Recenzenci zewnętrzni „Przeglądu Prawno-Ekonomicznego”

 

 

dr hab. Leszek BIELECKI (Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach)

dr hab. Mirosław KARPIUK (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

prof. dr hab. Oleksander MEREŻKO (Ukraina)

dr Łukasz Jerzy PIKUŁA (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

dr hab. Tomasz RAKOCZY (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)

dr hab. Krystyna ROSŁANOWSKA-PLICHCIŃSKA (Wyższa Szkoła Zarządzania i Ekologii w Warszawie)

dr hab. Romuald SZEREMIETIEW (Akademia Obrony Narodowej)

prof. dr hab. Jerzy Tomasz SZKUTNIK (Politechnika Częstochowska)

prof. dr hab. Dariusz SZPOPER (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Autor: Szymon Psonka
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2015, godz. 20:56 - Filip Ciepły