RADA NAUKOWA „PRZEGLĄDU PRAWNO-EKONOMICZNEGO"

 

ks. prof. dr hab. Antoni DĘBIŃSKI (Rektor KUL Lublin)

prof. dr hab. Henryk CIOCH (KUL Lublin)

prof. dr hab. Wiktor CZEPURKO (Ukraina)

dr hab. Leszek ĆWIKŁA (KUL Stalowa Wola)

prof. dr hab. Czesław DEPTUŁA (KUL Lublin)

dr hab. Marzena DYJAKOWSKA (KUL Lublin)

abp. prof. dr hab. Andrzej DZIĘGA (Szczecin)

prof. dr hab. Wiesław Maria GRUDZEWSKI (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach)

dr hab. Krzysztof GRZEGORCZYK (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu)

prof.  dr hab. Irena Krystyna HEJDUK (SGH Warszawa)

prof. dr hab. Andrzej HERMAN (SGH Warszawa)

prof. dr hab. Romuald HOLLY (SGH Warszawa)

prof. dr hab. Kazimierz JAREMCZUK (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu)

prof. dr hab. Marian KOZACZKA (KUL Stalowa Wola)

prof. dr hab. Pantelis KYRMIZOGLOU (Alexander TEI of Thessaloniki, Greece)

dr hab. Antoni MAGDOŃ (KUL Stalowa Wola)

prof. dr hab. Stanisław MARCZUK (Uniwersytet Rzeszowski)

prof. dr hab. Henryk MISZTAL (KUL Lublin)

prof. dr hab. Wojciech NASIEROWSKI (University of New Brunswick)

prof. dr hab. Jurij PACZKOWSKI (Ukraina)

prof. dr hab. Pylyp PYLYPENKO (Ukraina)

prof. dr hab. Edward SKRĘTOWICZ (KUL Stalowa Wola)

prof. dr hab. Anton STASCH (European Akademy of Technology & Management, Oedheim Niemcy)

prof. dr hab. Tomasz WIELICKI (California State University, Fresno)

 

 

Autor: Dominik Tyrawa
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2015, godz. 20:55 - Filip Ciepły