hab. Edward Olszewski,

Ks. dr hab. Marian Radwan, prof. KUL

Prof. dr hab. Wiesław Śladkowski,

Ks. prof. dr hab. Edward Walewander,

Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz,

Ks. prof. dr hab. Anzelm Weiss,

Ks. prof. dr hab. Marek Tomasz Zahajkiewicz,

Ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński.

Autor: Paweł Janowski
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2015, godz. 12:57 - Paweł Janowski