Ks. Mariusz Lach sdb - scenariusz, reżyseria, kierownictwo produkcji

ks. Mariusz Lach sdbSalezjanin, kapłan, polonista, teatrolog. Od 1990 roku czynnie zaangażowany w działalność teatralno-edukacyjną. Prowadził szkolne grupy teatralne w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi oraz Salezjańskiej Szkole Muzycznej II stopnia w Lutomiersku. Jest założycielem i kierownikiem studenckiej „Grupy Teatralnej Saruel” działającej w Łodzi w latach 1996-1999, a od roku 2001 prowadzi „Teatr ITP” przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Od roku 2000 przez studia, a potem pracę związany z KUL (Katedra Dramatu i Teatru).

 

 

Mariusz Kozubek - scenariusz, reżyseria, projekcje filmowe
Mariusz Kozubek

 

Kulturoznawca, założyciel, reżyser i autor większości spektakli Teatru-A z Gliwic, założyciel bardzo popularnego w latach 90-tych zespołu Nasza Rodzina Poszerzona, autor licznych scenariuszy, wystawianych zarówno na scenach amatorskich, jak i zawodowych, twórca tekstów piosenek (np. "Dzielmy się wiarą jak chlebem") śpiewanych zarówno przez środowiska religijne, jak i przez wykonawców świeckich (K. Groniec, P. Gola, A. Krylik).

  

 

Piotr Fronczewski - lektor, głos ks. Bosko
Piotr Fronczewski

 

Aktor teatralny i filmowy. W filmie zadebiutował jako dziecko. Aktor teatrów warszawskich: Narodowego (1968-69), Współczesnego (1969-73), Dramatycznego (1973-83), Studio (1984-87), od 1991 występuje na deskach Teatru Ateneum. Występuje także w kabaretach, m. in. w kabarecie "Pod Egidą" Jana Pietrzaka.

 

 

 

 

Jacek Dzwonowski - muzyka
Jacek Dzwonowski

 

Multiinstrumentalista (skrzypce, altówka, gitary, gitara basowa, sitar, instrumenty klawiszowe), kompozytor, realizator i producent nagrań. Absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach (specjalność - skrzypce). Członek kwartetu smyczkowego Altra Volta, zespołów The Plodders i Zapłoty, a także - od zarania działalności zespołu - artysta współpracujący z Teatrem A. Realizator nagrań i producent licznych projektów muzycznych.

 

 

Jacek Szwesta - choreografia
Jacek Szwesta

 

Tancerz, od piętnastego roku życia trenuje Taekwon-do. W 2005 roku związał się z teatrem ulicznym Grupa Żywy Teatr, z którym podróżował po Polsce, prezentując spektakle głównie z użyciem ognia oraz brał udział w paradach szczudlarskich. W 2007 roku zdał egzamin państwowy na Instruktora Rekreacji Ruchowej ze specjalnością Samoobrony. Aktualnie pracuje jako tancerz w Śląskim Teatrze Tańca w Bytomiu oraz prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe i teatralno-taneczne z młodzieżą.

 

 

Marek Stecko - kostiumy
Marek Stecko

 

Scenograf, kostiumograf, reżyser, choreograf. Od wielu lat współpracuje z róznymi środowiskami teatralnymi. Twórca większości kostiumów dla Teatru-A z Gliwic, reżyser widowisk plenerowych.

 

 

 

 

 

Alicja Patyniak - maski, rekwizyty
Alicja PatyniakAbsolwentka scenografii na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Studiowała także konserwację malarstwa na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w krakowskiej ASP. Stypendystka Prezydenta Miasta Opola (2003) oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2004). Zajmuje się scenografią teatralną, filmową i komercyjną. Współpracowała m. in. z Teatrem Współczesnym we Wrocławiu, Operą Krakowską, Teatrem Ludowym, Teatrem Łaźnia Nowa i Opcom Grupa Eskadra w Krakowie, Zielony Pomidor Production, Film Fiction i AKSON STUDIO w Warszawie.

 

 

Marta Zbańska - projekty graficzne, plakat, folder
Marta Zbańska

 

Absolwentka historii sztuki (2008) oraz Studium komunikowania społecznego i dziennikarstwa (2010) na KUL. W praktyce zajmuje się grafiką komputerową i projektowaniem graficznym; w teorii - estetyką współczesnej sztuki filmowej. Autorka m. in. plakatów do spektakli Teatru ITP "Czarownice" oraz "Prawdziwa historia człowieka z La Manchy".