Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni:


dr hab. Anna Barańska, prof. KUL

dr hab. Grzegorz Bujak

dr hab. Jacek Chachaj
dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL
dr hab. Henryk Gapski, prof. KUL

dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL
dr hab. Paweł Kras, prof. KUL
dr hab. Hubert Łaszkiewicz, prof. KUL

dr hab. Witold Matwiejczyk, prof. KUL

dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL (Dyrektor Instytutu)
dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL
prof. dr hab. Zbigniew Niebelski

dr hab. Tomasz Nowicki
dr hab. Tomasz Panfil, prof. KUL
dr hab. Mirosław Piotrowski, prof. KUL
dr hab. Jan Ptak, prof. KUL
dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL

dr hab. Arkadiusz Stasiak

dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL
dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL
prof. dr hab. Henryk Wąsowicz
dr hab. Rafał Wnuk, prof. KUL
prof. dr hab. Leszek Wojciechowski

 

Młodsi pracownicy naukowi:

dr Ewa Rzeczkowska
Ks. diakon dr Piotr Siwicki
dr Piotr Plisiecki
dr Arkadiusz Stasiak

Przedstawiciel doktorantów:

mgr Tomasz Siewierski

Przedstawiciel studentów:

Paweł Skrok
Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2015, godz. 16:33 - Marcin Baranowski