EN: Leibniz’s Concept of Substantial Band: Letter of G.W. Leibniz to B. des Bosses of February 5, 1712—Commentary and Translation

 

 

Źródło/source:

Roczniki Filozoficzne, 63(2015), nr 1

 
Strony/pages: 173-191  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.1-10

 

 

Słowa kluczowe: filozofia nowożytna, Leibniz, korespondencja 1706-1716, Bartholomeus des Bosses;

 

Key words: modern philosophy, Leibniz, correspondence 1706-1716, Bartholomeus des Bosses.

 

 

Informacja o Autorze/Information about Author:

mgr Rafał Krzemianowski – doktorant na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: Al. Racławickie 14, PL 20-950 Lublin; e-mail: rafal.krzemianowski@gmail.com

 

 

Cytowanie/Citation information:

Krzemianowski, Rafał. 2015. "Leibniza koncepcja związania substancjalnego. List G.W. Leibniza do B. des Bossesa z 5 lutego 1712 roku - komentarz i tłumaczenie." Roczniki Filozoficzne 63, 1: 173-191, http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.1-10.

 

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 24.12.2015, godz. 01:02 - Anna Starościc