LISTA RECENZENTÓW

Roczniki Nauk Prawnych 27 (2017)

ks. dr hab. dr h.c. Leszek Adamowicz, KUL; dr Katarzyna Antolak-Szymanski, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny; dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL; dr Aneta Biały, KUL; ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL; dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. UKW; dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL; dr hab. Anna Haładyj, KUL; dr Hubert Kaczmarczyk, UJK w Kielcach; dr hab. Andrzej Korybski, prof. UMCS; ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak, TN KUL; dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, KUL; dr Agnieszka Romanko, KUL; dr hab. Tomasz Sienkiewicz, KUL; ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL; dr Anna Słowikowska, KUL; dr Marta Stepnowska, KUL; dr Małgorzata Tomkiewicz, UWM w Olsztynie; dr hab. Wojciech Wytrążek, KUL


Roczniki Nauk Prawnych 26 (2016)

ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL; o. prof. dr hab. Wiesław Bar, KUL; dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL; dr Tomasz Bichta, UMCS; o. dr hab. Dariusz Borek, prof. UKSW w Warszawie; dr hab. Anna Haładyj, KUL; ks. dr hab. Jan Krajczyński, prof. UKSW w Warszawie; ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak, TN KUL; ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, PAN; dr hab. Beata Kucia-Guściora, KUL; dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UWM w Olsztynie; dr hab. Marian A. Liwo, prof. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL; ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL; dr Marek Smarzewski, KUL; dr hab. Rafał Sura, KUL; dr hab. Piotr Telusiewicz, KUL; dr hab. Marzena Toumi, prof. AON; dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL; dr hab. Wojciech Wytrążek, KUL; dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG


 

Poniżej znajduje się lista wszystkich dotychczasowych Recenzentów Roczników Nauk Prawnych. Lista ta jest aktualizowana raz w roku.

 1. Leszek Adamowicz
 2. Robert Andrzejczuk
 3. Katarzyna Antolak-Szymanski
 4. Marcin Asłanowicz
 5. Wiesław Bar
 6. Waldemar Bednaruk
 7. Aneta Biały
 8. Tomasz Bichta
 9. Rafał Biskup
 10. Dariusz Borek
 11. Włodzimierz Broński
 12. Dariusz Bucior
 13. Zbigniew Bukowski
 14. Henryk Cioch (†)
 15. Ewa Czech
 16. Wojciech Dadak
 17. Antoni Dębiński
 18. Arkadiusz Domaszk
 19. Stanisław Dubiel
 20. Dariusz Dudek
 21. Katarzyna Dudka
 22. Marzena Dyjakowska
 23. Ginter Dzierżon
 24. Andrzej Dzięga
 25. Jacek Dziobek-Romański (†)
 26. Paweł Fajgielski
 27. Jerzy Flaga
 28. Sławomir Fundowicz
 29. Zdzisław Galicki
 30. Tomasz Gałkowski
 31. Jan Głuchowski
 32. Wojciech Góralski
 33. Edward Górecki
 34. Grzegorz Górski
 35. Marta Greszata-Telusiewicz
 36. Alicja Grześkowiak
 37. Tadeusz Guz
 38. Anna Haładyj
 39. Andrzej Herbet
 40. Stanisław Hoc
 41. Mariusz Izdebski
 42. Zbigniew Janczewski
 43. Grzegorz Janusz
 44. Grzegorz Jędrejek
 45. Hubert Kaczmarczyk
 46. Robert Kantor
 47. Stanisław Kawa
 48. Andrzej Korybski
 49. Antoni Kość (†)
 50. Jan Krajczyński
 51. Czesław Krakowiak
 52. Józef Krukowski
 53. Czesław Kłak
 54. Beata Kucia-Guściora
 55. Artur Kuś
 56. Mariola Lemonnier
 57. Grzegorz Leszczyński
 58. Marian Liwo
 59. Franciszek Longchamps de Bérier
 60. Anna Machnikowska
 61. Katarzyna Maćkowska
 62. Jerzy Malec
 63. Jerzy Markiewicz (†)
 64. Katarzyna Miaskowska
 65. Artur Mezglewski
 66. Jerzy Migdał
 67. Henryk Misztal
 68. Joanna Misztal-Konecka
 69. Artur Miziński
 70. Tadeusz Mołdawa
 71. Teresa Mróz
 72. Bartosz Nowakowski
 73. Krzysztof Orzeszyna
 74. Andrzej Pastwa
 75. Stanisław Paździór (†)
 76. Piotr Pogonowski
 77. Katarzyna Popik-Chorąży
 78. Łukasz Pohl
 79. Jadwiga Potrzeszcz
 80. Anna Przyborowska-Klimczak
 81. Agnieszka Romanko
 82. Tomasz Rozkrut
 83. Maciej Rudnicki
 84. Piotr Ryguła
 85. Marek Saj
 86. Paweł Sajdek
 87. Stefan Sawicki
 88. Tomasz Sienkiewicz
 89. Mirosław Sitarz
 90. Józef Jan Skoczylas
 91. Ambroży Skorupa
 92. Grzegorz Skrobotowicz
 93. Wojciech Sławiński
 94. Anna Słowikowska
 95. Marek Smarzewski
 96. Jacek Sobczak
 97. Paweł Sobczyk
 98. Stanisław Leszek Stadniczeńko
 99. Piotr Stanisz
 100. Marian Stasiak
 101. Henryk Stawniak
 102. Małgorzata Stefaniuk
 103. Marta Stepnowska
 104. Rafał Sura
 105. Tadeusz Syczewski
 106. Janusz Symonides
 107. Henryk Szczerbiński
 108. Elżbieta Szczot
 109. Bożena Szewczul
 110. Renata Świrgoń-Skok
 111. Lucjan Świto
 112. Piotr Telusiewicz
 113. Małgorzata Tomkiewicz
 114. Marzena Toumi
 115. Marcin Trzebiatowski
 116. Grzegorz Tylec
 117. Stanisław Tymosz
 118. Małgorzata Wąsek-Wiaderek
 119. Krzysztof Wiak
 120. Jacek Widło
 121. Hanna Witczak
 122. Władysław Witczak
 123. Stanisław Wrzosek
 124. Wojciech Wytrążek
 125. Piotr Zakrzewski
 126. Kamil Zeidler
 127. Marian Zdyb
 128. Andrzej Zieliński
 129. Maciej St. Zięba
 130. Halina Zięba-Załucka
 131. Bronisław W. Zubert (†)
 132. Marek Żmigrodzki
Autor: Michał Skwarzyński
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2018, godz. 00:25 - Anna Słowikowska