Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Rada Programowa:
Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
Dr hab. Marcin Tkaczyk OFMConv., prof. KUL

Dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL

Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

Dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL

 

Zespół redakcyjny:
dr Marzena Krupa (red. nacz.)
Anna Kowalczyk (DTP)
Tomasz Koryszko (foto)