LISTA RECENZENTÓW

 

Poniżej znajduje się aktualna lista recenzentów Roczników Nauk Prawnych. Lista ta jest aktualizowana raz w roku.

 

Leszek Adamowicz

Marcin Asłanowicz

Wiesław Bar

Waldemar Bednaruk

Tomasz Bichta

Rafał Biskup

Dariusz Borek

Dariusz Bucior

Henryk Cioch

Ewa Czech

Wojciech Dadak

Antoni Dębiński

Arkadiusz Domaszk

Katarzyna Dudka

Marzena Dyjakowska

Ginter Dzierżon

Paweł Fajgielski

Jerzy Flaga

Sławomir Fundowicz

Tomasz Gałkowski

Wojciech Góralski

Edward Górecki

Grzegorz Górski

Marta Greszata-Telusiewicz

Alicja Grześkowiak

Tadeusz Guz

Anna Haładyj

Andrzej Herbet

Zbigniew Janczewski

Grzegorz Janusz

Grzegorz Jędrejek

Robert Kantor

Stanisław Kawa

Jan Krajczyński

Czesław Krakowiak

Józef Krukowski

Czesław Kłak

Beata Kucia-Guściora

Artur Kuś

Mariola Lemonnier

Grzegorz Leszczyński

Marian Liwo

Franciszek Longchamps de Bérier

Jerzy Migdał

Henryk Misztal

Joanna Misztal-Konecka

Artur Miziński

Bartosz Nowakowski

Krzysztof Orzeszyna

Andrzej Pastwa

Stanisław Paździór

Piotr Pogonowski

Katarzyna Popik-Chorąży

Łukasz Pohl

Jadwiga Potrzeszcz

Tomasz Rozkrut

Maciej Rudnicki

Piotr Ryguła

Marek Saj

Paweł Sajdek

Mirosław Sitarz

Józef Jan Skoczylas

Ambroży Skorupa

Grzegorz Skrobotowicz

Marek Smarzewski

Paweł Sobczyk

Stanisław Leszek Stadniczeńko

Piotr Stanisz

Małgorzata Stefaniuk

Rafał Sura

Tadeusz Syczewski

Henryk Szczerbiński

Elżbieta Szczot

Bożena Szewczul

Lucjan Świto

Piotr Telusiewicz

Marzena Toumi

Marcin Trzebiatowski

Grzegorz Tylec

Stanisław Tymosz

Małgorzata Wąsek-Wiaderek

Krzysztof Wiak

Jacek Widło

Hanna Witczak

Władysław Witczak

Stanisław Wrzosek

Wojciech Wytrążek

Piotr Zakrzewski

Kamil Zeidler

Maciej St. Zięba

Autor: Michał Skwarzyński
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2017, godz. 18:05 - Anna Słowikowska