prof. dr Dmytro Herytsiuk

Uniwersytet Iwana Franki, Lwów (Ukraina)

 

prof. dr hab. Wadym Wasiutyński

Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy (Ukraina)

 

ks. prof. dr hab. Pavol Dancak

Uniwersytet Preszowski (Słowacja)

 

prof. dr Maria Mojzešova

Vysoká škola zdravotnícka a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratysława (Słowacja)

 

prof. dr Mohd Sofian Bin Omar-Fauzee

Universiti Utara Malaysia, Sintok (Malezja)

 

prof. dr Valdonė Indrašienė

Mykolas Romeris University, Wilno (Litwa)

 

prof. dr Ineta Kristowska

University College of Economies and Culture, Ryga (Łotwa)

 

prof. Malkhaz Makashvili

Ilia State University, Tbilisi (Gruzja)

 

dr Stephen Mutch

Macquarie University, Sydney (Australia)

 

dr Arzu İçağasıoğlu Çoban

Başkent Üniversitesi, Ankara (Turcja)

 

dr Seda Attepe Özden

Başkent Üniversitesi, Ankara (Turcja)

 

dr Gonca Polat

Lund University (Szwecja)

 

dr Jeff Langan

Pontificia Università della Santa Croce, Rzym (Włochy)

 

dr Eugenia E. Udangiu

Universitatea din Craiova (Rumunia)

 

dr Ionuţ Şerban

Universitatea din Craiova (Rumunia)

 

dr Silvia Capíková

Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja)

 

Minna Veistilä M.Sc.

Kymenlaakso University of Applied Sciences, Kouvola (Finlandia)

 

dr hab. Aleksandra Korwin-Szymanowska, prof. UW

Uniwersytet Warszawski

 

dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ

Uniwersytet Zielonogórski

 

dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ

Uniwersytet Zielonogórski

 

dr hab. Janina Kostkiewicz, prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

ks. dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

ks. dr hab. Witold Jedynak, prof. UR

Uniwersytet Rzeszowski

 

dr hab. Beata Szluz, prof. UR

Uniwersytet Rzeszowski

 

dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

dr hab. Grzegorz Grzybek, prof. UR

Uniwersytet Rzeszowski

 

ks. prof. dr hab. Marian Wolicki

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

 

dr hab. Wiesław Wójcik

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

 

ks. dr hab. Paweł Prüfer

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

 

dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba, prof. AH

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

 

dr hab. Marek Rembierz

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

ks. dr hab. Andrzej Łuczyński

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Lublin)

 

dr Mieczysław Dudek

Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie

 

dr Ewa Dybowska

Akademia Ignatianum w Krakowie

 

dr Agnieszka Regulska

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

dr Beata Wołosiuk

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

 

dr Małgorzata Szyszka

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Lublin)

 

prof. dr hab. Roman Pelczar

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Stalowa Wola)

 

 

Zestawienie odzwierciedla stan za lata 2013-2014 z uwzględnieniem afiliacji recenzentów z chwili wykonywania przez nich ostatniej recenzji. Listę recenzentów za 2014 rok zamieszczono w wydaniu papierowym numeru 4 z 2014 roku.

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2015, godz. 13:51 - Mirosław Rewera