Rada Naukowa:

Abp dr hab. Andrzej Dzięga, Prof. KUL

Dr hab. Marta Greszata – Telusiewicz, Prof. KUL


 

Recenzenci:

Polskie prawo rodzinne:

Prof. dr hab. Henryk Cioch

Dr hab. Marek Andrzejewski, Prof. US

Dr hab. Zbigniew Kuniewicz, Prof. US

Kościelne prawo procesowe:

Ks. Prof. dr hab. Tomasz Rozkrut, UP JPII

O. Prof. Piotr Skonieczny, O.P., Angelicum, Roma

Ks. Dr hab. Tadeusz Syczewski, Prof. KUL 

Ks. dr hab. Robert Kantor, UP JPII

Recenzenci dodatkowi:

Abp dr hab. Andrzej Dzięga, Prof. KUL

Dr hab. Marta Greszata – Telusiewicz, Prof. KUL

Ks. dr hab. Piotr Stanisz, Prof. KUL


 

Autor: Zdzisław Jancewicz
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2014, godz. 11:15 - Andrzej Dzięga