W skład Rady Wydziału wchodzą następujący członkowie społeczności akademickiej:

 

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, J.M. Rektor KUL

prof. dr hab. Andrzej Kuczumow, Dziekan WZPiNoS

 

Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni:

 

 dr hab. Tomasz Białopiotrowicz, prof. KUL

 dr hab. Marek Bielecki, prof. KUL

dr hab. Vołodymyr Cherniuk, prof. KUL

dr hab. Leszek Ćwikła

dr hab. Jadwiga Daszykowska

dr hab. Zoia Duriagina, prof. KUL

dr hab. Małgorzata Gonera, prof. KUL

dr hab. Danuta Grzesiak-Witek

prof. dr hab. Tamara Hovorun

dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL

dr hab. Marek Klimek

prof. dr hab. Volodymyr Kossak

prof. dr hab. Marian Kozaczka

dr hab. Alicja Księżopolska

dr hab. Barbara Marczewska, prof. KUL

dr hab. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, prof. KUL

dr hab. Piotr T. Nowakowski, prof. KUL

dr hab. Fiodor Pantsialeyenka 

prof. dr hab. Roman Pelczar

ks. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL

dr hab. Grzegorz Wolak

ks. prof. dr hab. Jan Zimny

 

Przedstawiciele młodszych pracowników naukowych

 

dr Dorota Tokarska

dr Artur Lis

mgr Rafał Kuzioła

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

mgr Joanna Dyrda-Muskus

mgr Agnieszka Gajewska

mgr Katarzyna Olko

 

Przedstawiciele studentów

 

Kinga Chuda

Wioletta Idec 

Magdalena Jaskulska

Tomasz Kaczmarek

Mikołaj Mrozowski

Paweł Pogorzelski

Alicja Sadowa

Wojciech Wodniak 

 

 

Zaproszeni goście

 

JE Ks. Biskup dr Krzysztof Nitkiewicz

ks. dr Bartłomiej Krzos 

Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2018, godz. 09:08 - Małgorzata Wolak