STUDIA PRAWNICZE KUL
Kwartalnik Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 
 


ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 

Redaktor naczelny – Krzysztof WIAK

 

Zastępcy redaktora naczelnego

Andrzej HERBET, Wojciech Sz. STASZEWSKI

 

Członkowie redakcji

Wiesław BAR

Krzysztof BURCZAK

Hanna WITCZAK

Grzegorz WOJCIECHOWSKI

 

Redaktorzy tematyczni

Michał DOMAGAŁA

Małgorzata GAŁĄZKA

Lidia FIEJDASZ-BUCZEK

Agnieszka KAWAŁKO

Kinga STASIAK

Anna SZAREK-ZWIJACZ

Michał ZAWIŚLAK

 

 

Redaktorzy językowi

Jadwiga POTRZESZCZ

Delaine R. SWENSON

 

Sekretarz redakcji

Tomasz BARSZCZ

 

 

 

 

 

Adres Redakcji:
Al. Racławickie 14, 20-950  Lublin
tel. (+48) 81 44-53-531 lub tel. 81 44-53-721

fax (+48) 81 44-53-729
www.kul.pl/studiaprawniczekul
e-mail: sp_red@kul.pl
 

Wydawnictwo:
Wydawnictwo KUL

ul. Konstantynów 1H

20-708 Lublin
tel. (+48) 81 740-93-40

e-mail: wydawnictwo@kul.pl

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2019, godz. 20:45 - Zuzanna Gądzik