Skład Rady Wydziału w roku akademickim 2016/17

 

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński - J. M. Rektor KUL

prof. dr hab. Ryszard Szyszka - Dziekan WBiNoŚ

 

dr hab. Hieronim Golczyk

dr hab. Danuta Kruszewska

dr hab. Anna Rymuszka

dr hab. Anna Sierosławska

dr hab. Ewa Skórzyńska - Polit, prof. KUL

dr hab. n. med. Magdalena Staniszewska

prof. dr hab. Piotr Staszczuk

dr hab. Elżbieta Stefaniak, prof. KUL 

prof. dr hab. Zofia Stępniewska

dr hab. Agnieszka Ścibior

dr hab. Halina Zaporowska

 

przedstawiciele nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

dr Maciej Masłyk

 

przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr Dorota Gołębiowska

 

przedstawiciele studentów 

Arkadiusz Cebula

Ewelina Sobstyl

 

 

Terminy posiedzeń Rady Wydziału:

 

  • 27 września 2016 r.
  • 15 listopada 2016 r.
  • 20 grudnia 2016 r.
  • 24 stycznia 2017 r.
  • 21 marca 2017 r.
  • 16 maja 2017 r.
  • 27 czerwca 2017 r.

 

Autor: Anita Marszelewska
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2017, godz. 11:23 - Anita Marszelewska