W skład Rady Wydziału wchodzą następujący członkowie społeczności akademickiej:

 

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, J.M. Rektor KUL

prof. dr hab. Andrzej Kuczumow, Dziekan WZPiNoS

 

samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni

 

dr hab. Tomasz Białopiotrowicz

dr hab. Marek Bielecki

dr hab. Vołodymyr Cherniuk, prof. KUL

dr hab. Leszek Ćwikła

dr hab. Jadwiga Daszykowska

dr hab. Zoia Duriagina, prof. KUL

dr hab. Małgorzata Gonera, prof. KUL

dr hab. Danuta Grzesiak-Witek

prof. dr hab. Tamara Hovorun

dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL

dr hab. Marek Klimek

prof. dr hab.  Volodymyr Kossak

prof. dr hab. Marian Kozaczka

dr hab. Alicja Księżopolska, prof. KUL

dr hab. Barbara Marczewska, prof. KUL

dr hab. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, prof. KUL

dr hab. Liliya Morska, prof. KUL

dr hab. Piotr T. Nowakowski, prof. KUL

prof. dr hab. Roman Pelczar

ks. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL

ks. prof. dr hab. Jan Zimny

 

przedstawiciele młodszych pracowników naukowych

 

dr Dorota Tokarska

dr Artur Lis

mgr Rafał Kuzioła

 

przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

mgr Joanna Dyrda-Muskus

mgr Agnieszka Gajewska

mgr Katarzyna Olko

 

przedstawiciele studentów

 

Rafał Drozdowski

Wioletta Idec 

Agata Jakieła

Grzegorz Miśtal

Marta Pietrycha

Karolina Psonka

Wojciech Wodnik 

 

 

zaproszeni goście

 

JE Ks. Biskup dr Krzysztof Nitkiewicz

ks. dr Bartłomiej Krzos 

Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2017, godz. 14:27 - Małgorzata Wolak