W skład Rady Wydziału wchodzą następujący członkowie społeczności akademickiej:

 

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, J.M. Rektor KUL

prof. dr hab. Andrzej Kuczumow, Dziekan WZPiNoS

 

samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni

 

dr hab. Tomasz Białopiotrowicz, prof. KUL

dr hab. Marek Bielecki

prof. dr hab. Wiktor Czepurko

dr hab. Wołodymyr Czerniuk, prof. KUL

dr hab. Leszek Ćwikła

dr hab. Jadwiga Daszykowska

dr hab. Zoia Duriagina, prof. KUL

dr hab. Małgorzata Gonera, prof. KUL

dr hab. Danuta Grzesiak-Witek

prof. dr hab. Tamara Howorun

dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL

dr hab. Marek Klimek

prof. dr hab. Wołodymyr Kossak

prof. dr hab. Marian Kozaczka

dr hab. Alicja Księżopolska, prof. KUL

dr hab. Barbara Marczewska, prof. KUL

dr hab. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, prof. KUL

dr hab. Lilia Morska, prof. KUL

dr hab. Piotr T. Nowakowski, prof. KUL

prof. dr hab. Roman Pelczar

dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL

prof. dr hab. Jan Zimny

 

przedstawiciele młodszych pracowników naukowych

 

dr Dorota Tokarska

dr Artur Lis

mgr Rafał Kuzioła

 

przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

mgr Joanna Dyrda-Muskus

mgr Agnieszka Gajewska

mgr Katarzyna Olko

 

 

przedstawiciele studentów

 

Agata Jakieła (pedagogika)

Marta Pietrycha (pedagogika)

Rafał Drozdowski (ekonomia)

Karolina Kowalczuk (socjologia)

Paulina Rejniak (ekonomia)

Grzegorz Miśtal (prawo)

Karol Radłowski (prawo)

 

zaproszeni goście

 

JE Ks. Biskup dr Krzysztof Nitkiewicz

Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2016, godz. 22:17 - Mirosław Rewera