STUDIA PRAWNICZE KUL
Kwartalnik Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 
 


ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 

Redaktor naczelny – Piotr STANISZ

 

Zastępca redaktora naczelnego

Krzysztof WIAK

 

Członkowie redakcji

Wiesław BAR

Andrzej HERBET

Artur KUŚ

Tadeusz STANISŁAWSKI

 

Redaktor tematyczny

Wojciech Sz. STASZEWSKI

 

Redaktorzy językowi

Jadwiga POTRZESZCZ

Delaine R. SWENSON

 

Sekretarz redakcji

Zuzanna GĄDZIK

 

 

 

 

 

Adres Redakcji:
Al. Racławickie 14, 20-950  Lublin
tel. (+48) 81 44-53-531 lub tel. 81 44-53-721,

fax (+48) 81 44-53-726
www.kul.pl/studiaprawniczekul
e-mail: sp_red@kul.pl
 

Wydawnictwo:
Wydawnictwo KUL

ul. Konstantynów 1H

20-708 Lublin
tel. (48) 81 445-45-01 (tymczasowy)

e-mail: wydawnictwo@kul.pl

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2016, godz. 00:05 - Zuzanna Gądzik