Skład
Rady Wydziału Nauk Społecznych KUL
 
 
Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni:

Rektor - ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
Dziekan - ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL
Prodziekan I - dr hab. Elżbieta Rydz
Prodziekan  II - dr hab. Ewa Domagała -Zyśk, prof. KUL
Prodziekan III - dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL
Dr hab. Grzegorz Adamczyk
Prof. dr hab. Adam Biela
Dr hab. Agata Błachnio
Prof. dr hab. Krystyna Chałas
Prof. dr hab. Jacek  Dąbała  
Dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL
Prof. dr hab. Piotr  Francuz
Dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL
Dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL
Dr hab. Małgorzata Gruchoła
Prof. dr hab. Tomasz Gruszecki
Dr hab. Arkadiusz  Jabłoński, prof. KUL
Dr hab. Bartosz Jóźwik  
Dr hab. Barbara Kiereś
Prof. dr hab. Karol Klauza
Dr hab. Waldemar Klinkosz   
Dr hab. Dorota Kornas - Biela, prof. KUL
Prof. dr hab. Kazimiera  Krakowiak   
Dr hab. Agnieszka Kulik
Dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
Dr hab. Mariola Łaguna, prof. KUL - urlop w r. ak. 2017/2018
Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński
Dr hab. Kinga  Machowicz
Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL
Dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL
Dr hab. Krzysztof  Motyka, prof. KUL
Dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
Ks. prof. dr hab. Marian Nowak  
Dr hab. Paweł Nowak, prof. KUL 
Prof. dr hab. Piotr Oleś
S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
Dr  hab. Danuta Opozda
Dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL  
Prof. dr hab. Sławomir Partycki
Dr hab. Wiesław Partyka
Prof. dr hab. Marek Pawlak
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
Dr hab. Beata Piskorska
Dr hab. Jadwiga Plewko
Dr hab. Andrzej Podraza,  prof. KUL
Dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl
Dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
Dr hab.  Alina Rynio
Dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
Dr hab. Jacek Sawicki, prof. KUL
Prof. dr hab. Andrzej  Sękowski
Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
Prof. dr hab. Stanisława Steuden   
Dr hab. Tomasz  Stępniewski, prof. KUL
Prof. dr hab. Marian  Surdacki
Dr hab. Adam Szafrański
Dr hab. Justyna - Szulich Kałuża, prof. KUL
Dr hab. Robert Szwed
Dr hab. Wioletta Szymczak
Ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL
Dr hab. Jan Szynal, prof. KUL
Dr  hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
Dr hab. Małgorzata Tatala,  prof. KUL
Dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
Dr hab. Dariusz Wadowski
Ks. prof. dr hab. Edward  Walewander
Dr hab. Franciszka Wanda Wawro, prof. KUL
Prof. dr  hab. Marek Wierzbicki
Dr  hab. Jacek  Wołoszyn
Prof. dr hab. Stanisław Wójcik
S. dr hab. Beata Zarzycka
Prof. dr hab. Marian Żukowski

Młodsi pracownicy nauki:
 
Dr Tomasz Peciakowski
Dr Joanna Sosnowska

Przedstawiciele  pracowników  nie będących nauczycielami akademickimi:
 
Mgr Teresa Pęzioł
 
 
Przedstawiciele  Samorządu  Studentów i  Doktorantów  Wydziału
 
Mgr Magdalena Bednarska  -  doktorant
Katarzyna Dobrowolska
Karolina Gierczak
Damian Grad
Piotr Kotra
Michał Kucharski
Alicja Lewosińska
Michał Michalski
Alisa Ovechko
Kinga Osmulska
Magdalena Pawłowska
Beata Światłowska
Piotr Trociuk
Paweł Ukleja
Karolina Wach
Julia Wąs
Maria Zdanowicz

 

Autor: Jakub Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2018, godz. 11:12 - Maria Mazurek-Olszowa