Skład Rady Wydziału

Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL

 

 

Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński - JM Rektor KUL

Ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL - Dziekan

Dr hab. Małgorzata Charytanowicz - Prodziekan

 

Dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL

Dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL

Dr hab. Lidiya Dubis, prof. KUL

Dr hab. inż. arch. Marcin Gawlicki, prof. KUL

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz

Prof. dr hab. Witold Jarczyk

Dr hab. Sławomir Kolo, prof. KUL

Dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL

Prof. dr hab. Piotr Matus

Prof. dr hab. Anatoliy Melnyk

Prof. dr hab. Joanna Nowak

Dr hab. Siergiej Nowikow, prof. KUL

Dr hab. Dariusz Partyka, prof. KUL

Prof. dr hab. Kajetan Perzanowski

Dr hab. Ryszard Smarzewski, prof. KUL

Prof. dr hab. Tomasz Stuczyński

Dr hab. Ewa Trzaskowska

Prof. dr hab. Pavel Urbanovich

Prof. dr hab. Kateryna Vaskivska

Dr hab. August Zapała, prof. KUL

Dr hab. Wojciech Zygmunt

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego:

Dr Magdalena Lubiarz

Dr Adam Kiersztyn

 

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Mgr Ewa Pajdowska

 

Przedstawiciele studentów:

Lic. Angelika Chodas

Inż. arch. kraj. Joanna Guzara

Inż. Sebastian Janiszek

vacat

Kamil Rolek

Adrianna Smoczyńska

Julia Świtacz

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2017, godz. 09:31 - Ewa Pajdowska